Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο
Βάση 2023
14.445
Βάση 2022
13.880
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία   20%

 Μαθηματικά   30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά   30%

 Πληροφορική  25%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 

Τομέας Πληροφορικής 

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητα 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1625
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η οποία οδηγεί στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής.


 Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα γνωστικά πεδία των διεπιστημονικών εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν στη σύζευξη της πληροφορικής με την ηλεκτρονική και οργανώνεται στις ακόλουθες κύριες Γνωστικές Περιοχές (ΓΠ):

 • Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Ηλεκτρονική (ΗΛ)
 • Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
 • Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
 • Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)
 • Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)

 

 

 • Διαχείρισης της Πληροφορίας και Μηχανικής Λογισμικού
 • Ευφυών Συστημάτων και Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Εφαρμοσμένων Βιομηχανικών Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Προηγμένων Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 

EΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι πενταετής,

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα πρώτα εννέα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων, τα οποία είναι οργανωμένα σε διαλέξεις θεωρίας, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών όπου αυτό απαιτείται ενώ το 10ο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και προαιρετικά την εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Ειδικότερα,

Για την ολοκλήρωση των σπουδών, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση

 • τριάντα δύο (32) υποχρεωτικών μαθήματων,  που παρέχουν τις απαραίτητες βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
 • δεκατριών (13) μαθήματων υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής, που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες μαθημάτων εξειδίκευσης
  • Ηλεκτρονικά και Ενσωματωμένα Συστήματα
  • Προγραμματισμός, Δεδομένα και Ευφυείς Τεχνολογίες

 Ο/η φοιτητής/τρια επιλέγοντας μία ομάδα μαθημάτων πρέπει να παρακολουθήσει τα πέντε (5) υποχρεωτικής επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) μαθήματα της ομάδας που επέλεξε και επιπλέον οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΠ) ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό των 45 μαθημάτων   

 

 

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της υποχρεωτικής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου, μετά από συνεννόηση με την επιτροπή ΔΕ.

 • Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Έχει φόρτο 30 Πιστωτικών Μονάδων ECTS και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και αντιστοιχεί σε 12 Πιστωτικές Μονάδες και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος και την αναλυτική βαθμολογία.

 • Η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης δίνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές του ένατου εξαμήνου και άνω και έχουν συμπληρώσει 210 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Η Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό διπλώματος.

Πραγματοποιείται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές, η Πρακτική Άσκηση να διεξαχθεί σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων Προγραμμάτων. 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά Ι  
 • Δομημένος Προγραμματισμός    
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών            
 • Ηλεκτρονική Φυσική   
 • Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος

 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ    
 • Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος   
 • Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας   
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων  
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός  

 

3ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική    
 • Μαθηματικά ΙΙI    
 • Επεξεργασία Σήματος    
 • Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού
 • Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων    

 

4ο Εξάμηνο

 • Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων   
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα    
 • Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα    
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα      

 

5ο Εξάμηνο

 • Ασύρματες Επικοινωνίες    
 • Μικροελεγκτές    
 • Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων  
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις  
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής 

 

6ο Εξάμηνο

 • Τεχνητή Νοημοσύνη   
 • Ενσωματωμένα Συστήματα   

Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)

 • Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων   
 • Κβαντική Υπολογιστική   
 • Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)

 • Αριθμητικές Μέθοδοι   
 • Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών)  
 • Διοίκηση Έργων 

Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)

 • Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση   
 • Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες    
 • Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

 

7ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών    
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος

Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων  
 • Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές    
 • Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA) 

Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)

 • Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων 
 • Μηχανική Λογισμικού 
 • Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων 
 • Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων  

Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)

 • Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας    

 

8ο Εξάμηνο

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων  
 • Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης    
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων   

Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)

 • Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 
 • Μετατροπείς Ισχύος   
 • Μικροηλεκτρονική *  
 • Εφαρμογές Συστημάτων Ισχύος και ΑΠΕ *   
 • Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα *    

Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)

 • Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας    
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας    

Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)

 • Ασύρματα Δίκτυα    
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1    
 • Προηγμένα Θέματα Δικτύων    
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών   
 • Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή  

 

9ο Εξάμηνο

Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)

 • Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων    
 • Ρομποτική       
 • ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα
 • Απτικές Διεπαφές  
 • Βιοϊατρική Τεχνολογία
 • Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ 

Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)

 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα   
 • Ανάκτηση Πληροφοριών – Μηχανές Αναζήτησης  
 • Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS    
 • Ευφυή Συστήματα
 • Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης   
 • Προηγμένη Μηχανική Μάθηση    
 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 
 • Κατανεμημένα Συστήματα    
 • Σημασιολογικός Ιστός    
 • Γραφικά Υπολογιστών  

Κοινά Μαθήματα Επιλογής Ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)

 • Πρακτική Άσκηση 
 • Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό   
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες  
 • Τεχνολογία Πολυμέσων   

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

Οδηγός Σπουδών

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δείχνει πως η ελληνική αγορά έως το 2030 θα χρειαστεί 300.000 πτυχιούχους του κλάδου που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και εκτιμάται ένα κενό προσφοράς/ζήτησης ειδικών επιστημόνων με υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000–7.500 κατ’ έτος για την περίοδο 2023–2030.

 Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα,

 

 • στο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.
 • στον προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. 
 • στη δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.
 • στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. 
 • στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. 
 • στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

 

Επιπλέον, 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα:

Εργασίας

 • σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

αλλά και

 • ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

Απασχόλησης

 • στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Το πτυχίο του Τμήματος εξασφαλίζει την πρόσβαση σε θέσεις του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής του ΦΕΚ/Α232/17-12-2022 που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου


Συμμετοχής

 • στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο