Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Γενική Βιολογία
2. Γενική Μικροβιολογία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα θεμέλια της βιολογίας και της μικροβιολογίας με ευκαιρίες εξερεύνησης ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, όπως η  γενετική βιολογία, η μοριακή βιολογία, η περιβαλλοντική βιολογία, η ιατρική βιολογία και η θαλάσσια βιολογία.

 Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας και τοποθετούνται για ένα εξάμηνο σε κλινικά εργαστήρια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα όπως στο Τμήμα Αλιείας, Τμήμα Δασών, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργαστήρια τροφίμων και νερού και φαρμακευτικές βιομηχανίες.

 

 

 • Βιοχημείας
 • Κυτταρικής Βιολογίας
 • Μικροβιολογίας

 

Γλώσσα: Ελληνικά

Διδασκαλία: Οn Campus

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη και

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα χωρίζονται σε Yποχρεωτικά Mαθήματα Kορμού και Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γενικής Βιολογίας.

 • Οι φοιτητές/τριες και των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος, παρακολουθούν τα ίδια βασικά και βοηθητικά μαθήματα στα πρώτα δύο χρόνια των σπουδών τους. Η διαφοροποίηση γίνεται από το 5ο εξάμηνο σπουδών. 

Το Πτυχίο στις Βιολογικές Επιστήμες του EUC παρέχει στους φοιτητές την επιλογή κατεύθυνσης στη Γενική Βιολογία ή στη Γενική Μικροβιολογία.

Εξειδίκευση στη Μικροβιολογία

Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν μέχρι τα δυο πρώτα έτη στο κοινό κορμό μαθήματων και να επιλέξουν το 3ο έτος την κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας η Μικροβιολογίας.

 Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM).

Μαθήματα: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι έχουν κατάρτιση σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας και Μικροβιολογίας όπως Μοριακή, Γενετική και Θαλάσσια Βιολογία, Περιβαλλοντική και Ιατρική Βιολογία

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού    

1ο Eξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βιολογία
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Εργαστηριακοί Υπολογισμοί στις Βιολογικές Επιστήμες
 • Βιοστατιστική
 • Μαθηματικά γαι τις Επιστήμες Ζωής
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής

2ο Eξάμηνο

 • Κυτταρική Βιολογία
 • Οργανική Χημεία
 •  Φυσική για τις Βιολογικές Επιστήμες
 • Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ
 • Ανατομία / φυσιολογία  Ι

3ο Eξάμηνο

 • Βιοχημεία Ι
 • Γενική Μικροβιολογία
 • Εισαγωγή στη Γενετική
 • Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII
 •  Ανατομία / Φυσιολογία ΙΙ

4ο Eξάμηνο

 • Βιοπληροφορική
 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία Ι
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Επιδημιολογία
 • Εξελικτική Βιολογία

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γενικής Βιολογίας 

 5ο Eξάμηνο

 • Βοτανική και Ανατομία Φυτών
 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία II    
 • Ζωολογία I
 • Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Μάθημα Επιλογής

 6ο Eξάμηνο

 • Διδακτική της Βιολογίας
 • Γενική Οικολογία
 • Ανοσολογία
 • Ζωολογία II
 • Μεθοδολογία της Έρευνας 

7ο Eξάμηνο

 • Ιατρική Γενετική
 • Μάθημα Επιλογής
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία
 • Πτυχιακή Εργασία Ι

 8ο Eξάμηνο

 • Φυσιολογία Φυτών
 • Μάθημα Επιλογής
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ
 • Μάθημα Επιλογής
 • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής        
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους καλούνται να επιλέξουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής.

 • Εργαστηριακοί Υπολογισμοί στις Βιολογικές Επιστήμες
 • Σεμινάρια/ Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας
 • Μικροβιακή Βιοποικιλότητα και Οικολογία
 • Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι
 • Αρχές ∆ιεύθυνσης (Μάνατζμεντ)
 • Διατροφή και ρύθμιση κυτταρικών λειτουργιών
 • Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας
 • Φαρμακολογία
 • Ακτινοφυσική
 • Αρχές Κοινωνιολογίας
   

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογία

 5ο Eξάμηνο

 • Μοριακή Κυτταρική Βιολογία II
 • Βιοτεχνολογία
 • Μικροβιακή Φυσιολογία
 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία    
 • Μικροβιακή Γενετική

 6ο Eξάμηνο

 • Ανοσολογία
 • Μικροβιολογία Τροφίμων
 • Παρασιτολογία
 • Αρχές Ψυχολογίας
 • Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας

 7ο Eξάμηνο

 • Ιολογία
 • Μυκητολογία
 • Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία
 • Πτυχιακή Εργασία Ι
 • Μάθημα Επιλογής

 8ο Eξάμηνο

 • Ιατρική Μικροβιολογία
 • Βιοηθική και Δεοντολογία στις Βιολογικές Επιστήμες
 • Μικροβιακή Βιοποικιλότητα και Οικολογία
 • Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής        
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους καλούνται να επιλέξουν 1 από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής.

 • Σεμινάρια/ Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας
 • Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι
 • Αρχές ∆ιεύθυνσης (Μάνατζμεντ)
 • Διατροφή και ρύθμιση κυτταρικών λειτουργιών
 • Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας
 • Φαρμακολογία
 • Ακτινοφυσική
 • Αρχές Κοινωνιολογίας

 

 

 Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η απασχόληση στον κλάδο της βιολογίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 9% έως το 2031, με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο ανάπτυξης άλλων επαγγελμάτων.

 Αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Eιδικότερα,

 

 • Ως ερευνητές/-τριες σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  
  • Στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ", είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.
  • Σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  
  • Σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.
  • Σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.
  • Σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

 •  Ως περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται
  • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία
  • σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  
  • σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών,
  • μουσεία φυσικής ιστορίας,
  • σε γραφεία μελετών καθώς και
  • εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής.

Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 

 •   Ως καθηγητές/-τριες Βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

 •  Ως βιοτεχνολόγοι θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

 • Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/-τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι θα απασχοληθούν σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

 • Ως σύμβουλοι βιοηθικής σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

 • Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

 • Ως ιατρικοί επισκέπτες/-τριες, στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

 Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας  των Βιολόγων αποτελούν

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος. Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών  και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το επάγγελμα του Βιολόγου στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο