Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 16.260

ΕΠΑΛ:  15.450

Βάση 2022
15.640
Εισακτέοι
194
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ
2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά  30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική 30%

Οικονομία 25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

  Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  25%

  Νέα Ελληνικά 25%

  Μάθημα Ειδίκευσης 1  25%

  Μάθημα Ειδίκευσης 2   25%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0262
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα (Τ&Δ)
2. Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων (ΣΛΔ)
3. Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες (ΥΥΥ)
4. Ασφάλεια (ΑΣΦ)
5. Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα (ΠΔΙ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

 • τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

 

 

 • Δικτυοκεντρικών Συστημάτων & Υπηρεσιών
 • Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας
 • Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών
 • Ασφάλειας Συστημάτων
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση & τη Μάθηση
 • Ευφυών Συστημάτων & Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Tεχνητής Νοημοσύνης
 • Yπολογιστικής Βιοϊατρικής
 • Συστημάτων & Πολιτικών Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

ΕΠΑΛ

Στο Τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών απαιτούνται σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

Πιο συγκεκριμένα, 

Στα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά έτη των σπουδών  οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.

Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.

 • Επιπλέον, επιλέγουν μια από τις τρείς Πρωτεύουσες Κατευθύνσεις Σπουδών.

Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού, επιλέγουν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα της πρωτεύουσας κατεύθυνσης σπουδών ([ΥΠΚ]) που έχουν επιλέξει και ένα (1) μάθημα της επιλογής τους, που μπορεί να είναι είτε μάθημα «επιλογής» ([Ε]), ή υποχρεωτικό πρωτεύουσας κατεύθυνσης ([ΥΠΚ]), διαφορετικής από αυτήν που έχουν επιλέξει.

Στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία.

 • Επιπλέον, στο 7ο εξάμηνο, επιλέγουν δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών, επιλέγοντας να παρακολουθήσουν ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ([ΥΔΚ]) της κατεύθυνσης αυτής και τρία (3) μαθήματα επιλογής ([Ε]) από τα μαθήματα επιλογής που διατίθενται σε όλες τις κατευθύνσεις σπουδών, ή από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα των δευτερευουσών κατευθύσεων.
 • Στο 8ο εξάμηνο διατηρούν τη δευτερεύουσα κατεύθυνση σπουδών που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν: ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ([ΥΔΚ]) της κατεύθυνσης αυτής και τρία (3) μαθήματα επιλογής ([Ε]) από τα διαθέσιμα σε όλες τις κατευθύνσεις ή από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα των δευτερευουσών κατευθύνσεων.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
 • Μαθηματική Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Γλώσσα Προγραμματισμού C

2ο Εξάμηνο

 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Στοχαστικές Ανελίξεις
 • Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΚ

3ο Εξάμηνο

 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Σήματα και Συστήματα
 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Δομές Δεδομένων

4ο Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 • Λειτουργικά Συστήματα – UNIXΚ
 • Στατιστική
 • Ανάλυση Δεδομένων

5ο Εξάμηνο

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες
 • Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας
 • Τεχνητή Νοημοσύνη

6ο Εξάμηνο

 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πρωτόκολλα Διαδικτύου
 • Επικοινωνίες Πολυμέσων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

7ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία


8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία

KΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ"

 • Πρακτική Άσκηση
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Προσομοίωση Συστημάτων
 • Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
 • Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
 • Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Κρυπτογραφία
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
 • Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
 • Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEMΕ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Προσομοίωση Συστημάτων
 • Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
 • Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
 • Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Κρυπτογραφία
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
 • Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
 • Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEMΕ
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Προσομοίωση Συστημάτων
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα
 • Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
 • Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
 • Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας
 • Κρυπτογραφία
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
 • Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων
 • Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEMΕ
 • Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη στελεχώσει εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους του Τμήματός ακολουθούν την οδό της έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ 58/8-4-2009) «Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται: 

• Στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του Δημοσίου. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/A’/31-12-2003). 

• Στα προσόντα διορισμού στον Κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 268/2004, ΦΕΚ 268/A’/28-12-2004).

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο