Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Γενική
2. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
3. Περιβαλλοντική Βιολογία

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 μετά το διαχωρισμό του Φυσιογνωστικού Τμήματος στα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. 

Στο Τμήμα καλύπτεται ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των βιολογικών επιστημών από τη γενετική και την αναπτυξιακή και μοριακή βιολογία ως την οικολογία, τη βιολογία διατήρησης, τη ζωολογία και τη βοτανική.

Η εκπαίδευση και η έρευνα απαντούν στις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης της Βιολογίας σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής πολυπλοκότητας, αλλά και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  Οι υψηλού επιπέδου σπουδές διασφαλίζονται από την ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και στην πρακτική άσκηση στο εργαστήριο ή στο πεδίο.

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν την εξέλιξη της ζωής και την πολυπλοκότητά της, από το υποκυτταρικό επίπεδο μέχρι αυτό της βιόσφαιρας καθώς και να προάγουν την επιστήμη της Βιολογίας και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Τα μέλη του Τμήματος παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία υποστηρίζεται από σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) διαρκεί τέσσερα (4) έτη ή οκτώ (8) εξάμηνα, στη διάρκεια των οποίων ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 145 διδακτικές μονάδες (ΔΜ), ισοδύναμες προς 240 μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), προκειμένου να πάρει πτυχίο. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες είναι: Α. Περιβαλλοντική Βιολογία Β. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Γ. Γενική Κατεύθυνση – Εκπαίδευση. 

Για τις δύο πρώτες κατευθύνσεις στο 5ο και 6ο εξάμηνο διδάσκονται τα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης, στο 7ο και 8ο εξάμηνο διδάσκονται μαθήματα επιλογής και εντάσσονται η διπλωματική εργασία και η πρακτική άσκηση. Για την τρίτη κατεύθυνση ισχύει η ελεύθερη επιλογή από όλα τα μαθήματα 5ου έως και 8ου εξαμήνου (υποχρεωτικά των άλλων κατευθύνσεων και επιλογής των αντίστοιχων εξαμήνων).

Oι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου δικαιούνται να επιλέγουν ένα μόνο μάθημα ως μάθημα επιλογής υποχρεωτικό από το πρόγραμμα σπουδών του 5ου και 6ου εξαμήνου άλλης κατεύθυνσης, εφόσον δεν θα δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην παρακολούθηση των εργαστηριακών και υπαίθριων ασκήσεων σε άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Oι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, στη διάρκεια των σπουδών τους, ένα (1) μόνο μάθημα από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. μετά από δικαιολογημένη αίτηση προς το Δ.Σ.

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1o εξάμηνο

 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

 

2ο εξάμηνο

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ

 

3ο εξάμηνο

 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι

 

4ο εξάμηνο

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ

 

5ο εξάμηνο

Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία

 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
 

Περιβαλλοντική Βιολογία

 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

 

Γενική

 • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

 

6ο εξάμηνο

Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία

 • ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 • ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Περιβαλλοντική Βιολογία

 • ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 • ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 

Γενική

 • ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
 • ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 • ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

7o εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
 • ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
 • ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΗΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ
 • ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ

 

8ο εξάμηνο

 • ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙΙ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι  
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
 • ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
 • ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Αν σε κάποιον αρέσει η ιδέα να δουλεύει και στη φύση αλλά και σε εργαστήριο, οι σπουδές στη Βιολογία του επιτρέπουν να τα κάνει και τα δύο. Τη μια εβδομάδα μπορεί να φορά την εργαστηριακή του ποδιά και να παρατηρεί κύτταρα στο μικροσκόπιο, και την επόμενη να φορά τις μπότες του και να εξερευνά τη φύση. Οι θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους βιολογίας είναι τόσο πολλών ειδών όσο ευρεία είναι και η φύση της επιστήμης. Στον ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων μπορείς να δει κανείς θέσεις εργασίας για Βιοεπιστήμονες, εδώ. Να σημειωθεί πάντως πως πολλοί βιολόγοι εργάζονται από την επεξεργασία τροφίμων και την παρασκευή φαρμάκων, μέχρι την περίθαλψη και την έρευνα. Αυτές οι επαγγελματικές προοπτικές είναι διαθέσιμες στους κατόχους πτυχίου Βιολογίας, παρόλα αυτά, κάποιοι ρόλοι χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και εξειδίκευση. Αλλά κι όσοι ρόλοι δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από το πτυχίο, συνήθως απαιτούν τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Βιολογίας:

 • Καριέρα στην Έρευνα
 • Καριέρα στην Υγεία
 • Καριέρα στο Περιβάλλον
 • Καριέρα στην Εκπαίδευση
 • Καριέρα στην Βιοτεχνολογία
 • Καριέρα στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία
 • Καριέρα σε δημιουργικά επαγγέλματα ίσως λιγότερο γνωστά για τη σύνδεσή τους με τη Βιολογία

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Βιολογίας:

Καριέρα στον τομέα της Έρευνας

Η επιστημονική έρευνα δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, αλλά και μια ιδιαίτερα συναρπαστική καριέρα για τους αποφοίτους της Βιολογίας. Το κύριο αντικείμενό ενός απόφοιτου ως ερευνητή βιολόγου θα είναι να διευρύνει τη γνώση του κόσμου μας μελετώντας ζωντανούς οργανισμούς. Οι σταδιοδρομίες στην έρευνα, παρέχουν ίσως το ευρύτερο πεδίο καριέρας καθώς όλοι μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα, ανεξάρτητα από την εξειδίκευσή τους.

Το πιο συνηθισμένο αντικείμενο είναι η έρευνα στις ιατρικές και βιολογικές επιστήμες, που καλύπτει τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία και η φαρμακολογία. Οι ερευνητές συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών γνώσεων σε πολλούς τομείς και με τα κατάλληλα πρόσθετα προσόντα, μπορούν να εργαστούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, ιατρικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία, αλλά και στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα, μπορούν να απορροφηθούν σε φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. 

Καριέρα στον τομέα της Υγείας

Εάν επιλέξει κάποιος να εργαστεί στον τομέα της Υγείας ως Βιολόγος, το κύριο αντικείμενό του θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκστρατείες για τη θεραπεία ασθενειών όπως το AIDS, ο καρκίνος, η φυματίωση, οι καρδιακές παθήσεις και πολλές άλλες, λιγότερο γνωστές ασθένειες. Αν και πολλά επαγγέλματα στον τομέα της Υγείας απαιτούν περισσότερη εξειδίκευση πέρα από το πτυχίο Βιολογίας, η ζήτηση και η απορρόφηση γενικά στον τομέα αυτό, είναι μεγάλη καθώς οι βιολόγοι είναι περιζήτητοι στον ιατρικό κόσμο.

Ενδεικτικά ένας βιολόγος μπορεί να εργαστεί σε διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιατρικός επισκέπτης. 

Επίσης, οι βιολόγοι προσλαμβάνονται όχι μόνο σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις αλλά και σε οργανισμούς όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη σε αναπτυσσόμενες περιοχές και περιοχές που έχουν πληγεί από πολέμους.

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να εργαστούν και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Βιολόγων και ΠΕ Βιοχημικών Βιολόγων σε πιθανή προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Βιολόγων και ΠΕ Βιοχημικών Βιολόγων είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με την Βιολογία. Επίσης, στα Νοσοκομεία γίνονται προσλήψεις σε ποιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία κτλ. Για τις ειδικεύσεις αυτές απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην αντίστοιχη ειδικότητα. 

Καριέρα στον τομέα του Περιβάλλοντος

Ως Περιβαλλοντικός Επιστήμονας, το αντικείμενό ενός αποφοίτου Βιολογίας θα είναι η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η συμβολή του στην προστασία των φυσικών πόρων και της άγριας ζωής. Η προστασία με λίγα λόγια, των φυτών και των ζώων όπως και η διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενιές. Ως περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί κανείς σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία. 

Η σταδιοδρομία που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος με ένα πτυχίο Βιολογίας μπορεί να αφορά ρόλους όπως: marine and/or aquatic biologist, zoo biologist, conservation biologist, ecologist and environmental manager. Σε αυτούς τους ρόλους, θα κληθεί να εκτελέσει προγράμματα αποκατάστασης για απειλούμενα είδη και να παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ κοινό. Οι εργοδότες μπορεί να είναι φιλανθρωπικές οργανώσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κυβερνητικοί και δημόσιοι φορείς καθώς και εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στον δημόσιο τομέα. Το κλαδολόγιο είναι μια κατηγοριοποίηση που έχει γίνει για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις εργασίας του δημόσιου φορέα. Το ΠΕ αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευσης. Ο Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος είναι ένας κλάδος που περιέχει όλες εκείνες τις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι οποίες σχετίζονται με το Περιβάλλον. Στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος ανήκουν αυτοί που έχουν πτυχίο:

1. Μηχανικού Περιβάλλοντος. 2. Περιβάλλοντος. 3. Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 4. Γεωγραφίας. 5. Επιστήμης της Θάλασσας. 6. Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος. 7. Γεωλογίας. 8. Βιολογίας. 9. Φυσικής. 10. Χημείας

Έτσι όταν υπάρχει προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ ή άλλο φορέα για ΠΕ Περιβάλλοντος μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω ειδικότητες μεταξύ των οποίων είναι οι πτυχιούχοι Βιολογίας. Βασικά κριτήρια για την πρόσληψη παίζουν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου (βαθμός πτυχίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ). Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο διαφορετικών ειδικοτήτων τότε η πρόσληψη γίνεται με την σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω. Δηλαδή οι Περιβαλλοντολόγοι έχουν το πλεονέκτημα μετά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος σε περίπτωση ισοβαθμίας, ενώ οι Βιολόγοι είναι χαμηλά στη λίστα. 

Καριέρα στον τομέα της Εκπαίδευσης

Το πτυχίο στη Βιολογία και ένα πτυχίο διδασκαλίας, αρκούν για να εργαστεί κανείς στην εκπαίδευση. Θα κληθεί να διδάξει νέους και να τους ενθαρρύνει να μάθουν τον κόσμο, είτε σε μία τάξη ή σε ένα εργαστήριο, σε ένα μουσείο ή και στη φύση. Όσο πιο ψηλά “ανεβαίνει” κανείς στον κόσμο της εκπαίδευσης τόσα περισσότερα τα προσόντα που θα χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνήθως χρειάζεται μόνο το πτυχίο Βιολογίας και τίτλο κατάρτισης εκπαιδευτικού.

Εάν έπειτα επιλέξει να προχωρήσεις σε περαιτέρω σπουδές και να συνεχίσει να εργάζεται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ίσως του δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική του έρευνα, να δημοσιεύσει τη δουλειά του ή/και να γίνει μέλος ενός συμβουλίου με σκοπό τη συμβουλευτική. 

Οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να ενταχθούν στην δημόσια εκπαίδευση ως καθηγητές μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι βιολόγοιι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04.04 Βιολόγοι). Για διορισμό στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο όσοι έχουν:

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Εδώ, μπορεί να βρει κανείς μία πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, συνολικά 2.272 βιολόγοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και υπέβαλαν αίτηση. 

Παράλληλα, οι απόφοιτοι Βιολογίας μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια χωρίς την διαδικασία του ΑΣΕΠ. 

Καριέρα στον τομέα της Βιοτεχνολογίας

Η βιοτεχνολογία είναι η χρήση των επιστημονικών αρχών για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών, της αγοράς τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Το επίκεντρο του αντικειμένου ενός πτυχιούχου Βιολογίας είναι συχνά η γεωργία, η επιστήμη των τροφίμων και η ιατρικής, όπου ως βιοτεχνολόγος θα έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

Καριέρα στον τομέα των Επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας

Ως απόφοιτος Βιολογίας, μπορεί να εργαστεί κάποιος στις επιχειρήσεις και ειδικά στον φαρμακευτικό τομέα που αποτελεί μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων και έχει συνεχή ανάγκη Βιολόγων. Το αντικείμενό αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 

Άλλες εμπορικές βιομηχανίες όπου οι βιολόγοι μπορούν να απασχοληθούν με μεγάλη επιτυχία, είναι οι επιστημονικές υπηρεσίες αλλά και οι ρόλοι σε τμήματα marketing, τμήματα πωλήσεων και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως επίσης και σε τομείς όπως η τεχνολογία τροφίμων, οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού και ο οικολογικός τουρισμός. Σε αυτούς του τομείς, μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

Καριέρα σε δημιουργικά επαγγέλματα ίσως λιγότερο γνωστά για τη σύνδεσή τους με τη Βιολογία

Ένας κάτοχος πτυχίου Βιολογίας μπορεί να απασχοληθεί με επιτυχία και σε λιγότερο αναμενόμενους τομείς. Από την εγκληματολογία και τη νομοθεσία μέχρι τη Δημοσιογραφία και τη βιομηχανία. 

Στην Εγκληματολογία

Ως εγκληματολόγος ένας απόφοιτος Βιολογίας θα απασχοληθεί σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με σκοπό να ελέγχει και να επεξεργάζεται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε ποινικές έρευνες. Πολλοί επιστήμονες εγκληματολογίας εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία, η εγκληματολογική ανθρωπολογία (η εξέταση των ανθρώπων σε αποσύνθεση), η εξέταση της σκηνής του εγκλήματος και ως ιατροδικαστές κατόπιν περαιτέρω σπουδών.

Στη Νομοθεσία

Η σταδιοδρομία ενός αποφοίτου ως Βιολόγος για το κράτος και τη νομοθεσία, απαιτεί στενή συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής. Το αντικείμενό αφορά την παροχή συμβουλών για τη δημιουργία νέων νόμων που αφορούν θέματα όπως  η βιοϊατρική έρευνα και η περιβαλλοντική νομοθεσία. Μία τέτοια θέση έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές στο νομικό σύστημα θα βασίζονται στην επιστήμη. Ένας βιολόγος μπορείς να εργαστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο ως πολιτικός σύμβουλος για επιστημονικούς οργανισμούς ή για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μπορεί επίσης να λειτουργεί και ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής επιτροπής ή μιας ομάδας.

Στα Οικονομικά

Εάν ένας απόφοιτος τα πάει καλά με τους αριθμούς, ίσως θελήσει να ακολουθήσει μια καριέρα στον κλάδο των Biological Economics. Αυτό θα απαιτεί να εργάζεται σε κυβερνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς ώστε να εξετάζει την οικονομική διάσταση ή την επίπτωση των βιολογικών προβλημάτων στην κοινωνία όπως η εξαφάνιση ειδών, η εξαφάνιση δασών και η μόλυνση. Παρόμιοι ρόλοι περιλαμβάνουν την κοινωνικοοικονομική (επικεντρωμένη στον άνθρωπο), την περιβαλλοντική οικονομία (επικεντρωμένη στη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου) και την οικολογική οικονομία (εστιάζει στη σχέση μεταξύ φυσικών οικοσυστημάτων και ανθρωπίνων οικονομιών).

Στη Δημοσιογραφία

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ένα πτυχίο Βιολογίας και ένα πτυχίο Δημοσιογραφίας έχουν αρκετά ευρύ πεδίο απασχόλησης. Αυτό, διότι το πτυχίο Βιολογίας μπορεί να βοηθήσει να μπει κανείς στον κόσμο των ΜΜΕ ως επιστημονικός συνεργάτης, ώστε να γράφει για περιοδικά κι εφημερίδες ή να εκπαιδεύει ή και να ενημερώνει το κοινό για επίκαιρα θέματα της επιστήμης του μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και ντοκιμαντέρ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο