Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 8.575

ΕΠΑΛ: 7.550

Βάση 2022
8.425
Εισακτέοι
202
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  25%

 Χημεία     25%

 Μαθηματικά    25%

 

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία    25%

 Μαθηματικά    25%

 Πληροφορική    25%

 Οικονομία    25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    25%

 Νέα Ελληνικά    25%

 Μάθημα Ειδικότητα 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     25%


Κωδικός Σχολής
0218
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Σάμος
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

To Tμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

 • Βασική επιδίωξη του Τμήματος  είναι ο τυπικός απόφοιτός του να συνδυάζει υψηλές ικανότητες στελέχους επιχείρησης και θετικού επιστήμονα. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα είναι ανταγωνιστικό και απαιτητικό και σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή ενός αξιόλογου μαθηματικού υπόβαθρου καθώς επίσης και στην απόκτηση γνώσεων πληροφορικής, λογιστικής και οικονομίας. Η λειτουργία του Μαθηματικού Τμήματος και του Τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων συνθέτουν το ιδανικό περιβάλλον για αποφοίτους με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο.

 

 

 

 • Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
 • Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

 

 

 

 Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 • διαρθρώνονται σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Υποχρεωτικά
 • Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά
 • Επιλογής

 

 Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα των Αγγλικών, που καλύπτουν τρία επίπεδα διδασκαλίας και είναι υποχρεωτικά. Οι φοιτητές/τριες στην αρχή του 1ου εξαμήνου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, κατανέμονται στο Α' ή το Β' επίπεδο ανάλογα με τις γνώσεις τους.

 

Ο/Η φοιτητής/τρια του Τμήματος για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και περιορισμούς:

 1. Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 34 μαθήματα ως ακολούθως:
 • Στα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (εξαιρουμένων των Αγγλικών).
 • Σε τουλάχιστον 9 από τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ, εκτός της Πρακτικής Άσκησης.
 • Σε τουλάχιστον 7 από τα μαθήματα Επιλογής ή τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ. Στα μαθήματα Eπιλογής συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα με ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων έως το δέκα το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
 • Σε αυτά τα 34 μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή άλλων τμημάτων.

 • Δικαίωμα δήλωσης έχουν μόνο οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα 14 υποχρεωτικά μαθήματα των 2 πρώτων ετών και σε 2 από τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου έτους.

 

 

Στο τρίτο και τέταρτο έτος του προγράμματος σπουδών έχει συμπεριληφθεί η Πρακτική Άσκηση, στην οποία αντιστοιχούν 6 ECTS.

 • Η Πρακτική Άσκηση, η οποία προσμετράται στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ εβδομάδες, πραγματοποιείται τους θερινούς μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) και δηλώνεται μαζί με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι (Υ)
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι (Υ)
 • Πληροφορική με Εφαρμομές Στατιστικής (Υ)
 • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Υ)
 • Αγγλικά Ι (Υ)

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (Υ)
 • Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (Υ)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Υ)
 • Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητεςς (Υ)
 • Εισαγωγή στην Ασφάλιση (Ε)
 • Αγγλικά ΙΙ (Υ)

3ο Εξάμηνο

 • Πιθανότητες Ι (Υ)
 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι (Υ)
 • Διαφορικές Εξισώσεις (Υ)
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (ΚΕΥ)
 • Βάσεις Δεδομένων (Ε)
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο (Ε)
 • Στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Αγορών (Ε)
 • Λογιστική (Ε)
 • Αγγλικά ΙΙΙ (Υ)

4ο Εξάμηνο

 • Στατιστική Ι (Υ)
 • Πιθανότητες ΙΙ (Υ)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες (Υ)
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι (ΚΕΥ)
 • Αριθμητική Ανάλυση (ΚΕΥ)
 • Στοιχεία Θεωρίας Μέτρου    (Ε)
 • Εμπορικό Δίκαιο (Ε)
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων (Ε)

5ο Εξάμηνο

 • Στατιστική ΙI (Υ)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Ι (Υ)
 • Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής Ι (Υ)
 • Θεωρία Κινδύνων    (ΚΕΥ)
 • Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός) (ΚΕΥ)
 • Δειγματοληψία (Ε)
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ε)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Ε) 

6ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Παλινδρόμησης (Υ)
 • Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης (ΚΕΥ)
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (ΚΕΥ)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙ    (ΚΕΥ)
 • Θεωρία Στοχαστικής Ανάλυσης (ΚΕΥ)
 • Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων (ΚΕΥ)
 • Εισαγωγή στη Στατιστική κατά Bayes (ΚΕΥ)
 • Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων (Ε)
 • Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ (Ε)
 • Συνταξιοδοτικά Σχήματα (Ε)
 • Θεωρία Ακραίων Κινδύνων (Ε)

7ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Διακύμανσης (ΚΕΥ)
 • Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων Ι (ΚΕΥ)
 • Χρονοσειρές (ΚΕΥ)
 • Υπολογιστική Στατιστική - Μέθοδοι Προσομοίωσης (ΚΕΥ)
 • Βιοστατιστική (ΚΕΥ)
 • Απαραμετρική Στατιστική (Ε)
 • Στοχαστική Μοντελοποίηση (ΚΕΥ)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΙΙΙ (Ε)
 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Ε)
 • Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (ΚΕΥ)
 • Διδακτική της Στατιστικής (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής Ι    (Ε)
 • Μαθηματικά Οικονομικά (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Αναλογισμού Ι (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής Ι (Ε)
 • Πτυχιακή Εργασία (Ε)
 • Μουσική Ι (Ε)
 • Αγγλικά-Toefl-Gmat (Ε) 

8ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία (ΚΕΥ)
 • Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων (ΚΕΥ)
 • Χρηματοοικονομικά Υπολογιστικά (ΚΕΥ)
 • Συναρτησιακή Ανάλυση (Ε)
 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση (ΚΕΥ)
 • Οικονομική-Χρηματοοικονομική Στατιστική (Ε)
 • Διδακτική των Οικονομικών (Ε)
 • Διακριτά Μαθηματικά (Ε)
 • Επενδύσεις (Ε)
 • Αντασφάλιση (Ε)
 • Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων ΙΙ (Ε)
 • Επιχειρηματικότητα (Ε)
 • Μοντελοποίηση Ακραίων Φαινομένων (Ε)
 • Ανάλυση Επιβίωσης (Ε)
 • Ακολουθιακή Στατιστική Ανάλυση (Ε)
 • Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Αναλογισμού ΙΙ (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής ΙΙ (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Ασφαλίσεων Ζωής ΙΙ (Ε)
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικών (Ε)
 • Πανεπιστημιακός Υπότροφος για Διδακτική Εμπειρία (Ε)
 • Πτυχιακή Εργασία (ΚΕΥ)
 • Μουσική ΙΙ (Ε)
 • Πρακτική Άσκηση (ΚΕΥ)
 • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας (Ε)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως 

 αναλυτές/τριες δεδομένων, 
 αναλογιστές/τριες, 
 διαχειριστές/τριες κινδύνων, 
 χρηματοοικονομικοί αναλυτές/τριες ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι   
 στελέχη διοίκησης κινδύνου  
 στατιστικοί  
 

σε εταιρίες ή οργανισμούς, όπως π.χ.

 • τράπεζες,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • χρηματιστηριακές εταιρίες και αμοιβαία κεφάλαια,
 • εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων,
 • εταιρίες έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών,
 • φαρμακευτικές εταιρίες ή νοσοκομεία (βιοστατιστική),
 • Υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί,
 • υπερεθνικοί οργανισμοί (όπως π.χ. Διεθνές Νομισματικό ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat, Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ.). 

 

Επιπλέον, 

 οι απόφοιτοι/ες του Tμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Xρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχουν:  

 • δυνατότητα απασχόλησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 • δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Ειδικότερα για

 

Πρόκειται για ένα/μία επιστήμονα ικανό/ή να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς επίσης και κινδύνους που έχουν σχέση με τα διαρκώς εμφανιζόμενα κοινωνικά προβλήματα.

 • Ο επαγγελματίας αναλογιστής χρησιμοποιεί Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική και Οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.
  • Είναι ικανός/ή να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.

Ο/η αναλογιστής/τρια είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.

 • Είναι ικανός/ή να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.

Η σταδιοδρομία του Αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως ‘επιχειρηματία’ με μαθηματικές βάσεις παρά ως ‘τεχνοκράτη’ μαθηματικού. Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο. Οι μισθοί (για όσους αποφοίτους εργασθούν ως μισθωτοί) προβλέπονται αρκετά πάνω από τον μέσο μισθό ενός/μιας πτυχιούχου.

 

 

O/η χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι ένας/μία επαγγελματίας που απασχολείται στους τομείς της οικονομίας που ιδιαίτερα σχετίζονται με την αποδοτική διαχείριση του χρήματος προς όφελος επενδυτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και εν γένει κάθε οικονομικής μονάδας.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενδέχεται να αποτελούν στελέχη

 • τραπεζών,
 • ασφαλιστικών εταιριών και οργανισμών,
 • επενδυτικών εταιριών και εταιριών συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και
 • κυβερνητικών ή διεθνών οργανισμών.

Επίσης ένας/μία χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να σταδιοδρομήσει ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσει δική του εταιρία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

Είναι αυτονόητο ότι, υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως

 • το σχεδιασμό-επιλογή και διαχείριση επενδύσεων,
 • τη μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων μιας επιχείρησης ή ενός επενδυτικού σχεδίου,
 • τις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο,
 • τις αυξήσεις κεφαλαίου,
 • το σχεδιασμό και την έκδοση ομολόγων, παραγώγων προϊόντων και εν γένει όλων των χρηματοοικονομικών τίτλων,
 • τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
 • τις εξαγορές και συγχωνεύσεις,
 • τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων κλπ.
   

 

 

Ο/Η πτυχιούχος Στατιστικής σχεδιάζει έρευνες και πειράματα, συγκεντρώνει και αναλύει αριθμητικά δεδομένα (με την χρήση Στατιστικών πακέτων) και εξάγει συμπεράσματα.

 • Οι γνωμοδοτήσεις του/της βάσει των συμπερασμάτων ου/της από την επιστημονική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων είναι καίριες και εξαιρετικά χρήσιμες στον φορέα που απασχολείται.

Ο/Η απόφοιτος/η του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε

 • τράπεζες, εταιρίες
 • έρευνας αγοράς,
 • εταιρίες δημοσκοπήσεων,
 • ασφαλιστικές εταιρίες,
 • διαφημιστικές εταιρίες,
 • εταιρίες πετρελαιοειδών,
 • εταιρίες τηλεπικοινωνιών.

Στο δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι/ες της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης μπορούν να διοριστούν σε

 • δημόσιες υπηρεσίες,
 • επιχειρήσεις,
 • οργανισμούς,
 • Τράπεζες,
 • στη Στατιστική Υπηρεσία,
 • στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) και
 • σε άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ κτλ.

Επίσης, Τμήματα Στατιστικής υπάρχουν σε Υπουργεία και σε δημόσιους οργανισμούς, τα οποία μπορούν να στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδομένα με χρήση Στατιστικών πακέτων στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

 Επίσης, ο/η πτυχιούχος Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρίες ή σε νοσοκομεία ως αναλύτρια/τής ιατρικών ή επιδημιολογικών δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της Στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι διεθνώς παρατηρείται έλλειψη επιστημόνων με εξειδίκευση στη Βιοστατιστική.

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) ένας/μία πτυχιούχος Στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως επιστημονικοί συνεργάτες.
 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο