Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λάρισα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στις Βιοεπιστήμες, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία,  και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού.     

Εργαστήρια

 • Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας 
 • Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών 
 • Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας
 • Βιοοργανικής Χημείας 
 • Βιοτεχνολογίας Μικροβίων - Μοριακής Βακτηριολογίας - Ιολογίας 
 • Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
 • Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος
 • Βιοπληροφορικής 

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε οκτώ εξάμηνα, δυο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 17 εβδομάδες (14 εβδομάδες διδασκαλίας + 3 εβδομάδες εξετάσεων).
Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται 5-7 μαθήματα. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση Πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να περάσουν το 75% των ECTS των μαθημάτων  του 1ου & 2ου έτους πριν συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τρίτο έτος.

Το σύνολο των 240 ECTS κατανέμεται ως εξής: 175 ECTS (73%)  σε μαθήματα κορρμού - (29 ECTS-(12%)  σε Πτυχιακή και Πρακτική Άσκηση και 36 ECTS σε μαθήματα Επιλογής (15%).

1o Εξάμηνο                   

 • Γενική Βιολογία
 • Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες    
 • Οργανική Χημεία
 • Δομή και Ανάλυση Βιομορίων    
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική (Η/Υ)    
 • Αγγλικά                     

2ο Εξάμηνο                   

 • Βιοργανική Χημεία    
 • Βιοσύνθεση μακρομορίων - ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
 • Φυσιολογία Ι    
 • Κυτταρική Βιολογία    
 • Βιοστατιστική

3o Εξάμηνο
               

 • Ενζυμολογία
 • Μικροβιολογία – Ιολογία
 • Γενετική
 • Φυσιολογία  ΙΙ
 • Μοριακή Βιολογία    

4ο Εξάμηνο                   

 • Μεταβολισμός
 • Βιοπληροφορική
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Μεταγωγή σήματος
 • Γενετική του Ανθρώπου

5o Εξάμηνο    

 • Βιοχημική Τοξικολογία
 • Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών
 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιοχημική Φαρμακολογία
 • Εξέλιξη
 • Eπιλογή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5ου εξαμήνου

 • Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά    
 • Βιοχημική Μηχανική    
 • Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
 • Από την επιστήμη στην επιχείρηση-Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία                          

6ο Εξάμηνο                   

 • Βιοφυσική
 • Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Βιοτεχνολογία Ζώων
 • Επιλογή
 • Πρακτική Εργασία

                     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου 
                

 • Ανοσολογία
 • Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας     
 • Μοριακή Οικολογία
 • Βιοηθική και Εκπαίδευση

7o Εξάμηνο                   

 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία    
 • Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Επιλογή          

Μαθήματα επιλογής 7ου Εξαμήνου

 • Αναλυτική Βιοχημεία
 • Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία
 • Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας
 • Μοριακή Διαγνωστική
 • Δομική Βιοχημεία
 • Συνθετική Βιολογία
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Κυτταροκαλλιέργειες
 • Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές
 • Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών     
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (γίνεται στο Βόλο)           

8ο Εξάμηνο                    

 • Επιλογή
 • Διπλωματική εργασία

Μαθήματα επιλογής 8ου Εξαμήνου 

 • Μοριακή Ιολογία
 • Μοριακή Ογκογένεση
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού
 • Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης
 • Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί,
 • έρευνα WADA
 • Πληθυσμιακή Γενετική    
 • Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Οδηγός Σπουδών

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι βιοχημικοί-βιοτεχνολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο