Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ: 9.080

ΕΠΑΛ: 12.960

Βάση 2022
8.808
Εισακτέοι
200
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  28%

 Φυσική   22%

 Χημεία  22%

 Μαθηματικά  28%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  22%

 Μαθηματικά   22%

 Πληροφορική   28%

 Οικονομία   28%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά    20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    30%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   20%

 Νέα Ελληνικά    20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1     30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2    30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1519
Πόλη
Σπάρτη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των
δικτύων και των υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

Το Τμήμα διαθέτει πέντε (5) εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι χωρητικότητας είκοσι (20) θέσεων και το ένα (1) σαράντα (40) θέσεων.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης εργαστήριο ηλεκτρονικής με είκοσι (20) θέσεις εργασίας, και εργαστήριο κεραιοσυστημάτων.

 

ΕΠΑΛ

Στο Τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Η ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να βρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο φοίτησής του.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και η εκπόνησή της αναγνωρίζεται ως μέρος των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου.

 • Η Πρακτική Άσκηση αφορά σε τρίμηνη εργασία, πλήρους απασχόλησης, σε συνεργαζόμενο οργανισμό ή επιχείρηση («Φορέα») στην Ελλάδα.

Για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ο/η φοιτητής/τρια δεν πρέπει να έχει κάνει Π.Α. στο παρελθόν.
• Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 6ο ή 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών.
• Το αντικείμενο του Φορέα απασχόλησης θα πρέπει να είναι συναφές με το ευρύτερο αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

 

1o Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Φυσική 
 • Προγραμματισμός Ι
 • Ψηφιακή Σχεδίαση 

2ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Προγραμματισμός ΙΙ 
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα 
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Αρχές Τηλεπικοινωνιών

3ο Εξάμηνο

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 
 • Λειτουργικά Συστήματα 
 • Ηλεκτρονική 
 • Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες Επικοινωνιών

4ο Εξάμηνο

 • Βάσεις ∆εδομένων Ι 
 • Αλγόριθμοι και ∆ομές ∆εδομένων 
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 
 • ∆ίκτυα ∆εδομένων Ι 
 • Επεξεργασία Σήματος

5ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Λογισμικού 
 • Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακών Εφαρμογών 
 • Επαναδιαμορφώσιμα Συστήματα Υλικού 
 • ∆ίκτυα ∆εδομένων ΙΙ
 • ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

6ο Εξάμηνο

 • Εξόρυξη Γνώσης και Μηχανική Μάθηση 
 • Σχεδίαση Αναλογικών Συστημάτων 

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνητή Νοημοσύνη 
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 
 • Οπτικά ∆ίκτυα 
 • Ασύρματες Επικοινωνίες 
 • Πληροφοριακά Συστήματα

7ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία

Μαθήματα επιλογής

 • Μεγάλες Βάσεις ∆εδομένων 
 • Υπολογιστικά Νέφη 
 • ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 
 • Ενσωματωμένα Συστήματα και IoT 
 • Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

8ο Εξάμηνο

 • Πτυχιακή Εργασία 

Μαθήματα επιλογής

 • Πολιτισμική Πληροφορική 
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή 
 • Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων 
 • Ασφάλεια Υλικού 
 • Πληροφορική και Κοινωνία
 • Εισαγωγή στη Γραμμική και Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο