Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ: 16.050

ΕΠΑΛ: 17.280

Βάση 2022
16.430
Εισακτέοι
129
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Φυσική  20%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 20%

 Χημεία 30%

 Βιολογία 30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

Tομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0284
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πόλη
Λάρισα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και η επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία.

 Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στις Βιοεπιστήμες, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία,  και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού.     

 

 

 • Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας 
 • Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών 
 • Δομικής & Λειτουργικής Βιοχημείας
 • Βιοοργανικής Χημείας 
 • Βιοτεχνολογίας Μικροβίων - Μοριακής Βακτηριολογίας - Ιολογίας 
 • Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής
 • Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος
 • Βιοπληροφορικής 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

 To πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) Υποχρεωτικά Μαθήματα που αντιστοιχούν σε 175 ECTS ενώ από το 5ο εξάμηνο ξεκινούν παράλληλα και μαθήματα επιλογής.

 • Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα τριάντα δύο (32) Μαθήματα Επιλογής με συνδυασμό των οποίων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 36 ECTS.

Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές εργαστηριακές ή/και φροντιστηριακές ασκήσεις. 

Για την απόκτηση πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 240 ECTS, συμπεριλαμβανομένης πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης οι οποίες αποδίδουν 24 και 5 ECTS αντίστοιχα.

 

  

Στην πρακτική άσκηση λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, έχει διάρκεια 2 μήνες, είναι αμειβόμενη και πραγματοποιείται μία φορά κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και συγκεκριμένα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

 • Μη αμοιβόμενη ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλο χρονικό διάστημα.

 

 

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των εξής έξι (6) προπτυχιακών μαθημάτων:

 1. Ανθρωπολογία της Αγωγής και Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις (Επιλογής/3ECTS) 
 2. Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών (Επιλογής/3 ECTS)
 3. Βιοηθική και Εκπαίδευση (Επιλογής/3 ECTS)
 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Υποχρεωτικό/5 ECTS) 
 5. Βιοστατιστική (Υποχρεωτικό/6 ECTS) 6. Εξέλιξη (Υποχρεωτικό/5 ECTS)

β) Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των δύο (2) από τα πέντε (5) ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων

 1. Εξέλιξη ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες (Επιλογής/3 ECTS)
 2. Συνθετική Βιολογία (Επιλογής/4 ECTS)
 3. Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά (Επιλογής/4 ECTS)
 4. Φάρμακα στον αθλητισμό: Φάρμακα, antidoping, διεθνείς κανονισμοί, έρευνα WADA (Επιλογής/3 ECTS)
 5. Διατροφική και Μεταβολική Βιοχημεία

 

1o Εξάμηνο                   

 • Γενική Βιολογία
 • Γενική Χημεία για Βιοεπιστήμες    
 • Οργανική Χημεία
 • Δομή και Ανάλυση Βιομορίων    
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στην Υπολογιστική Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων    
 • Αγγλική ορολογία               

2ο Εξάμηνο                   

 • Βιοργανική Χημεία    
 • Βιοσύνθεση μακρομορίων - ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
 • Φυσιολογία Ι    
 • Κυτταρική Βιολογία    
 • Βιοστατιστική

3o Εξάμηνο        

 • Ενζυμολογία
 • Μικροβιολογία – Ιολογία
 • Γενετική
 • Φυσιολογία  ΙΙ
 • Μοριακή Βιολογία    

4ο Εξάμηνο                   

 • Μεταβολισμός
 • Βιοπληροφορική
 • Φυσιολογία Φυτών
 • Μεταγωγή σήματος
 • Γενετική του Ανθρώπου

5o Εξάμηνο    

 • Βιοχημική Τοξικολογία
 • Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών
 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Βιοχημική Φαρμακολογία
 • Εξέλιξη
 • Eπιλογή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5ου εξαμήνου

 • Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά    
 • Βιοχημική Μηχανική    
 • Ανθρωπολογία της Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές Κατευθύνσεις
 • Από την επιστήμη στην επιχείρηση-Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην βιοτεχνολογία                          

6ο Εξάμηνο            

Υποχρεωτικά

 • Βιοφυσική
 • Από τη Γονιδιωματική στη Βιολογία Συστημάτων
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Βιοτεχνολογία Ζώων
 • Επιλογή
 • Πρακτική Εργασία              

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου εξαμήνου 

 • Ανοσολογία
 • Ειδικά μαθήματα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας     
 • Μοριακή Οικολογία
 • Βιοηθική και Εκπαίδευση
 • Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας
 • Βιοχημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

7o Εξάμηνο              

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία    
 • Βιοτεχνολογία Φυτών
 • Μάθημα Επιλογής          

Μαθήματα επιλογής 7ου Εξαμήνου

 • Αναλυτική Βιοχημεία
 • Διατροφική & Μεταβολική Βιοχημεία
 • Βιοχημεία Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας
 • Δομική Βιοχημεία
 • Συνθετική Βιολογία
 • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία
 • Ενόργανη Ανάλυση
 • Κυτταροκαλλιέργειες
 • Γενετική Μηχανική εντόμων και Εφαρμογές
 • Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική των Βιοεπιστημών  
 • Μοριακή Ογκογένεση  
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (γίνεται στο Βόλο)           

8ο Εξάμηνο    

Υποχρεωτικά Μαθήματα          

 • Μαθήματα Επιλογής
 • Διπλωματική εργασία

Μαθήματα επιλογής 8ου Εξαμήνου 

 • Μοριακή Ιολογία
 • Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Oρμονική Ρύθμιση Μεταβολισμού
 • Ακαδημαϊκή Γραφή στη Βιοχημεία-Βιοτεχνολογία στην Αγγλική
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Ειδικά Θέματα Οργανικής Σύνθεσης
 • Φάρμακα στον αθλητισμό: antidoping, διεθνείς κανονισμοί,έρευνα WADA
 • Πληθυσμιακή Γενετική    
 • Εξέλιξη Ιδεών στις Βιολογικές Επιστήμες
 • Επιστήμη Δεδομένων και Βιοτεχνολογία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ Α’ αρ.130/5 Αυγούστου 2009) τα οποία έχουν οριστεί με Προεδρικά Διατάγματα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις


  

Ειδικότερα,

 

Ως ερευνητές/τριες

 • σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  

​​​​​​

 • στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

 • σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα
  • όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ". Είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.

 

 • σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,
  • μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,

 

 • σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα,
  • όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  

 

 • σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.

 

 • σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.

 

 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2661/Β/01.07.2019

 • οι οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

Ως περιβαλλοντολόγοι 

 • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία
 • σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,
 • κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  
 • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών,
 • μουσεία φυσικής ιστορίας,
 • σε γραφεία μελετών καθώς και εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

 Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Βιοχημικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

Ως καθηγητές/τριες Βιολογίας

 • στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ανήκουν στον κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

Ως βιοτεχνολόγοι

 • θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι

 • θα απασχοληθούν σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

Ως σύμβουλοι βιοηθικής

 • σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως
  • νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων

 • σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

Ως ιατρικοί επισκέπτες/τριες

 • στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας αποτελούν:

 

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος. Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών  και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν ατομικά ή να συνυπογράφουν:

 • Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού.
 • Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση.
 • Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής προέλευσης.
 • Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.
 • Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον έλεγχο χημικών ουσιών.
 • Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων.
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 • Μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και ασφάλειας περιβάλλοντος.
 • Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων και επεξεργασία του σχετικού γενετικού υλικού.
 • Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του δημοσίου, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών.

 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες 

  έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής χωρίς εξετάσεις

 

Τομείς με προοπτικές

Ο τομέας της Βιοχημείας και Βοτεχνολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας στους/στις αποφοίτους.

Έτσι, νέες εξειδικεύσεις αποτελούν:

 Η Φαρμακογονιδιωματική, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η γενετική σύνθεση ενός ατόμου επηρεάζει την απόκρισή του στα φάρμακα.

 • Οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα εργάζονται για την ανάπτυξη εξατομικευμένων ιατρικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε γονιδιωματικά δεδομένα.

 Η Τοξικολογια, η οποία αφορά τις επιδράσεις των χημικών, βιολογικών και φυσικών παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

 • Οι τοξικολόγοι αξιολογούν και διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε τοξικές ουσίες εφαρμόζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους σχετικά με τις τοξικολογικές αρχές, τις αναλυτικές τεχνικές και τα ρυθμιστικά πλαίσια για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων στη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των προϊόντων.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο