Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 10.425

Β΄ Κατανομή: 8.300

Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστών.

 • Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, τις βάσεις δεδομένων, τα σήματα, την βιοπληροφορική, τα δίκτυα και επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την αρχιτεκτονική Η/Υ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν ατομική πτυχιακή διατριβή υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

 Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

 

H φοίτηση στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και 
 • αντιστοιχεί σε 247 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά I
 • Φυσική Ι
 • Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 • Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό (C)
 • Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής
 • Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής Ι

2ο Εξάμηνο

 • Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Ψηφιακή Λογική
 • Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)
 • Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής ΙΙ
 • Ελεύθερη Επιλογή

3ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Βιολογία
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
 • Λειτουργικά Συστήματα

4ο Εξάμηνο

 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Προχωρημένη Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (UML, Java)
 • Προγραμματισμός Συστημάτων
 • Σήματα και Συστήματα
 • Βιοϊατρική Μηχανική και Πληροφορική
 • Οργάνωση Υπολογιστών

5ο Εξάμηνο

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

6ο Εξάμηνο

 • Μηχανική Ιστού
 • Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα
 • Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού και Επαγγελματική Πρακτική
 • Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
 • Τμηματική Επιλογή Ι

7ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία Ι
 • Τμηματική Επιλογή ΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή ΙV
 • Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωμαική Εργασία ΙΙ
 • Τμηματική Επιλογή V
 • Τμηματική Επιλογή VI
 • Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής
 • Ελεύθερη Επιλογή

 

Τμηματική Επιλογή Ι

 • Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος EEN 214  Ηλεκτρονική Ι
 • Ερευνητικές Μεθόδοι

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

 • Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
 • Τεχνικές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Τμηματική Επιλογή ΙΙΙ

 • Κινητός Υπολογισμός
 • Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Ηλεκτρονική ΙΙ

Τμηματική Επιλογή IV

 • Γραφικά Υπολογιστών CEI 471  Επιστήμη Δεδομένων
 • Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

Τμηματική Επιλογή V

 • Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τμηματική Επιλογή VI

 • Προχ. Αρχιτεκτονική και Παράλληλοι Υπολογιστές
 • Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Άλλες Τμηματικές Επιλογές

 • Εισαγωγή στη Φωτονική και στις Οπτικές Ίνες
 • Συστήματα Ισχύος ΙΙ
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ασύρματες Επικοινωνίες
 • Προχωρημένη Ηλεκτρονική
 • Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
 • Ιατρική Απεικόνιση

Επιλογές Μηχανικής

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας με την έγκριση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Ελεύθερες Επιλογές

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα από τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά, κτλ., με την έγκριση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

 

 Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο