Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0354
Πόλη
Μυτιλήνη
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο, 4ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 8.935
 •   Βάση ΕΠΑΛ
 • 15.075
 •   Εισακτέοι
 • 172
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 30%

 Λατινικά 25%

 

4ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Μαθηματικά 25%

 Πληροφορική 30%

 Οικονομία 20%

 

EΠΑΛ

Τομέας Μηχανολογίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 25%

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκρονικής και Αυτοματισμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 25%

 

Τομέας Πληροφορικής

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  30%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 30%

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1   25%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2  25%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  40%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του  Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Εκπαίδευση Νέων Επιστημόνων:


• στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
• στις Πολιτισμικές Σπουδές
• στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παραγωγή και διαχείριση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου

 Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Τμήματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά
• Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης
• Σχεδιασμός, παραγωγή, διαχείριση και διάδοση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση,προβολή και κοινωνική αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στο πολυπολιτισμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της παγκόσμιας κοινότητας

 

 

 • Μουσειολογίας
 • Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων
 • Ευφυών Συστημάτων/Intelligent Systems Lab (i-Lab)
 • Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης

 

ΕΠΑΛ

Το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ανήκει στα Τμήματα Κοινής Ομάδας για τους/τις αποφοίτους όλων των Τομέων του ΕΠΑΛ

 

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες.

 

 

Oι φοιτητές/τριες στα τρία (3) πρώτα έτη σπουδών (έξι πρώτα εξάμηνα) διδάσκονται Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) , ενώ στο τελευταίο (τέταρτο) έτος (έβδομο και όγδοο εξάμηνο) οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν μόνον μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ).

 

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους 

α) Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα επιλέξουν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία (η οποία είναι μάθημα Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογή), θα πρέπει:

 • να έχουν επιτύχει στα 20 Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα (των έξι πρώτων εξαμήνων σπουδών)
 • να έχουν επιτύχει σε (τουλάχιστον) 23 Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ) μαθήματα.

 Ένα από τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ) μαθήματα μπορεί να είναι η Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ).

Συνολικά πρέπει να έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 132 Διδακτικές Μονάδες και τουλάχιστον 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).


β) Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν θα επιλέξουν να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει:

 • να έχουν επιτύχει στα 20 Υποχρεωτικά (Υ) Μαθήματα (των έξι πρώτων εξαμήνων σπουδών)
 • να έχουν επιτύχει σε (τουλάχιστον) 24 Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ) μαθήματα.

 Ένα από τα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή (ΥΕ) μαθήματα μπορεί να είναι η Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ).

Συνολικά πρέπει να έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον 44 μαθήματα και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 132 Διδακτικές Μονάδες και τουλάχιστον 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 

 

Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής που ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS και έχει ελάχιστη διάρκεια τα δύο (2) εξάμηνα.

 •   Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνησή της ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει έξι (6) εξάμηνα σπουδών. 

 Οι πτυχιακές εργασίες μπορούν να είτε ατομικές, είτε συλλογικές από ομάδα δύο ή τριών φοιτητών.

 

 

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στους/στις φοιτητές/τριες κατά την αποφοίτησή τους, παράλληλα με το πτυχίο τους, εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) τουλάχιστον ένα τουλάχιστον από κάθε θεματικό άξονα, και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ECTS.
 

Θεματικοί άξονες

Άξονας 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής  
Άξονας 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
Άξονας 3: Πρακτική άσκηση

 

 

Η Πρακτική Άσκσηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, τον μήνα Ιούλιο. 

 Η προτεινόμενη διάρκεια της  είναι ένας (1) μήνας πλήρους απασχόλησης ενώ δικαίωμα εγγραφής έχουν οι φοιτητές/τριες του 3ου ή επόμενου έτους. 

 

1ο Εξάμηνο

 • ΑΓΓΛΙΚΑ I
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 • ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

2ο Εξάμηνο

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΠΟΛΥΜEΣΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΙ
 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ II

3ο Εξάμηνο

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ I
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΑΦΗΓΗΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

4ο Εξάμηνο

 • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ I
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΤΑΖ Ι
 • ΤΕΧΝΗ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΣΑ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
 • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι
 • ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ
 • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 • ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΖ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 • ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

6ο Εξάμηνο

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • 3Δ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ
 • ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΊΑ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΈΣ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
 • ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
 • ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΙ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΤΑΖ ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
 • ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7ο Εξάμηνο

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΙΙ
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
 • ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
 • ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι

8ο Εξάμηνο

 • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΠΕΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ
 • ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.


 Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

Ως Ειδικοί/ες – υπεύθυνοι/ες

 • σχεδιασμού και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου

Ως Υπεύθυνοι/ες

 • διαχείρισης, οργάνωσης, προβολής του ψηφιακού ή ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου
 • προβολής πολιτιστικών οργανισμών / εκδηλώσεων σε οπτικοακουστικά μέσα και στο Διαδίκτυο

Ως Σύμβουλοι

 • νέων τεχνολογιών για τις πολιτιστικές βιομηχανίες (Cultural Industries) και τους πολιτιστικούς οργανισμούς ανάλογα με τις ανάγκες τους (προβολή, τεκμηρίωση, επικοινωνία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία)

 

 Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν:

Στον ιδιωτικό τομέα σε

 • Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο, στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων),
 • Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως σκηνοθέτες ή μοντέρ,
 • Εταιρείες σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών (game design)
 • Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • Ιδιωτικές Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
 • Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί)
 • Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο
 • Διαφημιστικές εταιρίες

 

Στο δημόσιο τομέα σε: 

 • Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 86 Πληροφορικής  

 

 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και λοιπών φορέων (π.χ. Ο.Τ.Α) που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων

 

 • Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης

 

 • Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)

 

 • Θεσμικές υπηρεσίες, διευθύνσεις και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης
   

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ  Πολιτιστικής Διαχείρισης

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Επαυξημένη, Εικονική, Μεικτή Πραγματικότητα: Προοπτικές σε έναν από τους δυναμικότερους κλάδους

Αξίζει να διαβάσετε

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο