Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.080

ΕΠΑΛ: 12.960

Βάση 2022
8.808
Εισακτέοι
202
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  28%

 Φυσική   22%

 Χημεία  22%

 Μαθηματικά  28%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  22%

 Μαθηματικά   22%

 Πληροφορική   28%

 Οικονομία   28%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά    20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά    20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    30%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1519
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πόλη
Σπάρτη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των
δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

Το Τμήμα διαθέτει πέντε (5) εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι χωρητικότητας είκοσι (20) θέσεων και το ένα (1) σαράντα (40) θέσεων.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης εργαστήριο ηλεκτρονικής με είκοσι (20) θέσεις εργασίας, και εργαστήριο κεραιοσυστημάτων.

 

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Η ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να βρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο φοίτησής του.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και η εκπόνησή της αναγνωρίζεται ως μέρος των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου.

 • Η Πρακτική Άσκηση αφορά σε τρίμηνη εργασία, πλήρους απασχόλησης, σε συνεργαζόμενο οργανισμό ή επιχείρηση («Φορέα») στην Ελλάδα.

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να έχει κάνει Π.Α. στο παρελθόν.
• Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο ή 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών.
• Το αντικείμενο του Φορέα απασχόλησης θα πρέπει να είναι συναφές με το ευρύτερο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

 

1o Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Φυσική 
 • Προγραμματισμός Ι
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Προγραμματισμός ΙΙ 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιών

3ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Ηλεκτρονική 
 • Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες Επικοινωνιών

4ο Εξάμηνο

 • Βάσεις ∆εδομένων Ι 
 • Αλγόριθμοι και ∆ομές ∆εδομένων 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
 • ∆ίκτυα ∆εδομένων Ι 
 • Επεξεργασία Σήματος

5ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακών Εφαρμογών 
 • Επαναδιαμορφώσιμα Συστήματα Υλικού 
 • ∆ίκτυα ∆εδομένων ΙΙ
 • ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

6ο Εξάμηνο

 • Εξόρυξη Γνώσης και Μηχανική Μάθηση 
 • Σχεδίαση Αναλογικών Συστημάτων 

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 
 • Οπτικά ∆ίκτυα 
 • Ασύρματες Επικοινωνίες 
 • Πληροφοριακά Συστήματα

7ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής

 • Μεγάλες Βάσεις ∆εδομένων 
 • Υπολογιστικά Νέφη 
 • ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και IoT 
 • Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία 

Μαθήματα επιλογής

 • Πολιτισμική Πληροφορική 
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή 
 • Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων 
 • Ασφάλεια Υλικού 
 • Πληροφορική και Κοινωνία
 • Εισαγωγή στη Γραμμική και Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοι/ες του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι/ες Τμημάτων συναφών με την πληροφορική.

Ειδικότερα,

 

είτε ως αυτοαπασχολούμενος,

είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών στους παρακάτω κλάδους:

 • Μηχανική Μάθηση, η οποία εστιάζει σε αλγόριθμους υπολογιστών που μπορούν να μάθουν από ένα σύνολο δεδομένων σε ιατρικές βιομηχανίες και χρηματοοικονομικούς τομείς, με ορισμένες να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην αναγνώριση εικόνας και ομιλίας.

Θέσεις Εργασίας: Machine Learning Researcher, MLOps (Machine Learning Operations) Engineer, Data Scientist, Machine Learning Analyst. 

 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, την αναπαράσταση γνώσης και τη λογική συλλογιστική, τη ρομποτική, τη μηχανική μάθηση, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.ά. για την αυτοματοποίηση συστημάτων.

 Θέσεις Εργασίας: Artificial Intelligence Architect, Artificial Intelligence Researcher, Machine Learning Engineer, Artificial Intelligence data analyst, Artificial Intelligence Engineer

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Security), η οποία παρέχει μια εις βάθος κατανόηση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες υπολογιστών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ασφαλή, κρίσιμα για την ασφάλεια συστήματα, και περιλαμβάνει την ασφάλεια δικτύων, προηγμένα λειτουργικά συστήματα, κρυπτογραφία, ασφαλείς βάσεις δεδομένων κ.λπ. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst 

 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst, Cybersecurity Analyst, Penetration Tester, Cryptographer, Security Consultant  

 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. 

 Θέσεις Εργασίας: Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence Analyst, Machine Learning Engineer, Information Scientist, Database Administrator, Data Engineer, Analytics Manager 

 • Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και τη συντήρηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού. Φυσικά όλοι οι μηχανικοί λογισμικού έρχονται σε επαφή με πολλές και διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (Java, Python, JavaScript, Ruby, C#, Go κ.λπ.) και σχετιζόμενα frameworks (π.χ. Python Django) και συνήθως καταλήγουν να εξειδικευτούν σε 2-3 από αυτές τις γλώσσες.

 Θέσεις Εργασίας: Software Development Engineer, Software Engineer, Full-stack web Developer, Game Developer, Mobile app Developer  

 • Ψηφιακά μέσα (Digital media), όπου οι σχεδιαστές/τριες ψηφιακών μέσων εργάζονται στη δημιουργία παιχνιδιών υπολογιστών, εφαρμογών, υπηρεσιών χαρτογράφησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που ξεφεύγει από την τεχνική εστίαση της παραδοσιακής επιστήμης των υπολογιστών.

 Θέσεις Εργασίας: Mobile Application Developer (iOS, Android), Video Game Designer, Video Game Developer, Software Engineer 

 • Βιολογικός υπολογισμός ή Βιοϋπολογισμός (Biocomputation): Ο Βιοϋπολογισμός είναι μια διεπιστημονική εξειδίκευση που εστιάζει σε υπολογιστικές προκλήσεις και λύσεις στους τομείς εφαρμογής της βιολογικής και ιατρικής πληροφορικής.

 Θέσεις εργασίας: Bioinformatician, Data Scientist, Computational Biomedical Engineering, Computational Biologist, Computational Scientist Bioinformatics 

 • Διαχείριση Πληροφοριών και Αναλυτική (Information Management and Analytics), η οποία ασχολείται με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, με μεθόδους εξόρυξης μεγάλων συνόλων δεδομένων (ή ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων), καθώς και με τον σχεδιασμό μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών που διευκολύνουν την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.

 Θέσεις Εργασίας: Management Information Assistant Analyst, Data Analyst, Analytics & Information Management Consultant, Content Strategist, Database Developer, Information Architect,  IT Project Manager, Data Governance 

 • Πληροφοριακά ή Υπολογιστικά Συστήματα (Systems) 

 Θέσεις Εργασίας: Systems Engineer, System Analyst, Application Analyst, Information System Manager, Computer Network Architect

 • Δίκτυα (Networks),  που εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 Θέσεις εργασίας:  Network Administrator, Network Analyst, Network Architect, Network Security Manager, System Engineer, Network Programmer, Telecommunications Specialist 

 • Ρομποτική (Robotics)

 Θέσεις εργασίας:  Ερευνητές, Προγραμματιστές, Testing Technicians, Automation Engineers, Robotics Engineer, Robotics Operator, Robotics - Software Development Engineer, Robotics Technologist

 •  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η οποία είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους.

 Θέσεις εργασίας: UX Designer, UX Researcher, Usability Engineer, Product Designer 

 

Επιπλέον,

 οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν στην εκπαίδευση καθώς  εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Πληροφορικής στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο