Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  9.070

ΕΠΑΛ: 12.950

Βάση 2022
8.875
Εισακτέοι
230
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,85

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική 25%

Οικονομία 25%

 

EΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1008
Πόλη
Ψαχνά Ευβοίας
Κατευθύνσεις

1. Συστημάτων Ψηφιακής Βιομηχανίας
2. Διοίκησης Ψηφιακής Βιομηχανίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών και στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως ορίζεται διεθνώς ως Industry 4.0.

 • Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία.
 • Το Τμήμα προσφέρει ένα στιβαρό υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν: την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων), στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones), στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, υπολογιστική νέφους), στην έξυπνη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνοφυσικών συστημάτων, στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της.
   

 

 

 • Ενσωματωμένων Συστημάτων
 • Ρομποτικής, Αυτομάτου Ελέγχου και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων
 • Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Υπολογιστικής Επιδόσεων και Μεγάλων Δεδομένων

 

ΕΠΑΛ

Στο Τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ΕΚΠΑ

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί σε ένα κύκλο μαθημάτων που αποτελείται από

 • υποχρεωτικά μαθήματα  
 • κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης  
 • σεμιναριακά μαθήματα  
 • ελεύθερα μαθήματα  
 • μαθήματα επιλογής  

 Οι φοιτητές/τριες στο 8ο εξάμηνο σπουδών πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση  ή συνδυασμό αυτών

 

 

Μαθήματα κορμού

 • Μαθηματικά Ι 
 • Φυσική Ι (Μηχανική) 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 
 • Εισαγωγή στην Οικονομική 
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός, Οπτική) 
 • Πιθανότητες και Στατιστική 
 • Ηλεκτρονική & Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
 • Σήματα και Συστήματα 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 
 • Μικροοικονομική 
 • Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων 
 • Δίκτυα Δεδομένων - Υπολογιστών
 • Συστήματα Επικοινωνιών 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Συστήματα Αυτομάτους Ελέγχου 
 • Βιομηχανική Οργάνωση 
 • Βάσεις Δεδομένων 
 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Επικοινωνία Ανθρώπου μηχανής 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική & Διοίκηση 
 • Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου 
 • Προγραμματισμός Συστήματος 
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 
 • Μηχανική Μάθηση 
 • Ρομποτική και Εφαρμογές 
   

Υποχρεωτικά Σεμινάρια

 • Σεμινάριο MATLAB 
 • Γενικά Αγγλικά 
 • Αγγλική Ορολογία
 • Ακαδημαϊκή Γραφή 
 • Στατιστικά Πακέτα 
 • Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων 
 • Τεχνικές Παρουσιάσεων 
 • Σεμινάριο Python 
 • Σεμινάριο Labview


Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Συστημάτων ΨΒ

 • Διακριτά Μαθηματικά 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού 
 • Επικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας 
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 
 • Βιομηχανικός Έλεγχος και Αισθητήρες 
 • Διαχείριση Συστημάτων και Δικτύων 
 • Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά 
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)


Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης Διοίκησης ΨΒ

 • Διοίκηση Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
 • Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων
 • Λογισμικού 
 • Τεχνική Ελεγκτική 
 • Διαχείριση Έργων 
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 • Διοίκηση Ποιότητας 
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Επενδύσεις 
 • Πληροφοριακά Συστήματα 
 • Διοικητική Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρησιακών Πόρων 
 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση και Μελέτες
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

 

Μαθήματα Επιλογής

 • Άλγεβρα και Εφαρμογές 
 • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Ψηφιακή Βιομηχανία
 • Χημικές/Βιομηχανικές Διεργασίες 
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 • Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας (Smart grid) 
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα 
 • Επιχειρηματική Ευφυία και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 
 • Μάρκετινγκ 
 • Ανάλυση Δεδομένων και Προβλέψεις 
 • Τεχνολογική Πρόβλεψη 
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική - Χαρτοφυλάκια 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL 
 • Εφαρμοσμένος Η/Μ – Η/Μ Συμβατότητα 
 • Δίκτυα Ευρείας Κλίμακας 
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 
 • Δίκτυα Επικοινωνιών και Ιδεατά Δίκτυα βασισμένα σε λογισμικό 
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων 
 • Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού 
 • Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων
 • Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ 
 • Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών (Μοbile programming)
 • Υπολογιστική των Κοινωνικών Δικτύων (Social Computing)
 • Γραμμική & Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση 
 • Επικοινωνία Μηχανής με Φωνή 
 • Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών και Τηλ/κων Συστημάτων 6 8
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Μηχανική Όραση 
 • Περιβάλλον και Ρύπανση 
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 • Εργονομία και Σχεδιασμός Προιόντων 
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Σχεδιασμός/Παραγωγή με Υπολογιστή (CAD/CAM)
 • Υπολογιστική νέφους Cloud Computing 
 • Τεχνολογίες Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας 
 • Συστήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης και προσθετικής κατασκευής (3D printing and additive technologies)
 • Παιχνίδια Προσομοίωσης και Μάθησης (Gamification)
 • Ενσωματωμένα Συστήματα 
 • Τεχνολογίες Digital Twin 
 • Κυβερνοφυσικά Συστήματα (Cyber Physical Systems)
 • Μοντελοποίηση Συστημάτων - Προσομοίωση 
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στη Βιομηχανία 
 • Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας
 • Ειδικά Θέματα Πληροφορικής 
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης 
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής

Ελεύθερα Μαθήματα

 • Ιστορία της Τεχνολογίας
 • Οικονομική Ιστορία 
 • Δίκαιο και Νομοθεσία
 • Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία

Δείτε την βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες ψηφιακής βιομηχανίας, που συνεισφέρουν στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ειδικότερα διαθέτουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση

 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (μεγάλα δεδομένα, διαδίκτυο των πραγμάτων, βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων),
 • στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνο φυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones),
 • στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, υπολογιστική νέφους),
 • στην έξυπνη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνο φυσικών συστημάτων,
 • στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της.

Στα προαναφερόμενα αντικείμενα έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση, με έμφαση την απασχόλησή τους στον βιομηχανικό κλάδο, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Επίσης, δύνανται να ασχοληθούν, ενδεικτικά, με

 1. την προσφορά υπηρεσιών σε βιομηχανικές μονάδες, βιοτεχνικές μονάδες, σε παραγωγικές μονάδες με τεχνολογικό υπόβαθρο, σε μονάδες πληροφορικής, δικτύων και τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
 2. τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
 3.  την έρευνα και ανάπτυξη σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Περισσότερα εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο