Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΗΜΜΗΥΠ) συγχωνεύει τους τομείς της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής σε ένα ενιαίο διεπιστημονικό Τμήμα.

Το τμήμα προσφέρει δύο ξεχωριστά προγράμματα σπουδών τα οποία αποκλίνουν από το πρώτο κιόλας έτος φοίτησης. Οι σπουδαστές προεπιλέγουν είτε το πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, είτε το πρόγραμμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Οι στόχοι του προγράμματος ΗΜΜΗΥΠ είναι να εξυψώσουν την τεχνική ικανότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη στην Κύπρο καθώς και στην ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα. Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον, η τάση της παγκοσμιοποίησης και η θέση της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπαγορεύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των σπουδαστών μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί και προσοντούχοι είτε επιλέξουν να κατασταλάξουν στον επαγγελματικό τομέα, είτε αποφασίσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, ή διαμέσου προγραμμάτων ανταλλαγής σπουδαστών με άλλες χώρες.

Το πρόγραμμα πτυχίου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστών. Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, τις βάσεις δεδομένων, τα σήματα, την βιοπληροφορική, τα δίκτυα και επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την αρχιτεκτονική Η/Υ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν ατομική πτυχιακή διατριβή υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

1ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά I
 • Φυσική Ι
 • Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 • Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό (C)
 • Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής
 • Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής Ι

2ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ψηφιακή Λογική
 • Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)
 • Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής ΙΙ
 • Ελεύθερη Επιλογή

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βιολογία
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 • Λειτουργικά Συστήματα

4ο Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Προχωρημένη Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (UML, Java)
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Σήματα και Συστήματα
 • Βιοϊατρική Μηχανική και Πληροφορική
 • Οργάνωση Υπολογιστών

5ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

6ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Ιστού
 • Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα
 • Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού και Επαγγελματική Πρακτική
 • Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
 • Τμηματική Επιλογή Ι

7ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Τμηματική Επιλογή ΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή ΙV
 • Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωμαική Εργασία ΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή V
 • Τμηματική Επιλογή VI
 • Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

Τμηματική Επιλογή Ι

 • Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος EEN 214  Ηλεκτρονική Ι
 • Ερευνητικές Μεθόδοι

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

 • Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
 • Τεχνικές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ

 • Κινητός Υπολογισμός
 • Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Ηλεκτρονική ΙΙ

Τμηματική Επιλογή IV

 • Γραφικά Υπολογιστών CEI 471  Επιστήμη Δεδομένων
 • Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

Τμηματική Επιλογή V

 • Ανάκτηση Πληροφορίας και Σημασιολογικός Ιστός
 • Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τμηματική Επιλογή VI

 • Προχ. Αρχιτεκτονική και Παράλληλοι Υπολογιστές
 • Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
 • Ασφάλεια Υπολογιστών
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Άλλες Τμηματικές Επιλογές

 • Εισαγωγή στη Φωτονική και στις Οπτικές Ίνες
 • Συστήματα Ισχύος ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Προχωρημένη Ηλεκτρονική
 • Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ιατρική Απεικόνιση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο