Αντικείμενο
Πόλη
Πάτρα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών, το νεώτερο από τα τρία Γεωλογικά Τμήματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στη Φυσικoμαθηματική Σχολή του Παν/μίου Πατρών (τη σημερινή Σχολή Θετικών Επιστημών). Έκτοτε, το Τμήμα έχει συμβάλει ενεργά στη βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα στη χώρα μας, έχει αναπτύξει συνεργασίες υψηλού επιπέδου με εθνικά και διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία.

Τομείς και Εργαστήρια

1. Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών, με εργαστήρια 

 • Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων
 • Εφαρμοσμένης Γεωχημείας
 • Κοιτασματολογίας
 • Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

2. Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής, με εργαστήρια 

 • Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας
 • Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας
 • Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας
 • Ιζηματολογίας
 • Τεκτονικής Γεωλογίας

3. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής, με εργαστήρια

 • Τεχνικής Γεωλογίας
 • Υδρογεωλογίας
 • Σεισμολογίας
 • Γεωφυσικής
 • Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Συνολικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Τμήματος καλύπτει όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών αντικειμένων του με όργανα και συσκευές, κόστους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, και τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια στον οδηγό σπουδών του Τμήματος.

Την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος συμπληρώνει το Υπολογιστικό Κέντρο και η Βιβλιοθήκη.
 

Η ολοκλήρωση των σπουδών επιτυγχάνεται με τη συμπλήρωση 30 ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS για κάθε εξάμηνο και 240 ECTS συνολικά για 8 εξάμηνα.

Α΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μαθηματικά-Στατιστική (*)
 • Μηχανική των Ωκεανών
 • Ορυκτολογία Ι
 • Πλανήτης Γή
 • Σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας
 • Χημεία

Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής

 • Η Επιστήμη της Βιολογίας
 • Ορολογία της Γεωλογίας στα Αγγλικά Ι
 • Σχολική Ψυχολογία

Β΄εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ασκηση Υπαίθρου Ι
 • Γεωμορφολογία
 • Εξέλιξη του Έμβιου Κόσμου-Παλαιοντολογία
 • Ορυκτολογία ΙΙ
 • Φυσική
 • Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)  και Χαρτογραφία

Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής

 • Βασικές Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία
 • Ορολογία της Γεωλογίας στα Αγγλικά ΙΙ
 • Σχολική Συμβουλευτική

Γ' εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Γεωμορφολογία
 • Γεωφυσική
 • Γεωχημεία
 • Εξέλιξη του Εμβιου Κόσμου-Παλαιοντολογία
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Γεωλογία
 • Υλικά της Γης ΙΙ – Κρυσταλλοχημεία και συστηματική των ορυκτών

Προαιρετικά μαθήματα επιλογής

 • Σεμινάριο-Αγγλική Ορολογία για Γεωλόγους

Δ΄Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Ιζηματολογία
 • Πετρογραφία Μαγματικών Πετρωμάτων
 • Σεισμολογία
 • Στρωματογραφία-Ιστορική Γεωλογία
 • Τεκτονική Γεωλογία
 • Υδροχημεία

Ε' εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • H Τηλεπισκόπηση στη διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
 • Ενεργειακές πηγές και ενεργειακές πρώτες ύλες
 • Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία
 • Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
 • Τεχνική Γεωλογία

ΣΤ' εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Kοιτασματολογία
 • Γεωλογία τεχνικών έργων και περιβάλλον
 • Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
 • Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία
 • Πετρολογία μαγματικών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων

Ζ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής

 • Γεωδυναμική
 • Γεωθερμία
 • Γεωλογία και Σεισμοί
 • Διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον
 • Ειδικά θέματα κοιτασματολογίας
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία
 • Μαγματισμός Ελλάδος
 • Μεταμορφισμός στον Ελλαδικό χώρο
 • Μετεωρολογία-Κλιματολογία
 • Περιβαλλοντική Υγιεινή-Μικροοργανισμοί Περιβάλλοντος
 • Πετρογένεση Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων
 • Πτυχιακή Ια
 • Πτυχιακή Ιβ
 • Πτυχιακή Ιγ
 • Στοιχεία γεωτεχνικής μηχανικής

Προαιρετικά μαθήματα επιλογής

 • Πρακτική άσκηση

Η' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής

 • Γεωλογία Ελλάδας
 • Γεωλογία πετρελαίων
 • Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
 • Ειδικά θέματα πετρολογίας
 • Εισαγωγή στη μεταλλευτική εξερεύνηση και γεωλογία ορυχείων
 • Ερμηνεία και ανάλυση γεωλογικών χαρτών
 • Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον
 • Ηφαιστειολογία
 • Κατολισθητικά γεωλογικά φαινόμενα σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον
 • Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων
 • Νανογεωεπιστήμες
 • Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία
 • Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία
 • Προστασία της γεωλογικής, γεωγραφικής και ανθρώπινης κληρονομιάς
 • Πτυχιακή ΙIα
 • Πτυχιακή ΙIβ
 • Πτυχιακή ΙIγ
 • Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης στην εφαρμοσμένη γεωλογία. Ανάλυση στοιχειων και μοντελα.

Προαιρετικά μαθήματα επιλογής

 • Πρακτική άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Επαγγελματικές προοπτικές

Οι γεωεπιστήμονες μπορεί να βρεθούν να παίρνουν δείγματα στον πυθμένα του ωκεανού ή να εξετάζουν είδη βράχων από τη Σελήνη ή τον Άρη. Αλλά η δουλειά των περισσότερων γεωπεπιστημόνων είναι πιο “προσγειωμένη”. Εργάζονται ως ερευνητές για νέους ορυκτούς και πόρους και υδρογονάνθρακες, ως σύμβουλοι στον κλάδο των μηχανικών και σε περιβαλλοντικά προβλήματα, ως ερευνητές, καθηγητές, συγγραφείς επιστημονικών συγγραμμάτων και άρθρων, και επιμελητές μουσείων καθώς και σε πολλές άλλες απαιτητικές θέσεις. 

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που καλύπτονται από γεωλόγους περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό εργασίας επί του πεδίου, εργαστηριακής εργασίας και εργασίας στο γραφείο, με τις προοπτικές εργασιακής εξέλιξης συχνά να περιλαμβάνουν κάποιες διαχειριστικές και διευθυντικές αρμοδιότητες.

Για αρκετές προοπτικές οι μεταπτυχιακές και/ή διδακτορικές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους αποφοίτους. 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς αναλυτικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και η υποχρεωτική απασχόληση των γεωλόγων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’/29-12-2000). 

Να σημειωθεί όμως ότι ένας γεωλόγος θα πρέπει να επιλέξει αν θα εργαστεί ως μελετητής ή ως εργολήπτης καθώς δεν μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα και τις δύο ιδιότητες. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Γεωλογίας:

 • Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 
 • Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα στην εκπαίδευση
 • Καριέρα ως αυτοαπασχολούμενος 
 • Καριέρα ως εργολήπτες 
 • Καριέρα σε περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Καριέρα στην έρευνα

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Γεωλογίας:

Καριέρα σε φορείς και ιδρύματα 

Ένας απόφοιτος Γεωλογίας μπορεί να εργαστεί σε διάφορους φορείς και ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά στο μερικά από αυτά είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, σε νομαρχίες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και  στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. 

Καριέρα σε επιχειρήσεις και ως αυτοαπασχολούμενος 

Ένας γεωλόγος μπορεί επίσης να εργαστεί σε πολεοδομικά γραφεία, μεταλλευτικές ή λατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες τσιμέντων, εταιρείες τεχνικών έργων και γεωλογικών ερευνών, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες. Μία ακόμα προοπτική είναι εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας μελέτες και γεωτεχνικά έργα. 

Καριέρα στην εκπαίδευση

Για μία σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Γεωλογίας  μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών στην ειδικότητα ΠΕ04.05 Γεωλόγων. 

Καριέρα ως εργολήπτης

Ένας γεωλόγος μπορεί να εργαστεί σε εργοληπτικές εταιρείες. Η απασχόληση ενός γεωλόγου είναι υποχρεωτική σε τεχνικά έργα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, λιμενικά και υδραυλικά, έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος Ε' Τάξης και άνω). Αντικείμενο του γεωλόγου είναι η παρακολούθηση εκτέλεσης των έργων σε σχέση με τη συμπεριφορά του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, η τήρηση των προδιαγραφών, η εφαρμογή της γεωλογικής ή γεωτεχνικής μελέτης και η σύνταξη γεωλογικής έκθεσης κατά την πορεία εκτέλεσης των έργων. Ειδικότερα απαιτείται απασχόληση ενός τουλάχιστον γεωλόγου ανά θέση εκσκαφής (για θεμελίωση, διαμόρφωση τεχνητών πρανών, τοποθέτηση αγωγού), ανά μέτωπο διάνοιξης σήραγγας, ανά θέση διάτρησης (για εκτέλεση τσιμεντενέσεων, τοποθέτηση εκρηκτικών, ακύρωσης, διάθεση λυμάτων). Για να γίνει ένας γεωλόγος εργολήπτης θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου του. 

Σε περιβαλλοντικές οργανώσεις

Μία επιλογή καριέρας είναι η επαγγελματική ενασχόληση σε κάποια περιβαλλοντική οργάνωση, όπως για παράδειγμα η Greenpeace ή η WWF, οι οποίες μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε καθημερινό επίπεδο.  

Καριέρα στην έρευνα 

Μία καριέρα ενός αποφοίτου Γεωλογίας είναι και στην έρευνα. Για παράδειγμα, γεωφυσικές και γεωχημικές έρευνες συνεισφέρουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε εδαφοτεχνικές-γεωτεχνικές μελέτες σημαντικών έργων όπως διάνοιξη σηράγγων και μεγάλων οδικών αξόνων, οδοποιία, στην κατασκευή φραγμάτων, σε αρχαιομετρικές έρευνες όπως, ραδιοχρονολογήσεις και έρευνες της υπεδαφικής δομής.

 Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Γεωλογίας από τον ΑΠΘ εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο