Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ: 17.050

ΕΠΑΛ: 18.185

Βάση 2022
17.042
Εισακτέοι
159
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  24%

 Φυσική  24%

 Χημεία  28%

 Μαθηματικά  24%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 22%

 Φυσική  22%

 Χημεία  28%

 Βιολογία  28%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0281
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 Το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων.

 • Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών.

 

 

 ΤΟΜΕΙΣ

 1. Βιολογίας Ζώων
 2. Βιολογίας Φυτών
 3. Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Βιολογίας
 • Βοτανικής
 • Ζωολογίας
 • Γενετικής
 • Καλλιέργειας Ιστών
 • Πειραματοζώων
 • Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων
 • Φυσιολογίας Φυτών

  Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν Βοτανικό και Ζωολογικό Μουσείο. Την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος συμπληρώνει το Υπολογιστικό Κέντρο και το Αναγνωστήριο.

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 242 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται

 • σε είκοσι δύο (22) Υποχρεωτικά και 
 • σαράντα δύο (42) Επιλογής.

Προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η επιτυχής παρακολούθηση και συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

 

 

 Η προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι προαιρετική και αποτελεί μάθημα επιλογής των δύο τελευταίων εξαμήνων (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιολογίας.

 •    Η προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 18 συνολικά πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται και στα δύο εξάμηνα σπουδών (6 ECTS στο Ζ΄ εξάμηνο και 12 ECTS στο Η΄ εξάμηνο).

 

 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του 4ου έτους σπουδών και αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 Δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Ασκηση έχουν τεταρτοετείς ή τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες.

 • Η διάρκειά της ορίζεται στους δύο (2) μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε επιχειρήσεις. 

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βασικές Αρχές Βιολογίας Κυττάρου - Διδακτική
 • Γενική Χημεία
 • Γενικά Μαθηματικά - Βιοστατιστική
 • Φυσική

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βιολογία Ζώων Ι: Βασικά Φύλα & Πρωτοστόμια
 • Βιοχημεία Ι
 • Γενετική
 • Οργανική Χημεία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Βιολογία Ζώων ΙΙ: Δευτεροστόμια
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Μορφολογία και Ανατομία Φυτών - Διδακτική
 • Πληθυσμιακή Οικολογία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Μοριακή Βάση των Κυτταρικών Λειτουργιών
 • Μοριακή Βιολογία
 • Οικολογία Βιοκοινοτήτων και Οικοσυστημάτων
 • Συστηματική Φυτών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μικροβιολογία
 • Μοριακή Γενετική
 • Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών
 • Φυσιολογία Φυτών

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εξέλιξη
 • Μάθημα επιλογής  

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Οικολογία ΙΙ 
 •  Μάθημα επιλογής  

8ο Εξάμηνο

 •  Μάθημα επιλογής  

Μαθήματα Επιλογής

 • Βιογεωγραφία
 • Βιοπληροφορική 
 • Βιοποικιλότητα και Βιολογία Διατήρησης
 • Γενετική Ανθρώπου Ιατρική Γενετική
 • Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής
 • Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου
 • Εφαρμοσμένη  Βιοστατιστική
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Θαλάσσια Οικολογία
 • Κλινική Χημεία 
 • Μέθοδοι Ενόργανης Ανάλυσης Βιομορίων
 • Μοριακή Βιοτεχνολογία
 • Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)
 • Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά)
 • Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά)
 • Οικολογία της Βλάστησης
 • Οικοφυσιολογία Φυτών
 • Πανίδα της Ελλάδας
 • Πειραματική Φυσιολογία  των Ζωικών Οργανισμών
 • Ραδιοβιολογία
 • Ρύπανση Περιβάλλοντος
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Φωτοσύνθεση 
 • Ανοσοβιολογία
 • Εγκέφαλος και Νους
 • Εδαφολογία
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Ειδικά Μαθήματα Φυσιολογίας Ανθρώπου
 • Εφαρμοσμένη Ηθική/ Βιοηθική
 • Ηθολογία
 • Ιχθυολογία
 • Νευροβιολογία
 • Περιβαλλοντική Φυσιολογία των Ζωικών Οργανισμών
 • Στοιχεία Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
 • Φυσικοχημεία
 • Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών
 • Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ 
 • Πρακτική Άσκηση I
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η απασχόληση στον κλάδο της βιολογίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 9% έως το 2031, με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο ανάπτυξης άλλων επαγγελμάτων.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Eιδικότερα,

 

Ως ερευνητές/τριες σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  

 • στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ", είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.
 • σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  
 • σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.
 • σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4138/Β/20.09.2018,

 • οι Bιολόγοι μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

Ως περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται

 • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία
 • σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  
 • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών,
 • σε μουσεία φυσικής ιστορίας,
 • σε γραφεία μελετών καθώς και
 • σε εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Βιολόγων.

  

Ως καθηγητές/τριες Βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι βιολόγοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

Ως βιοτεχνολόγοι

 • θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι

 • θα απασχοληθούν σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

Ως σύμβουλοι βιοηθικής

 • σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων

 • σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

Ως ιατρικοί επισκέπτες/τριες,

 • στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

 Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας των Βιολόγων αποτελούν:

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος.
  • Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών  και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Τομείς με προοπτικές

Η επιστήμη της βιολογίας συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ολοένα νέοι τομείς εξειδίκευσης όπως:

 η Συνθετική Βιολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων βιολογικών μερών, συσκευών και συστημάτων, όπως συνθετικούς οργανισμούς, βιοαισθητήρες και βιοκαύσιμα, καθώς και στον επανασχεδιασμό υπαρχόντων βιολογικών συστημάτων. 


 η Βιοπληροφορική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών και στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση και την ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών και πρότυπα γονιδιακής έκφρασης.

 • Μάλιστα, μέσω της γονιδιωματικής εξόρυξης δεδομένων, οι βιολόγοι μπορούν να  διαχειριστούν μεγάλα σύνολα δεδομένων γονιδιώματος ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με ασθένειες, χαρακτηριστικά ή αντιδράσεις στα φάρμακα.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 
 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο