Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορικής. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις: 1.200

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

1ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

2ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ι

3ο έτος σπουδών

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες

 • Σχεδιασμός Λογισμικού
 • Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
 • Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ

4ο έτος σπουδών

Θεματικές Ενότητες Επιλογής 

 • Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
 • Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση
 • Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
 • Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση
 • Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού
 • Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού
 • Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας
 • Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού 

Οδηγός Σπουδών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 •  Κατανοούν τις ανάγκες μια επιχείρησης σε υποδομές και υπηρεσίες σε ΤΠΕ
 •  Κατανοούν τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
 •  Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
 •  Κατανοούν τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών
 •  Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιες και συστήματα των ΤΠΕ
 •  Αξιολογούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων
 •  Σχεδιάζουν και υλοποιούν συστήματα λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης
 •  Εφαρμόζουν γνώσεις και αξιοποιούν τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων σε συστήματα ΤΠΕ.
 •  Εφαρμόζουν τις αρχές σύνθεσης και ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής
 •  Εφαρμόζουν τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων.
 •  Εφαρμόζουν κριτική σκέψη στον τομέα της διαχείρισης γνώσης
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο