Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  11.375

ΕΠΑΛ: 10.160

Βάση 2022
11.300
Εισακτέοι
88
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0283
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε αυτόνομο τμήμα το 1970. Είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του στα επιστημονικά πεδία των Γεωεπιστημών και του Γεωπεριβάλλοντος αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει διαρθρωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκές της κοινωνίας και στις ανταγωνιστικές και εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας προσφέροντας την απαιτούμενη εξειδίκευση και τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών που σχετίζονται με τις γεωεπιστήμες,

 • όπως η Ορυκτολογία, η Πετρολογία, η Κοιτασματολογία, η Στρωματογραφία, η Παλαιοντολογία, η Ιζηματολογία, η Τεκτονική, η Σεισμολογία, η Γεωφυσική, η Γεωθερμία, η Γεωχημεία, η Ηφαιστειολογία, η Γεωγραφία και η Κλιματολογία.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
 2. Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
 3. Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
 4. Γεωφυσικής και Γεωθερμίας
 5. Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
 6. Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ορυκτολογίας-Πετρολογίας
 • Ιστορικής Γεωλογίας και Βιογεωεπιστημών
 • Φυσικής Γεωγραφίας
 • Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
 • Σεισμολογίας
 • Γεωφυσικής
 • Οικονομικής Γεωλογίας-Γεωχημείας
 • Τεκτονικής και Γεωλογικής Χαρτογράφησης
 • Τηλεανίχνευσης
 • Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
 • Μουσειακών ερευνών
 • Διδακτικής των Γεωεπιστημών

 

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα ενώ
 • το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι 240 (ECTS)

 

 

Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλοντος γίνεται με τις παραδόσεις των μαθημάτων, τις εργαστηριακές ασκήσεις, τις ασκήσεις υπαίθρου και ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται

 • σε τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά και
 • πενήντα δύο (52) μαθήματα επιλογής με 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS) το κάθε ένα, από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει επτά (7) ή εννέα (9), ανάλογα με τον τύπο της Διπλωματικής που θα επιλέξει.

 Οι φοιτητές/ τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα επιλογής από τουλάχιστον δύο (2) τομείς. 

 • Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται το Α, Γ, Ε και Ζ εξάμηνο του προγράμματος σπουδών.
 • Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξάμηνου διδάσκονται τα μαθήματα που υπάγονται στο Β, Δ, ΣΤ και Η εξάμηνο του προγράμματος σπουδών. 

Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών, σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). 

 • Υπάρχουν και τέσσερα (4) Σεμιναριακά Μαθήματα: Δύο (2) στο πρώτο (Α’) εξάμηνο και δύο (2) στο τέταρτο (Δ’) Εξάμηνο.

 
Οι Ασκήσεις Υπαίθρου είναι υποχρεωτικές για όλους τους/τις φοιτητές/τριες και σχετίζονται με τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα.

 • Διεξάγονται, για μεν τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, στο χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, από το τέλος Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, για δε τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, μεταξύ 15-30 Μαΐου.

 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 • Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στα μαθήματα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και έχει 8 ECTS. Ο βαθμός της Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του πτυχίου.

 Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής άσκησης είναι οκτώ (8) εβδομάδες (2 μήνες) πλήρους απασχόλησης. Κατά το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΚΠΑ και θα είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι μέσω των πόρων του Προγράμματος. 

 

 1o Eξάμηνο

 • Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Εισαγωγή στο Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό και Στατιστική    
 • Ορυκτολογία - Κρυσταλλογραφία

 2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στη Γεωλογία
 • Συστηματική Ορυκτολογία - Ορυκτοδιαγνωστική
 • Κλιματολογία και κλιματικές μεταβολές    
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης
 • Μακροπαλαιοντολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Μαθηματικές Μέθοδοι στις Γεωεπιστήμες                      

 3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πυριγενή πετρώματα - Μαγματικές Διεργασίες
 • Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων
 • Σεισμολογία
 • Τεκτονική Γεωλογία
 • Βιογεωεπιστήμες-Αρχές Μικροπαλαιοντολογίας

 Μαθήματα Επιλογής

 •  Πετρογενετικά Ορυκτά και Διεργασίες Σχηματισμού τους 

 4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
 • Γεωφυσική
 • Γεωχημεία
 • Ωκεανογραφία
 • Ιζηματογενή Περιβάλλοντα και Διεργασίες

Μαθήματα Επιλογής

 • Δυναμική Γεωλογία    
 • Διερεύνηση του εσωτερικού της Γης    

Σεμιναριακά Μαθήματα

 • Προγραμματισμός-Εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες
 • Συγγραφή Εργασιών

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωμορφολογία
 • Στρωματογραφία
 • Τεχνική Γεωλογία
 • Γεωλογία Ελλάδος

Μαθήματα Επιλογής

 • Σεισμολογία Ελλάδος - Τεκτονική Λιθοσφαιρικών πλακών
 • Γεωλογία Τεταρτογενούς και Αρχαιογεωμορφολογία
 • Ηφαιστειολογία
 • Καρστική Γεωμορφολογία - Αρχές Σπηλαιολογίας 
 • Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία    
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία
 • Παλαιοβοτανική-Τεχνικές Ανασύστασης του κλίματος
 • Μέθοδοι ανάλυσης πετρωμάτων και μεταλλευμάτων - Ρευστά εγκλείσματα

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία
 • Υδρογεωλογία
 • Γεωλογική Χαρτογράφηση
 • Γεωλογία Μαγματικών και Υδροθερμικών Κοιτασμάτων 

Μαθήματα Επιλογής

 • Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική  
 • Ήπιες μορφές ενέργειας: Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια - Γεωθερμία  
 • Μακροσεισμική 
 • Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία και Διαχείριση Ακτών  
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία - Αστική Γεωμορφολογία  
 • Τηλεανίχνευση - Φωτογεωλογία και Μαθηματική Γεωγραφία  
 • Βιομηχανικά ορυκτά  
 • Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων  
 • Μικροτεκτονική- Τεκτονική Ανάλυση  
 • Αναλυτική και Ισοτοπική Γεωχημεία  
 • Πετρογένεση Ιζηματογενών Πετρωμάτων  

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Γεωλογία Περιβάλλοντος    
 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική    
 • Γεωλογία Ιζηματογενών και Υπεργενετικών Κοιτασμάτων

Μαθήματα Επιλογής

 • Φυσικές Καταστροφές    
 • Διαστημικές Τεχνικές και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωεπιστήμες     
 • Πρόγνωση Σεισμών     
 • Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία    
 • Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών    
 • Θαλάσσια Γεωλογία    
 • Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων και Στοιχεία Θερμοδυναμικής    
 • Νεοτεκτονική    
 • Γεωτεχνικές Κατασκευές    
 • Παλαιοβοτανική    
 • Υπόγεια Υδραυλική
 • Γεωφυσική των Ρευστών και Επαγόμενη Σεισμικότητα 
 • Υδρογεωχημεία  
 • Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος  
 • Ορυκτοί Πόροι και Ενεργειακή Μετάβαση  
 • Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία  
 • Εφαρμοσμένη Κλιματολογία  
 • Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοκλιματολογία  
 • Γεωτεχνικές Εφαρμογές  
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διπλωματική Εργασία
 • Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική    
 • Στρωματογραφία - Παλαιογεωγραφία Ελλάδος     
 • Γεωλογία Ευρώπης
 • Εφαρμοσμένη Γεοφυσική στη Γεωλογία
 • Ηφαιστειακή Σεισμολογία
 • Δημιουργία Νέας Επιχείρησης  
 • Παλαιοοικολογία  
 • Έρευνα Πετρελαίων-Ιζηματογενείς Λεκάνες και Πετρελαϊκά Συστήματα  
 • Γεωλογική Κληρονομιά και (Γεω)διατήρηση  
 • Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού ορυκτών πρώτων υλών  
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων - Τρωτότητα  
 •   Πρακτική Άσκηση

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα όπως ορίζει το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’/29-12-2000), σύμφωνα με το οποίο:

 

 • Στη σύνταξη κάθε είδους γεωλογικής μελέτης, στην εκτέλεση και επίβλεψη έργων γεωλογικής διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογεωλογικών και τηλεανιχνευτικών ερευνών.
 • Στην έρευνα, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευ­ση των ορυκτών, υδατικών και ενεργειακών πόρων, κα­θώς και έργων μεταλλευτικής γεωλογίας.
 • Στη σύνταξη γεωλογικών, γεωμορφολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, εδαφοτεχνικών, κοιτασματολογικών, γεωχημικών, τεκτονικών, νεοτεκτονικών, σεισμοτεκτονικών, γεωφυσικών, παλαιογεωγραφικών, εδαφολογικών και φωτογεωλογικών μελετών και στη σύνταξη των αντίστοιχων χαρτών.
 • Στις κάθε φύσης υποθαλάσσιες και παράκτιες γεω­λογικές έρευνες.
 • Στις κάθε φύσης γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες και εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής επιφανειακών και υπόγειων τεχνικών έργων.
 • Στον προγραμματισμό, εκτέλεση, επίβλεψη και αξιολόγηση δεδομένων ερευνητικών - δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για γεωλογικούς, κοιτασματολογικούς, υδρογεωλογικούς, μεταλλευτικούς, γεωτεχνικούς, εδαφοτεχνικούς, γεωθερμικούς σκοπούς και στην αναζήτη­ση υδρογονανθράκων.
 • Στον προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη τσιμεντενέσεων σταθεροποίησης και στεγανοποίησης.
 • Στον προγραμματισμό, εκτέλεση και επίβλεψη υδρομαστευτικών αποστραγγιστικών έργων και υδρογεωτρήσεων.
 • Στις εργασίες προσδιορισμού των φυσικών και μηχα­νικών ιδιοτήτων εδαφών, βράχων και αδρανών υλικών, στον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής προδιαγραφών που αφορούν τα υλικά κατασκευής τεχνικών έργων, καθώς και στη σύνταξη προδιαγραφών.
 • Στις κάθε φύσης γεωτεχνικές εργασίες, έρευνες ή με­λέτες που αφορούν το σχεδιασμό, πρόληψη και αντιμε­τώπιση καταστροφικών φαινομένων, σεισμών, κατολι­σθήσεων, κατακρημνίσεων, καθιζήσεων, ηφαιστείων και υπερβολικής ανύψωσης της στάθμης των υπόγειων και επιφανειακών νερών (πλημμύρες).
 • Στις κάθε φύσης γεωλογικές χαρτογραφήσεις κοιτασματολογικού, τεχνικού, γεωργικού, δασικού και γεωτεχνι­κού ενδιαφέροντος. Στη σύνταξη γεωτεχνικών μελετών, εκτέλεση και επίβλεψη έργων γεωτεχνικής διερεύνησης για την κατασκευή οδών, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υδατοδεξαμενών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, υπόγει­ων ταμιευτήρων, σηράγγων και στοών και εν γένει εκσκα­φών και θεμελιώσεων στο έδαφος και υπέδαφος, με την εκτέλεση γεωτεχνικών και τεχνικογεωλογικών χαρτογρα­φήσεων (επίγειων και υπόγειων), εργαστηριακών και επιτό­πιων δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, γεω­φυσικών διασκοπήσεων και εφαρμογών τηλεπισκόπησης.
 • Στη σύνταξη και αξιολόγηση συνθετικών χαρτών δη­μόσιου οικονομικού συμφέροντος (χάρτες χρήσης γης) και στην εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφο­ριών (G.I.S.) για όλες τις παραπάνω κατηγορίες χαρτο­γραφήσεων.
 • Στις κάθε φύσης γεωλογικές, γεωχημικές και γεω­φυσικές εργασίες που έχουν σκοπό τον εντοπισμό, αξιο­λόγηση και αξιοποίηση κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών, γεωθερμικών πεδίων, υδρογονανθράκων και άλ­λων ενεργειακών πρώτων υλών καθώς και στις βιοχημικές εργασίες και έρευνες.
 • Στην έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση, επεξεργα­σία και διακίνηση ορυκτών πρώτων υλών για την παραγω­γή πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.
 • Στην έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία μαρμάρων, διακοσμητικών πετρωμάτων και αδρανών υλικών, συμπεριλαμβανομένων και των σκλη­ρών αδρανών υλικών.
 • Στη μελέτη των τεχνολογικών παραμέτρων των ορυκτών.
 • Στον εντοπισμό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορι­σμό, αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 • Στην έρευνα, αξιοποίηση και διαχείριση των θερμο­μεταλλικών υδάτων για γεωργικές, οικιστικές, τουριστι­κές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και την εμφιάλωση και εμπορία των μεταλλικών υδάτων.
 • Στον έλεγχο της ποιότητας και της δίαιτας, καθώς στην προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού από κάθε μεταβολή των φυσικών, χημικών και μικροβιολογι­κών ιδιοτήτων του, εξαιτίας ανθρωπογενών επεμβάσεων, καθώς και στη λήψη μέτρων για την εξυγίανση και αποκα­τάσταση της ποιότητας των υδάτων που έχουν υποστεί ρύπανση και μόλυνση.
 • Στις κάθε φύσης γεωλογικές, στρωματογραφικές, τε­κτονικές, νεοτεκτονικές, γεωμορφολογικές, ιζηματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ραδιομετρικές διασκοπή­σεις, παλαιοντολογικές, ορυκτοδιαγνωστικές, αρχαιομετρικές μελέτες που αφορούν την αρχαιολογική έρευνα, στις κάθε φύσης εργασίες για την αντιμετώπιση κατα­στροφών που προέρχονται από τη διάβρωση, καθώς και στην αναστήλωση μνημείων.
 • Σε κάθε φύσης γεωφυσικές εργασίες, καθώς και στην αξιολόγηση και ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων.
 • Στις εργασίες καθορισμού της σεισμικότητας και της σεισμικής επικινδυνότητας, σύνταξης μικροζωνικών μελετών, σύνταξης νεοτεκτονικών χαρτών και γενικά στον αντισεισμικό σχεδιασμό.
 • Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προ­στασία, αξιοποίηση, αποκατάσταση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στην προστασία των παράκτιων περιοχών και των υγροβιότοπων από τη μεταφορά και την απόθεση φερτών υλικών και ιζημάτων μέσω ποταμών και ρεμάτων.
 • Στην έρευνα, εντοπισμό, ανάδειξη, αξιοποίηση, δια­χείριση και προστασία γεωλογικών μνημείων, γεωπάρκων, γεωτόπων, καθώς και περιοχών ιδιαίτερου γεωλογι­κού και γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος.
 • Στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό που αφο­ρά την καταλληλότητα των εδαφών για ασφαλή δόμηση, τον καθορισμό βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευ­τικών περιοχών, λατομικών ζωνών και μαρμαροφόρων πε­ριοχών, ζωνών απόληψης οικονομικών πρώτων υλών, χώ­ρων αποθήκευσης καυσίμων, χώρων κατάλληλων για απόθεση και αποθήκευση αστικών και βιομηχανικών απο­βλήτων και χώρων κατάλληλων για κοιμητήρια, την απο­κατάσταση του περιβάλλοντος σε λατομικές και μεταλ­λευτικές περιοχές, την προστασία αρχαιολογικών χώρων και τοποθεσιών, φυσικών και γεωλογικών μνημείων και τοπίων ιδιαίτερου κάλλους και γενικά του πολιτιστικού πε­ριβάλλοντος και της αισθητικής του τοπίου.
 • Στην γεωλογική, υδρογεωλογική και τεκτονική μελέ­τη και τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων.
 • Σε μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες για την έρευνα, εντοπισμό, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και επε­ξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε μεταλλευτικό ή λα­τομικό χώρο.
 • Στις αποκαλύψεις μεταλλείων, γεωτρήσεων και ερευνών υπεδάφους.
 • Στο χωροταξικό σχεδιασμό, στην κατανομή χρήσης γης, στον καθορισμό οικιστικών περιοχών και στη θεμελίωση οικισμών και προστασία τους από φυσικά κατα­στροφικά φαινόμενα.
 • Στη σύνταξη και εκτέλεση γεωτουριστικών προ­γραμμάτων και στην εν γένει ανάπτυξη του γεωτουρισμού.
 • Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια), στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδά­τινων και ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών.

 

Ωστόσο,

 Αν και ο κλάδος των Γεωλόγων δοκιμάζεται από ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις σε πολλούς τομείς, οι απόφοιτοι/ες με τις κατάλληλες μεταπτυχιακές σπουδές θα καταφέρουν να αναζητήσουν εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους, οι οποίες θα τους προσφέρουν μεγάλο εύρος επιλογών για να κατευθυνθούν επαγγελματικά.

 Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


  

Ειδικότερα, 

 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας

 • σε μελετητικές και κατασκευαστικές τεχνικές εταιρείες και πολεοδομικά γραφεία.

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

Ως εργολήπτης/πτρια ή μελετητής/τρια

 • μπορεί να εργαστεί αναλαμβάνοντας γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές, περιβαλλοντικές μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων και γεωτεχνικά έργα, έργα γεωτρήσεων και σηραγγών.

 Να σημειωθεί ότι ένας/μία γεωλόγος θα πρέπει να επιλέξει αν θα εργαστεί ως μελετητής/τρια ή ως εργολήπτης/τρια καθώς δεν μπορεί να εξασκεί ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες. 

 

Ως ερευνητής/τρια ή στέλεχος

 • σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς και αναπτυξιακούς συνδέσμους που προγραμματίζουν κάθε φύσης βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα.
  • Συγκεκριμένα, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.), στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών.
 • σε μεταλλευτικές, μεταλλουργικές και λατομικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την έρευνα, εξόρυξη, επεξεργασία, τυποποίηση, διακίνηση και εμπορία ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, προϊόντων και υποπροϊόντων τους.
 • σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων τους και ειδικότερα στις μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων, κεραμοποιίας, υαλουργίας, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων.
 • σε φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται 

Α) με την κατάρτιση προγραμμάτων μελετών, κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Β) με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση των μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμων, φραγμάτων και ταμιευτήρων ύδατος, γεφυρών και επιχωμάτων, λιμενικών έργων, αεροδρομίων, σηράγγων και στοών).

Γ) με τις κάθε φύσης υδρογεωλογικές μελέτες και έρευνες που αφορούν τον εντοπισμό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό, αξιοποίηση και διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων (φυσικών, μεταλλικών, θερμομεταλλικών υδάτων), καθώς και τον καθορισμό ζωνών προστασίας για την αποτροπή ενδεχόμενης μόλυνσης - ρύπανσής τους και αλλοίωσης των αποθεμάτων τους.


Δ) με την ύδρευση και αποχέτευση.


Ε) με τον καθορισμό θέσεων εναπόθεσης αστικών βιομηχανικών αποβλήτων, αποθήκευσης καυσίμων, κοιμητηρίων, σφαγείων, βαφείων, βυρσοδεψίων.


ΣΤ) με τη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε κάθε φύσης καταστροφές που είναι συνέπεια γεωδυναμικών φαινομένων ή διαταραχών, όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καθιζήσεις, σεισμοί, καθώς και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.


Z) με την εμφιάλωση και εμπορία μεταλλικών υδάτων.


H) με την εξόρυξη ενεργειακών πρώτων υλών και υδρογονανθράκων.

 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στο ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

Ως καθηγητής/τρια

 • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.

 Οι απόφοιτοι/ες των τμημάτων Γεωλογίας, εφόσον αποκτήσουν την παιδαγωγική επάρκεια, ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 04.05 Γεωλόγοι.

 

Ως υπεύθυνος/η επιμελητής- τρια/ διαχειριστής -τρια

 • μουσείων φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοντολογίας αλλά και  εκθέσεων ορυκτών και πετρωμάτων καθώς και γεωτουριστικών πάρκων.

 

Τομείς με προοπτικές

Ο τομέας της Γεωλογίας εξελίσσεται συνεχώς ενώ και η τεχνολογία πλέον διαδραματίζει καίριο ρόλο καθώς έχει βελτιώσει τις δυνατότητες συλλογής, ανάλυσης, οπτικοποίησης και ερμηνείας δεδομένων.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες με μια εξειδίκευση:

 στη Γεωπληροφορική, μπορούν να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο γεωλογικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, δορυφορικών εικόνων, γεωλογικών ερευνών και χωρικών βάσεων δεδομένων

 • στη χαρτογράφηση του εδάφους, στον εντοπισμό γεωλογικών σχηματισμών, στην παρακολούθηση αλλαγών στα τοπία και στη μελέτη φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις.
 • στον εντοπισμό και την αξιολόγηση ορυκτών πόρων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, αιολική, ηλιακή), υπόγειων υδάτων και γεωλογικών κινδύνων.
   

  στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία, διερευνούν πώς μετεωρολογικά φαινόμενα όπως ο άνεμος, η βροχόπτωση και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν την επιφάνεια της Γης και τα οικοσυστήματα της.

  
 Στην Ωκεανογραφία, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κατανόηση των γεωλογικών διεργασιών, χαρακτηριστικών και πόρων του βυθού των ωκεανών, καθώς και των επιπτώσεών τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την ανθρώπινη κοινωνία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Γεωλογίας μπορείς να διαβάσεις στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ (3:17:00)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο