Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πτυχίο Μαθηματικών του EUC παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις  για την ενασχόλησή τους με τον τομέα των μαθηματικών και με ένα τεράστιο εύρος επαγγελμάτων που σχετίζονται με την «επιστήμη των αριθμών».

Το πρόγραμμα Μαθηματικών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Ελλάδα), ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Τμήματα Μαθηματικών των Σχολών Θετικών Επιστήμων των Ελληνικών πανεπιστημίων.             

 

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδασκαλία:On Campus

Το πρόγραμμα σπουδώντου Τμήματος Μαθηματικών του  Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • αναπτύσσεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές  μονάδες (ECTS).

 

 

To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης     
 • Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού     
 • Μαθήματα Δέσμης Φυσικής
 • Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών (τουλάχιστον 3 από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης τουλάχιστον 3 από τον τομέα της άλγεβρας γεωμετρίας τουλάχιστον 2 από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών)
 • Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών     
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

 

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης

 • Upper Intermediate English
 • Advanced English
 • Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού    

 • Αρχές Προγραμματισμού Ι
 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Ανάλυση Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Θεμέλια Μαθηματικών
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Ανάλυση ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
 • Αλγεβρικές Δομές Ι
 • Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Μαθηματικά με Υπολογιστές
 • Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών    
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
 • Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Στατιστική
 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις    
 • Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών

Μαθήματα Δέσμης Φυσικής
 [ επιλογή δύο (2) μαθημάτων ]

 • Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική
 • Εισαγωγή στην Αστροφυσική    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας
 • Εισαγωγή στη Μηχανική

Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
[ επιλογή δέκα (10) μαθημάτων ]

 • Πτυχιακή Εργασία

Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης

 • Συναρτησιακή Ανάλυση    
 • Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης
 • Εισαγωγή στην Τοπολογία
 • Εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα

Τομέας Άλγεβρας - Γεωμετρίας    

 • Θεωρία Ομάδων
 • Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων
 • Θεωρία Galois    
 • Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων
 • Αλγεβρική Τοπολογία
 • Θεωρία Αριθμών
 • Αλγεβρική Θεωρία Κωδικών
 • Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία

Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Στοχαστικές Ανελίξεις Ι
 • Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα    
 • Θεωρία Γράφων και Εφαρμογές
 • Συνδυαστική
 • Θεωρία Παιγνίων    
 • Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων
 • Κλασσική Μηχανική
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • Εισαγωγή στην Ρευστοδυναμική
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία

Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών

 • Διδακτική των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση    
 • Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών    
 • Παιδαγωγική Αξιοπoίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

 

 

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες στη σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Αναλογιστών και ΠΕ Μαθηματικών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας

(αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • σε ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους,  εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.

 

Αναδυόμενοι Τομείς

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία οδηγούν τη μαθηματική επιστήμη σε νέους κλάδους όπως είναι:  

 η Μαθηματική Βιολογία και Βιοπληροφορική, οι οποίες διεπιστημονικά εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές για την κατανόηση βιολογικών συστημάτων και διεργασιών, όπως η δυναμική του πληθυσμού, οι βιοχημικές αντιδράσεις και η εξελικτική βιολογία.

 • Μάλιστα, η βιοπληροφορική περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA και πρωτεϊνικές δομές.

Επιπλέον,  η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοαπειλών, οδηγεί όλο και περισσότερο στη ζήτηση ειδικών με μαθηματικές τεχνικές που μπορούν να προστατεύσουν τις πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) και τις επικοινωνίες. Έτσι, οι απόφοιτοι/ες μαθηματικών Τμημάτων μπορούν να εξειδικευτούν:

 στην Κυβερνοασφάλεια αλλά και


 την Κρυπτογραφία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαθηματικές αρχές για την ασφαλή κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων.

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη των Μαθηματικών στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο