Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 12.615

ΕΠΑΛ: 11.205

Βάση 2022
12.460
Εισακτέοι
175
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ
2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 25%

 Χημεία 25%

 Μαθηματικά 30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

  Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  30%

  Νέα Ελληνικά 20%

  Μάθημα Ειδίκευσης 1  25%

  Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%


Κωδικός Σχολής
0318
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός το Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

 • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, πέραν των απαραίτητων μαθημάτων υποδομής και των μαθημάτων γενικού ενδιαφέροντος, αποτελείται από μία συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων.

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. 

 

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Για τους/τις φοιτητές/τριες που εισάγονται στο Τμήμα απαιτείται επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα.

Ειδικότερα απαιτείται επιτυχής εξέταση:

 • σε 19 υποχρεωτικά μαθήματα,
 • σε 21 μαθήματα επιλογής.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική 
 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Επιλογής
 • Συνδυαστική
 • Εισαγωγή στην Λογιστική 

2ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες Ι
 • Μακροοικονομική Θεωρία 
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ

Επιλογής

 • Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων 
 • Εφαρμοσμένη Άλγεβρα 
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο 

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες ΙΙ 

Επιλογής

 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
 • Μικροοικονομική Θεωρία 
 • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Διαχείριση Δεδομένων 
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Δημογραφία

4ο Εξάμηνο

 • Στατιστική Ι: Εκτιμητική 
 • Στοχαστικές Διαδικασίες 
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής I

Επιλογής

 • Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων 
 • Αρχές Χρηματοοικονομικής 
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Επιχειρησιακή Έρευνα 
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιχειρηματικότητα

5ο Εξάμηνο

 • Στατιστική ΙΙ: Έλεγχος Υποθέσεων 
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά 

Επιλογής

 • Θεωρία Αξιοπιστίας 
 • Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας 
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ 
 • Οικονομική της Ασφάλισης
 • Ειδικά Θέματα Δημογραφίας
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 • Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Διαδικασιών 
 • Έρευνα Μάρκετινγκ 

6ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά 

Επιλογής

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας 
 • Βιοστατιστική 
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 
 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων 
 • Ασφαλίσεις Ζωής 
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών 
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Διδακτική της Στατιστικής


7ο Εξάμηνο

 • Στατιστικά Προγράμματα Ι 
 • Τιμολόγηση και Αποθέματα Ζημιών 
 • Διαχείριση Κινδύνων 

Επιλογής

 • Ανάλυση Διακύμανσης 
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Στοχαστική Ανάλυση 
 • Θεωρία Χρεοκοπίας 
 • Συνταξιοδοτικά Σχήματα 
 • Αναλογιστική Μοντελοποίηση 
 • Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων 
 • Θέματα Επιστήμης Δεδομένων 
 • Πρακτική Άσκηση 

8ο Εξάμηνο
Επιλογής

 • Μη Παραμετρική Στατιστική
 • Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση 
 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής 
 • Προσομοίωση 
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης
 • Ειδικά Θέματα Αναλογισμού
 • Γήρανση του Πληθυσμού και Ασφαλιστική Οικονομία 
 • Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων
 • Παράγωγα Χρηματοοικονομικά
 • Στοχαστική Χρηματοοικονομική
 • Στατιστική Κοινωνικών Φαινομένων
 • Πρακτική Άσκηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Μαθήματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής (4 επιλογές/12 μαθήματα)

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας 
 • Βιοστατιστική
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας 
 • Ανάλυση Χρονοσειρών 
 • Ανάλυση Διακύμανσης 
 • Μπεϋζιανή Στατιστική
 • Μη Παραμετρική Στατιστική
 • Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ 
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • Στοχαστική Ανάλυση
 • Προσομοίωση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - Μαθήματα Αναλογισμού, Ασφαλιστικής Επιστήμης και Δημογραφίας)(4 επιλογές/12 μαθήματα)

 • Τιμολόγηση Ασφαλίσεων Υγείας
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Συμβάντων Ζωής ΙΙ
 • Ασφαλίσεις Ζωής 
 • Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου 
 • Θεωρία Χρεοκοπίας 
 • Συνταξιοδοτικά Σχήματα 
 • Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης 
 • Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων 
 • Ασφαλίσεις Φυσικών Προσώπων 
 • Δημογραφία
 • Οικονομική της Ασφάλισης 
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς  

εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως 

 αναλυτές/τριες δεδομένων, 
 αναλογιστές/τριες, 
 διαχειριστές/τριες κινδύνων, 
 χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι   
 στελέχη διοίκησης κινδύνου  
 στατιστικοί  

 

σε εταιρίες ή οργανισμούς, όπως π.χ.

 • τράπεζες,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • χρηματιστηριακές εταιρίες και αμοιβαία κεφάλαια,
 • εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων,
 • εταιρίες έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών,
 • φαρμακευτικές εταιρίες ή νοσοκομεία (βιοστατιστική),
 • Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί,
 • υπερεθνικοί οργανισμοί (όπως π.χ. Διεθνές Νομισματικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ.). 

 

Επιπλέον, 

 οι απόφοιτοι/ες του Tμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης έχουν:  

 • δυνατότητα απασχόλησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 • δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Ειδικότερα για

 

Πρόκειται για ένα/μία επιστήμονα ικανό/ή να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς επίσης και κινδύνους που έχουν σχέση με τα διαρκώς εμφανιζόμενα κοινωνικά προβλήματα.

 • Ο επαγγελματίας αναλογιστής χρησιμοποιεί Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική και Οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.
  • Είναι ικανός/ή να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.

Ο/η αναλογιστής/τρια είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.

 • Είναι ικανός/ή να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.

Η σταδιοδρομία του Αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως ‘επιχειρηματία’ με μαθηματικές βάσεις παρά ως ‘τεχνοκράτη’ μαθηματικού. Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο. Οι μισθοί (για όσους αποφοίτους εργασθούν ως μισθωτοί) προβλέπονται αρκετά πάνω από τον μέσο μισθό ενός/μίας πτυχιούχου.

 

 

O/η χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι ένας/μία επαγγελματίας που απασχολείται στους τομείς της οικονομίας που ιδιαίτερα σχετίζονται με την αποδοτική διαχείριση του χρήματος προς όφελος επενδυτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και εν γένει κάθε οικονομικής μονάδας.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενδέχεται να αποτελούν στελέχη

 • τραπεζών,
 • ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών,
 • επενδυτικών εταιριών και εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και
 • κυβερνητικών ή διεθνών οργανισμών.

Επίσης ένας/μία χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσει δική του εταιρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

Είναι αυτονόητο ότι, υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως

 • το σχεδιασμό-επιλογή και διαχείριση επενδύσεων,
 • τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχεδίου,
 • τις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο,
 • τις αυξήσεις κεφαλαίου,
 • το σχεδιασμό και την έκδοση ομολόγων, παραγώγων προϊόντων και εν γένει όλων των χρηματοοικονομικών τίτλων,
 • τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • τις εξαγορές και συγχωνεύσεις,
 • τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων κλπ.

 

 

Ο/Η πτυχιούχος Στατιστικής σχεδιάζει έρευνες και πειράματα, συγκεντρώνει και αναλύει αριθμητικά δεδομένα (με την χρήση Στατιστικών πακέτων) και εξάγει συμπεράσματα.

 • Οι γνωμοδοτήσεις του/της βάσει των συμπερασμάτων ου/της από την επιστημονική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι καίριες και εξαιρετικά χρήσιμες στον φορέα που απασχολείται.

Ο/Η απόφοιτος/η του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε

 • τράπεζες, εταιρίες
 • έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες πετρελαιοειδών,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Στο δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι/ες της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης μπορούν να διοριστούν σε

 • δημόσιες υπηρεσίες,
 • επιχειρήσεις,
 • οργανισμούς,
 • Τράπεζες,
 • στη Στατιστική Υπηρεσία,
 • στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και
 • σε άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ κτλ.

Επίσης, Τμήματα Στατιστικής υπάρχουν σε Υπουργεία και σε δημόσιους οργανισμούς, τα οποία μπορούν να στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδομένα με χρήση Στατιστικών πακέτων στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

 Επίσης, ο/η πτυχιούχος Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρίες ή σε νοσοκομεία ως αναλύτρια/τής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της Στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι διεθνώς παρατηρείται έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη Βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας/μία πτυχιούχος Στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο