Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 10.400

Β΄ Κατανομή: 6.430


Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση στον τομέα της Φυσικής και να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στη Φυσική με βάση διεθνή πρότυπα, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους του με τα κατάλληλα προσόντα για τον δημόσιο τομέα, τη βιομηχανία, τον τομέα υπηρεσιών, αλλά και καθιστώντας τους ικανούς να ακολουθήσουν σταδιοδρομία ως ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές.

 • Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε πτυχίο Φυσικής, καθώς και Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν σε Μάστερ (Μάστερ Φυσικής) και Διδακτορικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξισορροπημένη μάθηση τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο εργαστήριο

 

 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Η διδασκαλία αποτελείται κυρίως από διαλέξεις και εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία βοηθούνται από σεμινάρια και φροντιστήρια.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών, διαιρούνται σε πέντε κατηγορίες:
• Εισαγωγικά Μαθήματα
• Μαθήματα Κορμού
• Ειδικά Μαθήματα
• Υποχρεωτικά Μαθήματα από άλλα τμήματα
• Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από τρεις διαφορετικές σχολές)
 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία κατέχει ξεχωριστή θέση στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες, που θα επιλέξουν Διπλωματική Εργασία, εργάζονται επί δύο εξάμηνα στο τέταρτο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, μελετώντας ένα από τα ειδικά θέματα που τους προτείνονται.

 • Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, μαθαίνουν να διερευνούν, να μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιογραφία, να κάνουν σεμινάρια στους/στις συμφοιτητές/τριες τους με τρόπο σαφή και κατανοητό, και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν.
   

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι
 • Βάσεις Φυσικής     
 • Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο     
 • Εισαγωγή στην Επιστημονική Χρήση Υπολογιστών     
 • Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους-Φυσικούς

2ο Εξάμηνο

 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου     
 • Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ     
 • Γενική Φυσική  
 • Εργαστήριο Φυσικής Ι     
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική

3ο Εξάμηνο

 • Αγγλικά για Φυσική     
 • Γενική Φυσική ΙΙ     
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ     
 • Γενική Φυσική ΙΙΙ     
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι

4ο Εξάμηνο

 • Θερμική Φυσική     
 • Κλασική Μηχανική     
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ     
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ     
 • Κβαντομηχανική Ι

5ο Εξάμηνο

 • Μοντέρνα Φυσική    
 • Ηλεκτρομαγνητισμός Ι     
 • Κβαντομηχανική ΙΙ     
 • Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική     
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

6ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ-Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας    
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων   
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων  
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων      
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

7ο Εξάμηνο

 •  Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8ο Εξάμηνο

 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων
 • Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

 Μαθήματα Ειδίκευσης

 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης 
 • Εργαστηριακή Φυσική 
 • Πυρηνική Φυσική 
 • Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ 
 • Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 
 • Ηλεκτρονική 
 • Υπολογιστική Φυσική 
 • Προχωρημένο Εργαστήριο 
 • Έννοιες και Πρακτική της Φυσικής Ι 
 • Έννοιες και Πρακτική της Φυσικής ΙΙ 
 • Κοσμολογία & Γενική Θεωρία της Σχετικότητας 
 • Διπλωματική Ι 
 • Διπλωματική ΙΙ 
 • Βιοφυσική 
 • Ατομική και Μοριακή Φυσική 
 • Θεωρητική Φυσική 
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα 
 • Τοποθέτηση σε Οργανισμό 
 • Τοποθέτηση σε Οργανισμό 
 • Τοποθέτηση σε Οργανισμό

 

 

 Το στιβαρό γνωστικό υπόβαθρο, η δημιουργικότητα και ευρηματικότητα στην επίλυση προβλημάτων και ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που αποκτούν οι φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα Φυσικής αποτελούν ισχυρά θεμέλια και πολύτιμα εφόδια για την περαιτέρω πορεία τους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 Παρόλα αυτά οι περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές είναι καίριες για την ανεμπόδιστη ανέλιξη που θα οδηγήσει σε μία επιτυχημένη καριέρα στον κλάδο της Φυσικής.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 Έτσι,

 

 • Σε Ερευνητικά Εργαστήρια και Ινστιτούτα στη βασική έρευνα σε όλους τους τομείς της φυσικής από αστροφυσική έως συμπυκνωμένη ύλη και στοιχειώδη σωμάτια, καθώς και σε εφαρμογές της φυσικής επιστήμης σε αντικείμενα όπως το περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων υλικών, η ηλεκτρονική φυσική και συστήματα, η βιοφυσική και η ιατρική φυσική.

 

 • Ως αστρονόμοι - αστροφυσικοί, σε θέσεις έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας σε Πανεπιστήμια και Κολέγια, Ερευνητικά εργαστήρια και Παρατηρητήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε Μουσεία.

 

 • σε Εταιρείες Ιατρικής και Φαρμακευτικής Τεχνολογίας,  δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ιατρικούς τομείς όπως η ακτινοδιαγνωστική, η ογκολογική ακτινοθεραπεία και η πυρηνική ιατρική. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής χορηγείται μετά από επιτυχή εξέταση σε γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας.

 

 •  Ως ηλεκτρονικοί φυσικοί – ραδιοηλεκτρολόγοι στη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής στις βιομηχανίες ενέργειας, μεταφορών, άμυνας, εξερεύνησης του διαστήματος και των τηλεπικοινωνιών και των  ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α απαιτείται δίπλωμα Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου.

 

 • στον Ενεργειακό Τομέα όπου οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν μεγάλοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας και είναι οι κύριοι εργοδότες για τους αποφοίτους Φυσικής.

 

 • στον τομέα της Τεχνολογίας σε ερευνητικά κέντρα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα αλλά και σε μεγάλες εταιρείες  και επιχειρήσεις τεχνολογίας του εξωτερικού στους τομείς της Ρομποτικής, της Νανοεπιστήμης και της Νανοτεχνολογίας.

 

 • Ως καθηγητές/τριες στη δημόσια και ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στην Τεχνολογική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.01 Φυσικοί.

 

 • Ως Γεωφυσικοί  

 

 • Ως Μετεωρολόγοι  

 

 • Ως Ωκεανογράφοι στην έρευνα και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες Φυσικής, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, μπορούν να διεκδικήσουν και θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δημόσιο Τομέα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Φυσικής στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο