Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η Πληροφορική σήμερα ασχολείται με ποικίλα θέματα, όπως είναι η επέκταση του φάσματος των προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν αποδοτικά με υπολογιστές, η δημιουργία, συντήρηση και βελτίωση συστημάτων λογισμικού και υλικού για την κατασκευή υπολογιστών υψηλής επίδοσης.

 • Επίσης, ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος διατυπώνει συλλογισμούς, συνδιαλέγεται και σχεδιάζει τις δραστηριότητές του και, ακόμη, με τη μοντελοποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και τον ρόλο της γλώσσας και της λογικής στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Κάτω από αυτήν τη γενική θεώρηση, οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι:
(α) να συμβάλει στη διεθνή έρευνα στην Πληροφορική,
(β) να προαγάγει, μέσω της διδασκαλίας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, τη γνώση σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής, και
(γ) να πρωτοστατήσει στην αποτελεσματική εφαρμογή της Πληροφορικής στην τοπική βιομηχανία και στις υπηρεσίες μέσα στον ευρύτερο κυπριακό χώρο.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Πληροφορικής.

Tα μαθήματα του προγράμματος κατατάσσονται σε τέσσερις τομείς, που είναι οι ακόλουθοι:
(α) O Τομέας της Θεωρίας, που καλύπτει τις βάσεις αναφορικά με τη θεωρία και τα μοντέλα υπολογισμού, τη σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων.
(β) O Τομέας των Υπολογιστικών Συστημάτων, που ασχολείται με το υλικό και το λογισμικό συστημάτων και αναπτύσσει τις έννοιες των παράλληλων και ενσωματωμένων συστημάτων.
(γ) O Τομέας της Επίλυσης Προβλημάτων, που στοχεύει στην ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης και που δίνει έμφαση στις αρχές προγραμματισμού και τη σχεδίαση αλγορίθμων.
(δ) O Τομέας των Εφαρμογών, που σκοπεύει να συνδυάσει τη γνώση και τις ικανότητες που αποκτώνται από τις άλλες περιοχές, με σκοπό την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών για την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων, όπως της επικοινωνίας μεταξύ δικτυωμένων υπολογιστών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του,
 • Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα και επιτρέπουν στον φοιτητή να εστιάσει σε μια συγκεκριμένη ειδίκευση της Πληροφορικής ή να αποκτήσει γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύτερο επιστημονικό φάσμα, και
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, τα οποία προσφέρονται από άλλα τμήματα.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει στους φοιτητές του τις παρακάτω εξειδικεύσεις:
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Θεμελιώσεις της Πληροφορικής
• Μεγάλα Δεδομένα και Διαδικτυακός Υπολογισμός
• Τεχνητή Νοημοσύνη
• Τεχνολογία Λογισμικού
• Υπολογισμός Πραγματικού Κόσμου
• Ψηφιακά και Ενσωματωμένα Συστήματα
 

 

 

1o Εξάμηνο

 • Διακριτές Δομές στην Πληροφορική και τον Υπολογισμό 
 • Αρχές Προγραμματισμού Ι 
 • Απειροστικός Λογισμός για Πληροφορική Ι 
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

2o Εξάμηνο

 • Ψηφιακά Συστήματα 
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
 • Απειροστικός Λογισμός για Πληροφορική ΙΙ
 • Αγγλικά για Πληροφορική 
 • Γραμμική Άλγεβρα 

3o Εξάμηνο

 • Οργάνωση Υπολογιστών 
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές και Εργαλεία 
 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική 

4o Εξάμηνο

 • Εξερευνήσεις στην Πληροφορική
 • Θεωρία Υπολογισμού 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5o Εξάμηνο

 • Επικοινωνίες και Δίκτυα 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 

6o Εξάμηνο

 • Παράλληλη Επεξεργασία 
 • Ασφάλεια Συστημάτων 
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

7o Εξάμηνο

 • Ατομική Διπλωματική Εργασία Ι 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

8o Εξάμηνο

 • Ατομική Διπλωματική Εργασία ΙΙ 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Λογική στην Πληροφορική
 • Σύνθεση Παράλληλων Αλγορίθμων
 • Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι
 • Προγραμματισμός και Ικανοποίηση Περιορισμών
 • Ειδικά Θέματα Πληροφορικής: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων
 • Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Τεχνολογία Λογισμικού για Λογισμικό ως Υπηρεσία
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 • Γραφικά Υπολογιστών
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Υπολογιστική Όραση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

 • Προγραμματισμός και Ικανοποίηση Περιορισμών
 • Λογικός Προγραμματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Υπολογιστικά Συστήματα Μάθησης
 • Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Υπολογιστική Όραση
 • Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή
 • Προχωρημένη Τεχνολογία Λογισμικού
 • Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού
 • Επαγγελματική Πρακτική Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Τεχνολογία Λογισμικού για Λογισμικό ως Υπηρεσία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Προγραμματισμός και Εφαρμογές
 • Θεωρία και Πρακτική Μεταγλωττιστών
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Τεχνολογία Λογισμικού για Λογισμικό ως Υπηρεσία

 

 

Οι απόφοιτοί θα είναι σε θέση να εμπεδώσουν την Πληροφορική τόσο ως επιστημονικό πεδίο όσο και ως ενασχόληση μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει τις πρακτικές τεχνικές, αλλά και τη βαθύτερη θεωρία πάνω στην οποία βασίζονται αυτές. Οι απόφοιτοί θα μπορούν να εργοδοτηθούν από την εγχώρια αγορά ως επιστήμονες περί την Τεχνολογία Πληροφοριών, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, ή ακόμα και να εξειδικευθούν σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας σε κάποιο ερευνητικό κέντρο. Αναμένεται, επίσης, ότι θα μπορούν να διδάξουν Πληροφορική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης. Ανεξάρτητα από τη σταδιοδρομία που οι απόφοιτοί μας θα επιλέξουν να ακολουθήσουν, οι βάσεις που θα έχουν αποκτήσει αναφορικά με τις βαθύτερες έννοιες της Πληροφορικής θα τους επιτρέψουν να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο