Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Ηράκλειο
Κατευθύνσεις

1. Βιομοριακών Επιστημών
2. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιολογίας εναρμονίζει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποβλέποντας στην αριστεία στην εκπαίδευση κα την έρευνα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους φοιτητές του, παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες για την σταδιοδρομία τους και διενεργώντας υψηλής ποιότητας έρευνα σε όλες τις περιοχές της σύγχρονης βιολογίας.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική προσπάθεια του Τμήματος ενισχύθηκε σημαντικά με την ίδρυση στο Ηράκλειο των Ινστιτούτων: Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) και Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.), Αυτά τα ερευνητικά βιολογικά Ιδρύματα είναι ανεξάρτητα αλλά διατηρούν στενή συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας. Πολλά Μέλη ΔΕΠ διατηρούν παράλληλες θέσεις στο Ι.Μ.Β.Β, ερευνητικό προσωπικό των Ινστιτούτων συμμετέχει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος και υπάρχει πρόσβαση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ερευνητικές υποδομές.

Τομείς:

 1. Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης
 2. Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών, Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας
 3. Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας

Για τη λήψη πτυχίου, η συμπλήρωση των Πιστωτικών Μονάδων, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (τουλάχιστον 240) γίνεται από τα μαθήματα κορμού, τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να αλλάξουν κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με την προϋπόθεση να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατεύθυνσης.Τα μαθήματα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης. Ο αριθμός των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί στα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης είναι 39 ECTS για την Μοριακή Κατεύθυνση και 16 ECTS για την Περιβαλλοντική Κατεύθυνση. Οι υπόλοιπες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) [240-(135+39)=66 ή 240-(135+16)=89] αντιστοιχούν σε μαθήματα επιλογής (δείτε παρακάτω β, γ). β) Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Κάθε κατεύθυνση προσφέρει έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής, ενώ υπάρχουν και μαθήματα επιλογής που είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. γ) Μαθήματα από άλλα Τμήματα - Ξένες Γλώσσες και μαθήματα άλλης Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά και επιλογής) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής θεωρούνται μόνο τα μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά που προσφέρονται από την άλλη κατεύθυνση.  δ) Πτυχιακή Εργασία/Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα/Ανάθεση Ύλης/Πρακτική Άσκηση.

A’ Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Ζωολογία
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Εισαγωγή στη Ζωολογία»
 • Φυσική Μεταδιδάκτορας 
 • Γενική Xημεία
 • Oργανική Xημεία 
 • Χρήσεις του Η/Υ και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων
 • Aγγλικά I 

B’ Εξάμηνο

 • Kυτταρική Bιολογία 
 • Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Δομή και Λειτουργική Οργάνωση Φυτικών Οργανισμών»
 • Bιοχημεία I 
 • Bιομαθηματικά 
 • Aγγλικά II 
 • Γενικές Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων

Γ’ Εξάμηνο

 • Mικροβιολογία
 • Oικολογία 
 • Μέθοδοι στην Οικολογία 
 • Γενετική I 
 • Mοριακή Bιολογία 
 • Γενικές Μέθοδοι Γενετικής και Μικροβιολογίας
 • Aγγλικά III

Δ’ Εξάμηνο

 • Μέθοδοι Λειτουργικής Ανάλυσης Βιολογικών Μακρομορίων
 • Bιοχημεία II
 • Γενετική II 
 • Φυσικοχημεία Μεταδιδάκτορας
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Ζώα»
 • Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Βιοποικιλότητα-Φυτά»
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Εργαστήρια Θαλάσσιας Βιολογίας 
 • Aγγλικά IV 

Ε’ Εξάμηνο

 • Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών
 • Eξέλιξη
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία 
 • Aνοσοβιολογία
 • Βιοστατιστική
 • Βιογεωγραφία 

ΣΤ’ Εξάμηνο

 • Aναπτυξιακή Bιολογία 
 • Bιοτεχνολογία
 • Φυσιολογία Φυτών 
 • Μέθοδοι Ανάλυσης Φυσιολογικών Διεργασιών
 • Φυσιολογία Ζώων 
 • Υπολογιστική Βιολογία 

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

Ζ’ Εξάμηνο

 • Kρυσταλλογραφική Aνάλυση Bιολογικών Mακρομορίων
 • RNA 
 • Κυτταρική Αύξηση, Πολλαπλασιασμός και Καρκίνος
 • Γενετική Ανθρώπου και Μοριακή Βάση Ασθενειών

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης ΒιολογικώνΠόρων

Ζ’ Εξάμηνο

 • Υδατοκαλλιέργειες 
 • Εφαρμοσμένη Οικολογία και Διαχείριση
 • Θαλάσσια Ρύπανση
 • Βενθική Oικολογία 

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

Ζ’ Εξάμηνο

 • Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης Μεταδιδάκτορας
 • Φωτοσύνθεση 
 • Μάθημα με ανάθεση ύλης μέλος ΔΕΠ 
 • Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα
 • Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών 
 • Εργαστηριακό Μάθημα - Πράσινη Βιοτεχνολογία
 • Εισαγωγή στην Ιατρική και Οικονομική Εντομολογία
 • Ειδικά Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Nευροβιολογία

α. Κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

Η’ Εξάμηνο

 • Πρωτεϊνική Mηχανική Μεταδιδάκτορας
 • Βιοχημεία της Επιγενετικής 
 • Mοριακή Oγκογένεση
 • Mοριακή Ιολογία Φυτών
 • Eιδικά Θέματα Aνοσολογίας
 • Βιολογία Ανάπτυξης της Δροσόφιλας

β. Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης ΒιολογικώνΠόρων

Η’ Εξάμηνο

 • Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας
 • Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
 • Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
 • Εργαστηριακό Μάθημα «Πανίδα της Ελλάδας»
 • Εξελικτική Οικολογία 

γ. Κοινά μαθήματα των δύο Κατευθύνσεων

Η’ Εξάμηνο

 • Φωτοβιολογία 
 • Μοριακή Εξέλιξη 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εξέλιξη
 • Εφαρμογές Σύγχρονων Τεχνικών Μικροσκοπίας
 • Μάθημα με ανάθεση ύλης 
 • Τριμηνιαίο Εργαστηριακό μάθημα
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Σύγχρονες Τεχνικές μικρο/νανοτεχνολογίας στη Βιολογική Έρευνα και Μοριακή Διαγνωστική

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οδηγός Σπουδών

Αν σε κάποιον αρέσει η ιδέα να δουλεύει και στη φύση αλλά και σε εργαστήριο, οι σπουδές στη Βιολογία του επιτρέπουν να τα κάνει και τα δύο. Τη μια εβδομάδα μπορεί να φορά την εργαστηριακή του ποδιά και να παρατηρεί κύτταρα στο μικροσκόπιο, και την επόμενη να φορά τις μπότες του και να εξερευνά τη φύση. Οι θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους βιολογίας είναι τόσο πολλών ειδών όσο ευρεία είναι και η φύση της επιστήμης. Στον ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων μπορείς να δει κανείς θέσεις εργασίας για Βιοεπιστήμονες, εδώ. Να σημειωθεί πάντως πως πολλοί βιολόγοι εργάζονται από την επεξεργασία τροφίμων και την παρασκευή φαρμάκων, μέχρι την περίθαλψη και την έρευνα. Αυτές οι επαγγελματικές προοπτικές είναι διαθέσιμες στους κατόχους πτυχίου Βιολογίας, παρόλα αυτά, κάποιοι ρόλοι χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και εξειδίκευση. Αλλά κι όσοι ρόλοι δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από το πτυχίο, συνήθως απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Βιολογίας:

 • Καριέρα στην Έρευνα
 • Καριέρα στην Υγεία
 • Καριέρα στο Περιβάλλον
 • Καριέρα στην Εκπαίδευση
 • Καριέρα στην Βιοτεχνολογία
 • Καριέρα στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία
 • Καριέρα σε δημιουργικά επαγγέλματα ίσως λιγότερο γνωστά για τη σύνδεσή τους με τη Βιολογία

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Βιολογίας:

Καριέρα στον τομέα της Έρευνας

Η επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, αλλά και μια ιδιαίτερα συναρπαστική καριέρα για τους αποφοίτους της Βιολογίας. Το κύριο αντικείμενό ενός απόφοιτου ως ερευνητή βιολόγου θα είναι να διευρύνει τη γνώση του κόσμου μας μελετώντας ζωντανούς οργανισμούς. Οι σταδιοδρομίες στην έρευνα, παρέχουν ίσως το ευρύτερο πεδίο καριέρας καθώς όλοι μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα, ανεξάρτητα από την εξειδίκευσή τους.

Το πιο συνηθισμένο αντικείμενο είναι η έρευνα στις ιατρικές και βιολογικές επιστήμες, που καλύπτει τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία και η φαρμακολογία. Οι ερευνητές συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών γνώσεων σε πολλούς τομείς και με τα κατάλληλα πρόσθετα προσόντα, μπορούν να εργαστούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, ιατρικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία, αλλά και στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα, μπορούν να απορροφηθούν σε φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. 

Καριέρα στον τομέα της Υγείας

Εάν επιλέξει κάποιος να εργαστεί στον τομέα της Υγείας ως Βιολόγος, το κύριο αντικείμενό του θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκστρατείες για τη θεραπεία ασθενειών όπως το AIDS, ο καρκίνος, η φυματίωση, οι καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες, λιγότερο γνωστές ασθένειες. Αν και πολλά επαγγέλματα στον τομέα της Υγείας απαιτούν περισσότερη εξειδίκευση πέρα από το πτυχίο Βιολογίας, η ζήτηση και η απορρόφηση γενικά στον τομέα αυτό, είναι μεγάλη καθώς οι βιολόγοι είναι περιζήτητοι στον ιατρικό κόσμο.

Ενδεικτικά ένας βιολόγος μπορεί να εργαστεί σε διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιατρικός επισκέπτης. 

Επίσης, οι βιολόγοι προσλαμβάνονται όχι μόνο σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις αλλά και σε οργανισμούς όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη σε αναπτυσσόμενες περιοχές και περιοχές που έχουν πληγεί από πολέμους.

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να εργαστούν και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Βιολόγων και ΠΕ Βιοχημικών Βιολόγων σε πιθανή προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Βιολόγων και ΠΕ Βιοχημικών Βιολόγων είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με την Βιολογία. Επίσης, στα Νοσοκομεία γίνονται προσλήψεις σε ποιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία κτλ. Για τις ειδικεύσεις αυτές απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

Καριέρα στον τομέα του Περιβάλλοντος

Ως Περιβαλλοντικός Επιστήμονας, το αντικείμενό ενός αποφοίτου Βιολογίας θα είναι η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η συμβολή του στην προστασία των φυσικών πόρων και της άγριας ζωής. Η προστασία με λίγα λόγια, των φυτών και των ζώων όπως και η διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές. Ως περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί κανείς σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία. 

Η σταδιοδρομία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος με ένα πτυχίο Βιολογίας μπορεί να αφορά ρόλους όπως: marine and/or aquatic biologist, zoo biologist, conservation biologist, ecologist and environmental manager. Σε αυτούς τους ρόλους, θα κληθεί να εκτελέσει προγράμματα αποκατάστασης για απειλούμενα είδη και να παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ κοινό. Οι εργοδότες μπορεί να είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κυβερνητικοί και δημόσιοι φορείς καθώς και εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στον δημόσιο τομέα. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το Περιβάλλον. Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος ανήκουν αυτοί που έχουν πτυχίο:

1. Μηχανικού Περιβάλλοντος. 2. Περιβάλλοντος. 3. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 4. Γεωγραφίας. 5. Επιστήμης της Θάλασσας. 6. Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος. 7. Γεωλογίας. 8. Βιολογίας. 9. Φυσικής. 10. Χημείας

Έτσι όταν υπάρχει προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ ή άλλο φορέα για ΠΕ Περιβάλλοντος μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω ειδικότητες μεταξύ των οποίων είναι οι πτυχιούχοι Βιολογίας. Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη παίζουν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο διαφορετικών ειδικοτήτων τότε η πρόσληψη γίνεται με την σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω. Δηλαδή οι Περιβαλλοντολόγοι έχουν το πλεονέκτημα μετά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σε περίπτωση ισοβαθμίας, ενώ οι Βιολόγοι είναι χαμηλά στη λίστα. 

Καριέρα στον τομέα της Εκπαίδευσης

Το πτυχίο στη Βιολογία και ένα πτυχίο διδασκαλίας, αρκούν για να εργαστεί κανείς στην εκπαίδευση. Θα κληθεί να διδάξει νέους και να τους ενθαρρύνει να μάθουν τον κόσμο, είτε σε μία τάξη ή σε ένα εργαστήριο, σε ένα μουσείο ή και στη φύση. Όσο πιο ψηλά “ανεβαίνει” κανείς στον κόσμο της εκπαίδευσης τόσα περισσότερα τα προσόντα που θα χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνήθως χρειάζεται μόνο το πτυχίο Βιολογίας και τίτλο κατάρτισης εκπαιδευτικού.

Εάν έπειτα επιλέξει να προχωρήσεις σε περαιτέρω σπουδές και να συνεχίσει να εργάζεται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ίσως του δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του έρευνα, να δημοσιεύσει τη δουλειά του ή/και να γίνει μέλος ενός συμβουλίου με σκοπό τη συμβουλευτική. 

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να ενταχθούν στην δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι βιολόγοιι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04.04 Βιολόγοι). Για διορισμό στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο όσοι έχουν:

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Εδώ, μπορεί να βρει κανείς μία πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, συνολικά 2.272 βιολόγοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση. 

Παράλληλα, οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια χωρίς την διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Καριέρα στον τομέα της Βιοτεχνολογίας

Η βιοτεχνολογία είναι η χρήση των επιστημονικών αρχών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών, της αγοράς τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Το επίκεντρο του αντικειμένου ενός πτυχιούχου Βιολογίας είναι συχνά η γεωργία, η επιστήμη των τροφίμων και η ιατρικής, όπου ως βιοτεχνολόγος θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

Καριέρα στον τομέα των Επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας

Ως απόφοιτος Βιολογίας, μπορεί να εργαστεί κάποιος στις επιχειρήσεις και ειδικά στον φαρμακευτικό τομέα που αποτελεί μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και έχει συνεχή ανάγκη Βιολόγων. Το αντικείμενό αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 

Άλλες εμπορικές βιομηχανίες όπου οι βιολόγοι μπορούν να απασχοληθούν με μεγάλη επιτυχία, είναι οι επιστημονικές υπηρεσίες αλλά και οι ρόλοι σε τμήματα marketing, τμήματα πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως επίσης και σε τομείς όπως η τεχνολογία τροφίμων, οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού και ο οικολογικός τουρισμός. Σε αυτούς του τομείς, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

Καριέρα σε δημιουργικά επαγγέλματα ίσως λιγότερο γνωστά για τη σύνδεσή τους με τη Βιολογία

Ένας κάτοχος πτυχίου Βιολογίας μπορεί να απασχοληθεί με επιτυχία και σε λιγότερο αναμενόμενους τομείς. Από την εγκληματολογία και τη νομοθεσία μέχρι τη Δημοσιογραφία και τη βιομηχανία. 

Στην Εγκληματολογία

Ως εγκληματολόγος ένας απόφοιτος Βιολογίας θα απασχοληθεί σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με σκοπό να ελέγχει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε ποινικές έρευνες. Πολλοί επιστήμονες εγκληματολογίας εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία, η εγκληματολογική ανθρωπολογία (η εξέταση των ανθρώπων σε αποσύνθεση), η εξέταση της σκηνής του εγκλήματος και ως ιατροδικαστές κατόπιν περαιτέρω σπουδών.

Στη Νομοθεσία

Η σταδιοδρομία ενός αποφοίτου ως Βιολόγος για το κράτος και τη νομοθεσία, απαιτεί στενή συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής. Το αντικείμενό αφορά την παροχή συμβουλών για τη δημιουργία νέων νόμων που αφορούν θέματα όπως  η βιοϊατρική έρευνα και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Μία τέτοια θέση έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στο νομικό σύστημα θα βασίζονται στην επιστήμη. Ένας βιολόγος μπορείς να εργαστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ως πολιτικός σύμβουλος για επιστημονικούς οργανισμούς ή για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μπορεί επίσης να λειτουργεί και ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής επιτροπής ή μιας ομάδας.

Στα Οικονομικά

Εάν ένας απόφοιτος τα πάει καλά με τους αριθμούς, ίσως θελήσει να ακολουθήσει μια καριέρα στον κλάδο των Biological Economics. Αυτό θα απαιτεί να εργάζεται σε κυβερνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς ώστε να εξετάζει την οικονομική διάσταση ή την επίπτωση των βιολογικών προβλημάτων στην κοινωνία όπως η εξαφάνιση ειδών, η εξαφάνιση δασών και η μόλυνση. Παρόμιοι ρόλοι περιλαμβάνουν την κοινωνικοοικονομική (επικεντρωμένη στον άνθρωπο), την περιβαλλοντική οικονομία (επικεντρωμένη στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου) και την οικολογική οικονομία (εστιάζει στη σχέση μεταξύ φυσικών οικοσυστημάτων και ανθρωπίνων οικονομιών).

Στη Δημοσιογραφία

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ένα πτυχίο Βιολογίας και ένα πτυχίο Δημοσιογραφίας έχουν αρκετά ευρύ πεδίο απασχόλησης. Αυτό, διότι το πτυχίο Βιολογίας μπορεί να βοηθήσει να μπει κανείς στον κόσμο των ΜΜΕ ως επιστημονικός συνεργάτης, ώστε να γράφει για περιοδικά κι εφημερίδες ή να εκπαιδεύει ή και να ενημερώνει το κοινό για επίκαιρα θέματα της επιστήμης του μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο