Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 4ο

ΓΕΛ:  10.080

ΕΠΑΛ: 14.353

Βάση 2022
9.470
Εισακτέοι
280
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική 30%

 Χημεία 20%

 Μαθηματικά 30%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 30%

 Οικονομία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  22%

 Νέα Ελληνικά  20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   29%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  29%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  22%

 Νέα Ελληνικά  20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   29%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  29%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
1439
Πόλη
Λάρισα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα πλήρως όλο το βασικό φάσμα γνώσεων στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο και αξιοποιεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρύτερων Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.

 

 

 • Συστημάτων Υπολογιστών (CSLab)
 • Ασύρματων και Κινητών Τηλεπ/κών Συστημάτων (WiMoTS)
 • Εφαρμογών Ψηφιακών Συστημάτων Επόμενης Γενιάς (NGDSALab) 

 

ΕΠΑΛ

Στο Τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και του Τομέα Πληροφορικής

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 270 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα χωρίζονται σε δύο κύκλους:

 • στον Α ́ Κύκλο Σπουδών (Βασικό Κύκλο), που περιλαμβάνει τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα σπουδών και
 • στο Β ́ Κύκλο Σπουδών (Κύκλο Εξειδίκευσης), που περιλαμβάνει τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα σπουδών. 

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών χωρίζονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. 

- Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

- Τόσο στο Ε’, όσο και στο ΣΤ’ εξάμηνο ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει να περάσει 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.

- Τόσο στο Ζ’, όσο και στο Η’ εξάμηνο ο φοιτητής / η φοιτήτρια πρέπει να  περάσει 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
 

 

 

 Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 4ου έτους ο  φοιτητής / η φοιτήτρια εκπονεί Πτυχιακή Εργασία.

 

 

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων θεσμοθέτησε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  (ΠΜΠΔΕ)  για τους/τις  φοιτητές/τριες  του.  

Με  την  ολοκλήρωση των σπουδών τους  στο  Τμήμα  Ψηφιακών  Συστημάτων,  όσοι  απόφοιτοι/ες  έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς  το  ΠΜΠΔΕ λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και Παράρτημα Πτυχίου με τίτλο «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας». 


Τα οκτώ (8) μαθήματα του ΠΜΠΔΕ παρέχουν συνολικά 30 μονάδες ECTS και είναι τα ακόλουθα: 

 • Διδακτική της Τεχνολογίας (εξ.6) 
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (εξ.6) 
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (εξ.7) 
 • Γενική Παιδαγωγική (εξ.7) 
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (εξ.7) 
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης (εξ.8) 
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM (εξ.8) 
 • Πρακτική Άσκηση (μικρο‐διδασκαλίες) (εξ.8)

 

 

H Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) του ΤΨΣ είναι προαιρετική, διαρκεί 2 μήνες και διεξάγεται κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς (Ιούλιο και Αύγουστο).


 Δε βαθμολογείται και της αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS που δεν λαμβάνονται  υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, αλλά αναγράφονται  στο Παράρτημα Διπλώματος.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους/τις  φοιτητές/τριες στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης:

 • Να έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους. 
 • Να έχουν συγκεντρώσει το 75% των ECTS των μαθημάτων του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος Σπουδών του ΤΨΣ (όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία).

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα  & Τεχνική Ορολογία    
 • Μαθηματική Ανάλυση    
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα    
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό    
 • Ψηφιακή Σχεδίαση    
 • Φυσική    

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα & Τεχνική Ορολογία ΙΙ    
 • Διακριτά Μαθηματικά    
 • Πιθανότητες και Στατιστική    
 • Ηλεκτρονική    
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός    
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων    

 ​​​​​​3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αριθμητική Ανάλυση    
 • Προχωρημένος προγραμματισμός    
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι    
 • Δομές Δεδομένων    
 • Σήματα και Συστήματα    
 • Γραμμική Άλγεβρα    

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός    
 • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων    
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος    
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων    
 • Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων    
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Τεχνολογία Λογισμικού    
 • Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα    

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Αρχές Εφοδιαστικής Αλυσίδας    
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου    
 • Ευρυζωνικές Επικοινωνίες    
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα    
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου    
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης    
 • Ενσωματωμένα Συστήματα    
 • Μεταγλωττιστές    
 • Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στο Περιβάλλον    
 • Οικολογία και Αειφορία    
 • Μεθοδολογία Έρευνας    

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα    
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα    

 Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή τεσσάρων (4) ]

 • Παράλληλος Προγραμματισμός    
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών    
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων    
 • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου    
 • Εξόρυξη Γνώσης και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων    
 • Επεξεργασία Εικόνας και Video    
 • Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες    
 • Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν    
 • Εφαρμογές Συστημάτων  Ακριβείας στην Πρωτογενή Παραγωγή    
 • Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία    
 • Διδακτική της Τεχνολογίας

 7ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Θεωρία Πληροφορίας
 • Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού    
 • Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων    
 • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Διαδίκτυο των Πραγμάτων    
 • Θεωρία Γραφημάτων    
 • Μετεωρολογία και Ψηφιακά Συστήματα    
 • Εφαρμογές Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης    
 • Ψηφιακά Συστήματα στην Αλιεία    
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία    

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής

[ επιλογή τριών (3) ]

 • Θεωρία Υπολογισμού    
 • Διοίκηση Έργων Λογισμικού    
 • Επιχειρησιακή Έρευνα    
 • Ρομποτικά Συστήματα    
 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον    
 • Διασφάλιση Ποιότητας Ψηφιακών Συστημάτων    
 • Τηλεϊατρική και Τηλεκτηνιατρική    
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει όλο το βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν και οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών με την πληροφορική, αλλά παρέχει και εξειδίκευση γνώσεων που επιτρέπει στους αποφοίτους αυτούς να αναπτύσσουν καινοτόμα συστήματα για ανερχόμενους τομείς, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο κοντινό και απώτερο μέλλον.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο