Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους/τις αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ή για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα σε έναν από τους πολλούς τομείς του ΜΠΦΑ.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια προσομοιώσεων με κατάλληλα επαγγελματικά λογισμικά όπου κάθε φοιτητής πειραματίζεται και εκπονεί, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, σχέδια και μελέτες. Επίσης, υλοποιήθηκαν τα εργαστήρια του κλάδου με τον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως για ανάλυση γεωτρητικής λάσπης και χαρακτηρισμό πετρωμάτων, που θα ικανοποιούν τόσο την πρακτική και πειραματική πτυχή του προγράμματος σπουδών όσο και την έρευνα.

Στους/στις φοιτητές/τριες, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται ευκαιρίες πρακτικής άσκησης (internships), η οποία αυξάνει τις προοπτικές επιτυχούς και ικανοποιητικής εργοδότησης μετά την αποφοίτηση.

 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος  Μηχανικής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Semester 1

 • General Chemistry
 • Physical Geology    
 • Calculus I    
 • Introduction to Oil and Gas Engineering

Semester 2

 • Chemistry for the Petrochemical Industry    
 • Petroleum Geology
 • Calculus II    
 • General Physics I    

Semester 3

 • English Composition    
 • Ordinary Differential Equations
 • Engineering Mechanics: Statics
 • Introduction to Energy Management
 • Probability and Statistics for Engineers    

Semester 4

 • Technical Writing and Research    
 • Strength of Materials    
 • Fluid Mechanics
 • Computational Methods
 • Ethics    

Semester 5

 • Rock and Fluid Properties
 • Economics of the Oil and Gas Industry    
 • Drilling Engineering
 • Petroleum Reservoir Engineering    

Semester 6

 • Programming for Engineers    
 • Formation Evaluation    
 • Well Construction and Completion Design
 • Production Engineering    

Semester 7

 • Offshore Engineering    
 • Safety and Reliability Engineering
 • Natural Gas Reservoir Engineering
 • Natural Gas Production Engineering    
 • Pipeline Design, Laying and Maintenance    

Semester 8

 • Heat and Mass Transfer
 • Hydrocarbon Recovery Techniques    
 • Hydrocarbon Flow Assurance
 • Natural Gas Compression Systems
 • Capstone Design Project

 

 O/η Μηχανικός  Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου μπορεί να απασχοληθεί:

σε πεδία που αφορούν:

 • την Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.
 • το Σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.
 • τον Εντοπισμό και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.
 • τη Γεωτεχνική Μηχανική.
 • την Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • τη Μηχανική γεωτρήσεων.
 • τις Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).
 • τη Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.
 • την Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.
 • την Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.
 • τη Διαχείριση της ποιότητας.
 • τη Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων.

 

 

Τομείς με προοπτικές

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται πολλές νέες εξειδικεύσεις εμφανίζονται για πτυχιούχους ορυκτολόγους όπως  

 η Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία, η οποία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ορυκτών και ζωντανών οργανισμών, μελετώντας φαινόμενα όπως η βιομεταλλοποίηση (η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί παράγουν ορυκτά) και τον ρόλο των ορυκτών στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων και την επιρροή των βιολογικών διεργασιών. 

 η Γεωπληροφορική (Geoinformatics), όπου οι εξειδικεύμενοι ορυκτολόγοι χρησιμοποιούν υπολογιστικές μεθόδους για να αναλύσουν ορυκτολογικά δεδομένα, να προσδιορίσουν μοτίβα και να εξάγουν πολύτιμες γνώσεις για διάφορες εφαρμογές, όπως η εξερεύνηση ορυκτών και ο σχεδιασμός υλικών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο