Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  17.703

ΕΠΑΛ: 18.670

Βάση 2022
17.552
Εισακτέοι
105
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  22%

 Φυσική  23%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 22%

 Φυσική  20%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  33%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0277
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σε μια εποχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως "ο αιώνας της Βιολογίας", το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου που αφορούν όλες τις πτυχές της Επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των οικοσυστημάτων, αποσκοπώντας: 

α) στην προαγωγή της Επιστήμης της Βιολογίας, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας,

β) στην παραγωγή νέας γνώσης, τόσο βασικού όσο και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, σε όλα σχεδόν τα επιμέρους πεδία των βιολογικών επιστημών και κυρίως

γ) στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας για ανθρώπινο δυναμικό ευρύτερα καλλιεργημένο, πνευματικά ασκημένο και επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο.

 

 

1. Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Κυτταρικής Βιολογίας

2. Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Βιοχημείας

3. Τομέας Βοτανικής, περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Γενετικής Βοτανικής

4. Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Εφαρμοσμένης Γενετικής και Βιοτεχνολογίας

5. ​​​​​​Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Ζωολογίας

6. Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Βοτανικής

7. Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου περιλαμβάνει το εργαστήριο:

 • Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

   Επιπλέον στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Ζωολογικό Μουσείο, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

  Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών (4ετή φοίτηση) και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

α. δεκαέξι (16 )υποχρεωτικά

 • τα δεκατέσσερα (14) εκ των οποίων διδάσκονται στα πρώτα τέσσερα εξάµηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄),
 • το 15ο (Εξελικτική Βιολογία) στο Ε΄ και
 • το 16ο (Διδακτική των Βιοεπιστηµών) στο Ζ΄ εξάµηνο

β. τριάντα επτά (37) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία προσφέρονται στα δύο τελευταία έτη του προγράµµατος σπουδών,

γ. δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής και

δ. τη διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου και ισοδυναμεί με σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS). 

Για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

 

Η πρακτική άσκηση εντάσσεται στα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής του 5ου εξαµήνου και αντιστοιχεί σε τέσσερεις (4) πιστωτικές µονάδες (ECTS)

 • Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών του τμήματος είναι προαιρετική.
 • Έχει διάρκεια δύο (2) μηνών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς υποδοχής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

 

 

Το πτυχίο του τμήματος εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια των αποφοίτων καθώς σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προστίθεται στο H΄ εξάμηνο του ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο «Διδακτική των Βιοεπιστημών», βαρύτητας που αντιστοιχεί σε 4 Διδακτικές Μονάδες και 6,0 ECTS, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα θέματα διδακτικής του αντικειμένου, στοιχεία Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και Πρακτική Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες

 

1o Eξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Ιστορίκή Εξέλιξη της Βιολογίας
 • Ζωολογία 
 • Οργανική Χημεία 
 • Γενική και Αναλυτική Χημεία

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Βοτανική 
 • Βιοχημεία 
 • Στοιχεία Μαθηματικών και Βιοστατιστική

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Βιολογία Κυττάρου 
 • Μοριακή Βιολογία
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Γενετική 

Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής

 • Βιοηθική
 • Οικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Γεωλογία Περιβάλλοντος
 • Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Γενική Μικροβιολογία 
 • Φυσιολογία Ζώων 
 • Οικολογία 

Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής

 • Χημεία Τροφίμων
 • Δημιουργία Νέας Επιχείρησης
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Εξελικτική Βιολογία

Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Γενετική Ανθρώπου 
 • Οικοανατομία Φυτών 
 • Μοριακή Μικροβιολογία
 • Βιολογία Φυτικού Κυττάρου
 • Ανοσολογία 
 • Βιολογία Διατήρησης 
 • Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Φυσική Ανθρωπολογία
 • Παλαιοντολογία 
 • Φυσική 

Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής

 • Πρακτική Άσκηση

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μοριακή Γενετική 
 • Πανίδα της Ελλάδας
 • Μεταβολισμός Φυτών 
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας
 • Συμπεριφορά Ζώων 
 • Βιοφυσική
 • Χερσαία Οικοσυστήματα Ελλάδας
 • Κλινική Βιοχημεία 
 • Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων
 • Βιοτεχνολογία 

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Ζώων
 • Βιολογική Ωκεανογραφία
 • Βιοπληροφορική 
 • Ιχθυολογία 
 • Μυκητολογία
 • Φυκολογία 
 • Νευροβιολογία - Νευροχημεία
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
 • Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτών
 • Οικοσυστήματα επιφανειακών υδάτων
 • Μοριακή Οικολογία 

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Διδακτική των Βιοεπιστημών

Κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Οικοφυσιολογία Φυτών
 • Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας
 • Νησιωτική Βιογεωγραφία
 • Γονιδιωματική 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

 

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η απασχόληση στον κλάδο της βιολογίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 9% έως το 2031, με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο ανάπτυξης άλλων επαγγελμάτων.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Eιδικότερα,

 

Ως ερευνητές/τριες σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  

 • στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ", είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.
 • σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  
 • σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.
 • σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4138/Β/20.09.2018,

 • οι Bιολόγοι μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

Ως περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται

 • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία
 • σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  
 • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών,
 • σε μουσεία φυσικής ιστορίας,
 • σε γραφεία μελετών καθώς και
 • σε εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Βιολόγων.

  

Ως καθηγητές/τριες Βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι βιολόγοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

Ως βιοτεχνολόγοι

 • θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι

 • θα απασχοληθούν σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

Ως σύμβουλοι βιοηθικής

 • σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων

 • σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

Ως ιατρικοί επισκέπτες/τριες,

 • στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

 Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας των Βιολόγων αποτελούν:

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος.
  • Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών  και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Τομείς με προοπτικές

Η επιστήμη της βιολογίας συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ολοένα νέοι τομείς εξειδίκευσης όπως:

 η Συνθετική Βιολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων βιολογικών μερών, συσκευών και συστημάτων, όπως συνθετικούς οργανισμούς, βιοαισθητήρες και βιοκαύσιμα, καθώς και στον επανασχεδιασμό υπαρχόντων βιολογικών συστημάτων. 


 η Βιοπληροφορική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών και στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση και την ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών και πρότυπα γονιδιακής έκφρασης.

 • Μάλιστα, μέσω της γονιδιωματικής εξόρυξης δεδομένων, οι βιολόγοι μπορούν να  διαχειριστούν μεγάλα σύνολα δεδομένων γονιδιώματος ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με ασθένειες, χαρακτηριστικά ή αντιδράσεις στα φάρμακα.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 
 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ (2:53:44)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο