Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ: 16.678

ΕΠΑΛ: 18.090

Βάση 2022
16.768
Εισακτέοι
141
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  24%

 Φυσική  24%

 Χημεία  28%

 Μαθηματικά  24%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 24%

 Φυσική  24%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  27%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 24%

 Νέα Ελληνικά  24%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  27%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0282
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Ηράκλειο
Κατευθύνσεις

1. Βιομοριακών Επιστημών
2. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποβλέπει στην αριστεία, στην εκπαίδευση κα την έρευνα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους φοιτητές του, παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες για την σταδιοδρομία τους και διενεργώντας υψηλής ποιότητας έρευνα σε όλες τις περιοχές της σύγχρονης βιολογίας.

  Η ερευνητική και εκπαιδευτική προσπάθεια του Τμήματος ενισχύθηκε σημαντικά με την ίδρυση στο Ηράκλειο των Ινστιτούτων: Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) και Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.).

 • Αυτά τα ερευνητικά βιολογικά Ιδρύματα είναι ανεξάρτητα αλλά διατηρούν στενή συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας.

Πολλά Μέλη ΔΕΠ διατηρούν παράλληλες θέσεις στο Ι.Μ.Β.Β, ερευνητικό προσωπικό των Ινστιτούτων συμμετέχει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος και υπάρχει πρόσβαση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ερευνητικές υποδομές.

 

 

 1. Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
 2. Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών, Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας
 3. Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας

 

 To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) μαθήματα κορμού (συμπεριλαμβάνονται τα Αγγλικά I, II, III, IV) τα οποία είναι Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

 • Από αυτά, τα είκοσι ένα (21) προσφέρονται στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ τα υπόλοιπα κατανέμονται στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.
 • Tο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα σε προοδευτική σειρά τεσσάρων εξαμήνων που αντιστοιχούν στις βαθμίδες Ι, II, III, IV. Tα επίπεδα Aγγλικών I και III προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο ενώ τα επίπεδα II και IV στο εαρινό εξάμηνο. 

Στο 4ο εξάμηνο σπουδών και αφού οι φοιτητές/τριες έχουν λάβει τις παραπάνω απαραίτητες γενικές γνώσεις, επιλέγουν μία εκ των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεγμένης κατεύθυνσης καθώς και να διαλέξουν μια σειρά μαθημάτων επιλογής.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε:

 α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης
Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για την κάθε κατεύθυνση: επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα για την κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα για την κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων.  

β) Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης
Κάθε κατεύθυνση προσφέρει έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής, ενώ υπάρχουν και μαθήματα επιλογής που είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. 

γ) Μαθήματα από άλλα Τμήματα - Ξένες Γλώσσες και μαθήματα άλλης Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλογής)

 • Για την εγγραφή στα μαθήματα επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση σε πέντε (5) από τα επόμενα οκτώ (8) μαθήματα κορμού που είναι: Εισαγωγή στη Ζωολογία, Κυτταρική Βιολογία, Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών, Βιοχημεία Ι, Οργανική Χημεία, Γενετική Ι, Mικροβιολογία και Οικολογία.  

 

 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, διενεργείται από το 7ο εξάμηνο σπουδών, αλλά μπορεί να αρχίσει με τη λήξη των μαθημάτων του 6ου εξαμήνου και ισοδυναμεί με είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Οι φοιτητές/τριες μετά το 4ο εξάμηνο έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως Mάθημα Eπιλογής την πρακτική άσκηση και να απασχοληθούν σε εξωπανεπιστημιακούς τεχνολογικούς φορείς με σκοπό να συνδέσουν τη γνώση και την πρακτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις, τεχνολογικά ιδρύματα, διαγνωστικά κέντρα και είναι πλήρους απασχόλησης.

 • Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια 3 μηνών και αντιστοιχεί σε τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες προσμετρώνται στο πτυχίο.

 

1o Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Ζωολογία
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Εισαγωγή στη Ζωολογία»
 • Φυσική 
 • Γενική Xημεία
 • Oργανική Xημεία 
 • Χρήσεις του Η/Υ και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων
 • Aγγλικά I 

2o Εξάμηνο

 • Kυτταρική Bιολογία 
 • Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Δομή και Λειτουργική Οργάνωση Φυτικών Οργανισμών»
 • Bιοχημεία I 
 • Bιομαθηματικά 
 • Aγγλικά II 
 • Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων

3o Εξάμηνο

 • Mικροβιολογία
 • Oικολογία 
 • Μέθοδοι στην Οικολογία 
 • Γενετική I 
 • Mοριακή Bιολογία 
 • Γενικές Μέθοδοι Γενετικής και Μικροβιολογίας
 • Aγγλικά III

4o Εξάμηνο

 • Μέθοδοι Λειτουργικής Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων
 • Bιοχημεία II
 • Γενετική II 
 • Φυσικοχημεία 
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Ζώα»
 • Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Φυτά»
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Εργαστήρια Θαλάσσιας Βιολογίας 
 • Aγγλικά IV 

5o Εξάμηνο

 • Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών
 • Eξέλιξη
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία 
 • Aνοσοβιολογία
 • Βιοστατιστική
 • Βιογεωγραφία 

6o Εξάμηνο

 • Aναπτυξιακή Bιολογία 
 • Bιοτεχνολογία
 • Φυσιολογία Φυτών 
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών
 • Φυσιολογία Ζώων 
 • Υπολογιστική Βιολογία 

7o Εξάμηνο

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

 • Kρυσταλλογραφική Aνάλυση Bιολογικών Mακρομορίων
 • Κυτταρική Αύξηση, Πολλαπλασιασμός και Καρκίνος
 • Γενετική Ανθρώπου και Μοριακή Βάση Ασθενειών

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης ΒιολογικώνΠόρων

 • Υδατοκαλλιέργειες 
 • Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
 • Θαλάσσια Ρύπανση
 • Βενθική Oικολογία 

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

 • Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης  
 • Πρακτική Άσκηση
 • Φωτοσύνθεση 
 • Μάθημα με ανάθεση ύλης  
 • Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα
 • Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 
 • Εργαστηριακό Μάθημα - Πράσινη Βιοτεχνολογία
 • Εισαγωγή στην Ιατρική και Οικονομική Εντομολογία
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Nευροβιολογία

8o Eξάμηνο

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

 • Βιοχημεία της Επιγενετικής 
 • Mοριακή Oγκογένεση
 • Mοριακή Ιολογία Φυτών
 • Eιδικά Θέματα Aνοσολογίας
 • Βιολογία Ανάπτυξης της Δροσόφιλας
 • Βιοφυσική μεταγραφικών παραγόντων

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης ΒιολογικώνΠόρων

 • Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας
 • Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Πανίδα της Ελλάδας»
 • Εξελικτική Οικολογία 

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

 • Φωτοβιολογία 
 • Πρακτική Άσκηση
 • Μοριακή Εξέλιξη 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εξέλιξη
 • Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνικών Μικροσκοπίας
 • Μάθημα με ανάθεση ύλης 
 • Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα
 • Γονιδιώματα
 • Ανάπτυξη Ερευνητικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων για Βιολόγους
 • Ειδικά Κεφάλαια Βιοτεχνολογίας και Απεικονιστικής Φυτών
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Σύγχρονες Τεχνικές μικρο/νανοτεχνολογίας στη Βιολογική Έρευνα και Μοριακή Διαγνωστική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η απασχόληση στον κλάδο της βιολογίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 9% έως το 2031, με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο ανάπτυξης άλλων επαγγελμάτων.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Eιδικότερα,

 

Ως ερευνητές/τριες σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  

 • στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ", είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.
 • σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  
 • σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.
 • σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4138/Β/20.09.2018,

 • οι Bιολόγοι μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

Ως περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται

 • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία
 • σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  
 • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών,
 • σε μουσεία φυσικής ιστορίας,
 • σε γραφεία μελετών καθώς και
 • σε εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Βιολόγων.

  

Ως καθηγητές/τριες Βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι βιολόγοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

Ως βιοτεχνολόγοι

 • θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι

 • θα απασχοληθούν σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

Ως σύμβουλοι βιοηθικής

 • σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων

 • σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

Ως ιατρικοί επισκέπτες/τριες,

 • στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

 Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας των Βιολόγων αποτελούν:

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος.
  • Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών  και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Τομείς με προοπτικές

Η επιστήμη της βιολογίας συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ολοένα νέοι τομείς εξειδίκευσης όπως:

 η Συνθετική Βιολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων βιολογικών μερών, συσκευών και συστημάτων, όπως συνθετικούς οργανισμούς, βιοαισθητήρες και βιοκαύσιμα, καθώς και στον επανασχεδιασμό υπαρχόντων βιολογικών συστημάτων. 


 η Βιοπληροφορική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών και στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση και την ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών και πρότυπα γονιδιακής έκφρασης.

 • Μάλιστα, μέσω της γονιδιωματικής εξόρυξης δεδομένων, οι βιολόγοι μπορούν να  διαχειριστούν μεγάλα σύνολα δεδομένων γονιδιώματος ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με ασθένειες, χαρακτηριστικά ή αντιδράσεις στα φάρμακα.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 
 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο