Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  12.000

ΕΠΑΛ: 16.480

Βάση 2022
11.730
Εισακτέοι
177
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Κωδικός Σχολής
0387
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φιλοδοξει να παρέχει στους/στις φοιτητές/ητριες σύγχρονες, υψήλου επιπέδου και εξειδίκευσης γνώσεις, καθώς και δεξιότητες στην επιστήμή του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, αλλά και των διεπιστήμονικών πεδίων εφαρμογής της.

 • Το πρόγραμμα στοχεύει σε αποφοίτους που συνδυάζουν την άρτια θεωρητική γνώση με σημαντική εργαστηριακή εφαρμογή σε τεχνολογίες αιχμής, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο στο πεδίο της επιστήμης τους, αλλα και στον επαγγελματικο τους χώρο.
   

 

 

 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μετρητικών Συστημάτων, Περιβάλλοντος και Αντίστροφης Μηχανικής
 • Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων
 • Κτηριακών και Βιομηχανικών Ενεργειακών Συστημάτων
 • Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Electronics and Computer Technologies  Lab)
 • Ασύρματων-Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων Επικοινωνιών
 • Ευφυών Τεχνολογιών, Α.Π.Ε. και Ποιότητος (Smart Technologies, R.E.S. and Quality Lab) 
 • Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών
 • Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας Σήματος και Ευφυών Συστημάτων
 • Μικροσυστημάτων, Αισθητήρων, Ενσωματωμένων Διατάξεων και Αυτοματισμού
 • Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Δικτύων και Υπηρεσιών Υπολογιστών - CONSERT (COmputer Networks & SErvices Research laboraTory)

 

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και 

   οδηγεί σε ενιαίο και αδιασπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής παρακολούθηση πενήντα οκτώ (58) μαθημάτων:

 • πενήντα τέσσερα (54) μαθήματα (36 στον Βασικό Κύκλο Σπουδών και 18 στον Κύκλο Σπουδών Ειδίκευσης)
 • τρία (3) μαθήματα αγγλικής γλώσσας και
 • η διπλωματική εργασία.

 

Τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα αποτελούν τον Βασικό Κύκλο Σπουδών όπου διδάσκονται κυρίως μαθήματα Γενικού και Ειδικού Υποβάθρου, καθώς και μαθήματα ανθρωπιστικού και οικονομικού -διοικητικού περιεχομένου και ξένης γλώσσας, ενω

Τα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα αποτελούν τον Κύκλο Σπουδών Ειδίκευσης.

 • Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν στην αρχή του 7ου εξαμήνου έναν από τους τρεις προσφερόμενους Κύκλους Ειδίκευσής:

(α) Ενέργειας,

(β) Επικοινωνιών και Δικτύων,

(γ) Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών Συστήματων,

όπου παρακολουθούν κυρίως μαθήματα Εμβάθυνσης – Εμπέδωσής Γνώσεων Ειδικότητας μαζί με ένα μικρό αριθμό μαθημάτων Ειδικού Υποβάθρου και εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία. 

 

 

Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική, ατομική, εκπονείται κατά το 10ο εξάμηνο και έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

 • Εμβαθύνει σε ένα θέμα αιχμής στο αντικείμενο της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, το οποίο αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και έχει στοιχεία πρωτοτυπίας, εισάγοντας τους/τις φοιτήτες/ήτριες στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του ερευνητή.

 

 

Μετα το 8ο εξάμηνο σπουδών προβλέπεται, προαιρετικά, η δυνατότητα πραγματοποίησης δίμηνης Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού , η οποία προσφέρει σημαντική εμπειρία στους/στις φοιτητές/ήτριες και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

 

 

1o Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματική Ανάλυση Ι 
 • Φυσική 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 
 • Γραμμική Άλγεβρα 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 • Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλική Γλώσσα I 

2ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 
 • Ηλεκτρονικά Ι 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 
 • Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Αριθμητική Ανάλυση 
 • Ιστορία της Τεχνολογίας 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλική Γλώσσα II 

3ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαφορικές εξισώσεις– Μετασχηματισμοί 
 • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 
 • Ηλεκτρονικά ΙΙ 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
 • Ηλεκτρολογικό & Ηλεκτρονικό Σχέδιο με Η/Υ

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων 
 • Διασφάλιση Ποιότητας & Αξιοπιστία Συστημάτων 

4ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σήματα και Συστήματα 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων 
 • Τεχνική μηχανική 
 • Πιθανότητες & Στατιστική 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Κβαντική Φυσική 
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Ενέργεια και Περιβάλλον 

5ο Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 
 • Τηλεπικοινωνίες 
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
 • Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Στοχαστικά Σήματα
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων 
 • Αγγλικά Ειδικότητας Ι 

6ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 • Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος I 
 • Δίκτυα υπολογιστών
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Οπτικοηλεκτρονική 
 • Αρχές Θερμοδυναμικής & Μετάδοσης Θερμότητας 

Προαιρετικό Μάθημα Ξένης Γλώσσας

 • Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι 
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 
 • Υψηλές Τάσεις Ι 
 • Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ηλεκτρονικά Ισχύος II 
 • Αποθήκευση Ενέργειας 
 • Συστήματα Γειώσεων 
 • Τεχνολογία Μετρήσεων 

8ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Υψηλές Τάσεις ΙΙ 
 • Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Προηγμένες Βιομηχανικές Εφαρμογές Ισχύος
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
 • Ενεργειακή Ανάλυση Κτηρίων 
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πλοίων & Λιμένων 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

9ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ 
 • Τεχνολογία Φωτισμού 
 • Ηλεκτρική Κίνηση 
 • Οικονομικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Σ.Η.Ε. 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα (1/5)

 • Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις 
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων 
 • Ευφυή Ενεργειακά Δίκτυα και Διεσπαρμένη Παραγωγή 

10ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία 

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ"

7ο Εξάμηνο

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 
 • Μικροκύματα 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
 • Ηλεκτρακουστική Ι 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ειδικά Θέματα Δικτύων και Ασφάλεια 
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών 
 • Φωτονική Τεχνολογία 
 • Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες 

8ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Οπτικές Επικοινωνίες 
 • Κεραίες 
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ψηφιακές Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής 
 • Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων 
 • Μικροκυματικές Διατάξεις 
 • Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
 • Ηλεκτρακουστική ΙΙ 
 • Σχεδίαση RF 

9ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 
 • Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 
 • Νεφοϋπολογιστική 
 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 
 • Ασύρματα Δίκτυα Δεδομένων 
 • Ψηφιακή Μετάδοση Βίντεο και Ήχου 
 • Συστήματα Ραντάρ και Τηλεπισκόπηση 
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες 
 • Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

10ο Εξάμηνο  

 • Διπλωματική Εργασία 

 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα 
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Διατάξεις Ημιαγωγών 
 • Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα 
 • Συστήματα Μετρήσεων & Αισθητήρες 
 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (VLSI)
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

8ο Εξάμηνο  

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη 
 • Βάσεις δεδομένων 

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ρομποτική
 • Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων 
 • Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις 
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
 • Επεξεργασία Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων

9ο Εξάμηνο  

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα

 • Σύγχρονα Μικροϋπολογιστικά Συστήματα 
 • Ευφυής Έλεγχος 
 • Διατάξεις Κβαντικής Ηλεκτρονικής 
 • Βιομηχανική Μηχανική 
 • Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Μηχατρονική 
 • Νεφοϋπολογιστική
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία

10ο Εξάμηνο  

 • Διπλωματική Εργασία 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού του ΠΑ.Δ.Α έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο