Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  16.265

ΕΠΑΛ: 17.960

Βάση 2022
16.530
Εισακτέοι
132
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  20%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  20%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  20%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  35%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 40%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

 

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0280
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Ιωάννινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 -2001 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των βιοεπιστημών.

 Στόχος του Τμήματος είναι να μπορεί να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες του την πιο σύγχρονη, και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας.

 • Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον/την φοιτητή/τρια με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

  Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον/στην φοιτητή/τρια να αφομοιώσει σταδιακά τις βασικές συνιστώσες της επιστήμης του, να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, απόρροια της ραγδαίας ανάπτυξης της Βιολογίας, και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρακολουθεί μαθήματα ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας.

 

 

 • Ζωολογίας
 • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας 
 • Φυσικοχημικών Μελετών 
 • Βιοπληροφορικής
 • Βιοχημείας
 • Βοτανικής
 • Γενετικής
 • Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
 • Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας
 • Μικροβιακής Οικολογίας
 • Μοριακής Οικολογίας και Γενετικής Διαχείρισης
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Νευροανοσολογίας
 • Οικολογίας
 • Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

 

Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι 5ετούς φοίτησης

 • διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και
 • αντιστοίχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και

   οδηγούν στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).  

 

 

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε: 

 • Yποχρεωτικά (Y), τα οποία οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και
 • Kατ’ επιλογήν (E), τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή σε προαιρετική βάση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται κατά τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα, ενώ στο 7ο και 8ο εξάμηνο προσφέρονται μερικά υποχρεωτικά μαθήματα και κατά κύριο λόγο μαθήματα επιλογής.

Στη συνέχεια, δηλαδή στο 9ο και το 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία εφόσον έχουν συμπληρώσει 192 ECTS.

 Θετικοί - Επιστημονικοί κύκλοι: Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και οργανωμένων Θεματικών Επιστημονικών Κύκλων, που οδηγούν στη λήψη επιπρόσθετης Βεβαίωσης Παρακολούθησης-πέραν του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει την προτεινόμενη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του κάθε κύκλου Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Επιστημονικούς Κύκλους:

 1. Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία
 2. Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία

 

  

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών χορηγεί υπό προϋποθέσεις πιστοποιητικό Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας σε όσους/ όσες φοιτητές/τριες του παρακολουθούν επιτυχώς συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων, συμπληρώνοντας τουλάχιστον τριάντα (30) ECTS.

 Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Β.Ε.Τ. (Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ και Γενική Οικολογία – που αντιστοιχούν σε συνολικά 18 ECTS), καθώς και επιπλέον μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Β.Ε.Τ. και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ & Τμήμα Φιλοσοφίας) ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα δώδεκα (12) ECTS.

 

 

Δίνεται η δυνανότητα στους/στις φοιτητές/τριες του 3ου έτος και άνω για σύντομο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς του δημοσίου, περιβαλλοντικές οργανώσεις, παραγωγικές μονάδες, δημόσιους οργανισμούς και βιομηχανίες.

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Βιολογία Ι
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Γενική Φυσική
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Βασική Οργανική Χημεία    

2ο Εξάμηνο

 • Γενική Βιολογία ΙΙ
 • Βιοστατιστική
 • Εργαστήριο Χημείας Ι
 • Οργανική Χημεία των Βιομορίων
 • Μικροβιολογία

3ο Εξάμηνο

 • Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
 • Βιοχημεία Ι
 • Ζωολογία
 • Εργαστήριο Χημείας ΙΙ
 • Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων     

4ο Εξάμηνο

 • Κυτταρική Βιολογία
 • Γενετική
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενική Οικολογία
 • Φυσιολογία Φυτών      

5ο Εξάμηνο

 • Ανοσολογία
 • Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή
 • Μοριακή Βιολογία
 • Φυσιολογία Ζώων Ι
 • Αναπτυξιακή Βιολογία  

6ο Εξάμηνο

 • Βιοτεχνολογία Θεωρία
 • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
 • Δομική Βιολογία
 • Υδροβιολογία
 • Φυσιολογία Ζώων ΙΙ
 • Εξελικτική Βιολογία

Μαθήματα Επιλογής

 • Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία
 • Ιχθυολογία

7ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βιοχημική Μηχανική
 • Μοριακή Γενετική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ακαδημαϊκά αγγλικά για Βιοεπιστήμονες    
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας
 • Ηθολογία – Βιολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

 • Επιλεγμένα θέματα Γενετικής
 • Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
 • Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας  
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (θεωρία)
 • Εξαρτησιογόνες Ουσίες
 • Ανάλυση Βιομοριακών Δεδομένων Ευρείας Κλίμακας
 • Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής
 • Μικροβιακή Γενετική
 • Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία (διδασκαλία στα αγγλικά)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

 • Λιμναία, ποτάμια, περιβάλλοντα και οργανισμοί
 • Μικροβιακή Οικολογία Υδάτων
 • Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης
 • Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων (διδασκαλία στα αγγλικά)
 • Η προέλευση και η εξάπλωση των επιδημιών
 • Περιβαλλοντική Χημεία
 • Πολιτισμική Οικολογία
 • Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία (θεωρία)
 • Μικροβιακή Γενετική
 • Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας
 • Πανίδα της Ελλάδας - χερσαία ασπόνδυλα

8ο εξάμηνο

 • Βιοπληροφορική
 • Πρακτική Άσκηση
 • Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία (διδασκαλία στα αγγλικά)
 • Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας     

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

 • Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Κυτταρική Νευροβιολογία
 • Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γνωστική Νευροεπιστήμη
 • Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές
 • Σύγχρονα θέματα και μεθοδολογίας στην ανοσοβιολογία
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση
 • Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική
 • Γενετική Μηχανική Θεωρία
 • Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
 • Βιολογία του Καρκίνου
 • Ο κόσμος του RNA
 • Μοριακή Νευροβιολογία
 • Μηχανική Βιοδιεργασιών
 • Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή και διαχείριση των τροφίμων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Οικολογία Πεδίου
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Ιχθυολογία
 • Βιολογία διατήρησης στην πράξη
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Γενετική Μηχανική θεωρία
 • Ερευνητικές μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
 • Μηχανική Βιοδιεργασιών

9o Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία Ι (πειραματική)
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ (πειραματική)

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ (Βιβλιογραφική)

 

Δείτε τη σχετική βιβλιογραφία εδώ

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics), η απασχόληση στον κλάδο της βιολογίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 9% έως το 2031, με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο ανάπτυξης άλλων επαγγελμάτων.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες θεωρούν αρκετό το Πτυχίο Βιολογίας, ενώ κάποιες άλλες χρειάζονται περαιτέρω σπουδές και μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις
  

Eιδικότερα,

 

Ως ερευνητές/-τριες

 • σε τομείς όπως η υγεία και οι ασθένειες, η νευρολογία, η γονιδιωματική, η μικροβιολογία, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η φαρμακολογία.  

Πιο συγκεκριμένα,

 • στα ερευνητικά εργαστήρια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δημόσιους φορείς  και ινστιτούτα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί το "Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, ΙΙΒΕΑΑ". Είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα και λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.
 • σε δημόσια ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών και μονάδες κυτταρογενετικής.  
 • σε ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για να προσφέρουν προηγμένη υγειονομική περίθαλψη.
 • σε Νοσοκομεία καθώς εκεί γίνονται προσλήψεις σε πιο εξειδικευμένες ειδικότητες Βιολόγων, όπως ΠΕ Βιοχημικών με ειδίκευση στην Κυτταρική Θεραπεία, στη Γονιδιακή Θεραπεία, στη Μοριακή Ιολογία.
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών  [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]

 

Ως περιβαλλοντολόγοι απασχολούνται

 • σε τομείς σχετιζόμενους με την περιβαλλοντική διαχείριση ή τον έλεγχο της ρύπανσης ή τη βιοτεχνολογία σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς,  σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων και παράκτιων περιοχών, μουσεία φυσικής ιστορίας, σε γραφεία μελετών καθώς και εταιρείες οικολογικής συμβουλευτικής. Ενδεικτικές ειδικεύσεις αναφέρονται οι εξής: θαλάσσιος βιολόγος, βιολόγος άγριας ζωής, conservation biologist, environmental manager.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στις ειδικότητες ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Βιολόγων.

 

Ως καθηγητές/-τριες Βιολογίας

 • στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04.04 Βιολόγοι) αφού προηγηθεί η απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

Ως βιοτεχνολόγοι

 • έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη φαρμάκων και την προώθηση ιατρικών τεχνολογιών όπως η νανοτεχνολογία. 

 

Ως εγκληματολόγοι ερευνητές/τριες και εμπειρογνώμονες τοξικολόγοι απασχολούνται

 • σε αστυνομικές ή νομικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εγκληματολογική οδοντολογία και η εγκληματολογική ανθρωπολογία.

 

Ως σύμβουλοι βιοηθικής

 • σε φορείς και υπηρεσίες που εφαρμόζουν ή επεξεργάζονται ρυθμίσεις και κανόνες, όπως νομοπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές επιτροπές, επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας, επιτροπές ελέγχου, αλλά και συλλογικά όργανα των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων (Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος, κλπ.)

 

Ως ειδικοί επιστήμονες βιοστατιστικών - βιοπληροφορικών συστημάτων

 • σε κέντρα και εργαστήρια που μελετούν βιολογικά δεδομένα έμβιων οργανισμών.

 

Ως ιατρικοί επισκέπτες/τριες,

 • στον τομέα της προώθησης και πώλησης φαρμάκων.

 

Άλλοι τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας  των Βιολόγων αποτελούν

 • Οι επιχειρήσεις και ειδικά ο φαρμακευτικός κλάδος. Το αντικείμενο αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δοκιμές νέων προϊόντων και την προετοιμασία τους για την αγορά. 
 • Οι υδατοκαλλιέργειες,  οι αλιευτικές κατασκευές αλλά και οι ιχθυοκαλλιέργειες.
 • Η βιομηχανία, και συγκεκριμένα τα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικών και οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2661/Β/01.07.2019

 • οι οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

 Τομείς με προοπτικές

Η επιστήμη της Βιολογίας συνεχώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ολοένα νέοι τομείς εξειδίκευσης όπως:

 η Συνθετική Βιολογία, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την κατασκευή νέων βιολογικών μερών, συσκευών και συστημάτων, όπως συνθετικούς οργανισμούς, βιοαισθητήρες και βιοκαύσιμα, καθώς και στον επανασχεδιασμό υπαρχόντων βιολογικών συστημάτων. 


 η Βιοπληροφορική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών και στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση και την ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών και πρότυπα γονιδιακής έκφρασης.

 • Μάλιστα, μέσω της γονιδιωματικής εξόρυξης δεδομένων, οι βιολόγοι μπορούν να  διαχειριστούν μεγάλα σύνολα δεδομένων γονιδιώματος ώστε να οδηγηθούν στον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με ασθένειες, χαρακτηριστικά ή αντιδράσεις στα φάρμακα.

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 

 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 36  (ΦΕΚ Α’ 224/02.12.2016)  παρέχεται στους/στις αποφοίτους βεβαίωση επάρκειας του γνωστικού αντικειμένου της Ιχθυολογίας, σύμφωνα με την ακόλουθη τεκμηρίωση:  

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών από ιδρύσεώς του έχει ένα πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοί/ες του να δύνανται να προσληφθούν ως Ιχθυολόγοι.

Λαμβάνοντας υπόψη το μάθημα της Ιχθυολογίας, όπως και ορισμένα άλλα μετά την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, διδάσκεται ως μάθημα επιλογής και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει και δεν το παρακολουθούν το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Οι προϋποθέσεις οι οποίες για την χορήγηση βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου είναι οι παρακάτω:

Οι φοιτητές/τριες να έχουν συμπληρώσει κατ΄ ελάχιστον 60 ECTS μαθημάτων (υποχρεωτικών ή κατ΄επιλογήν).

Τα μαθήματα αυτά αφορούν:

1) τη Ζωολογία, το Υδάτινο περιβάλλον (Ζωολογία, Φυσιολογία Ζώων, Υδροβιολογία), την Οικολογία (Γενική και Εφαρμοσμένη Οικολογία)

2) το μάθημα της Ιχθυολογίας (υποχρεωτικά)

3) δυο εκ των μαθημάτων: Υδατοκαλλιέργειες, Θαλάσσια Βιολογία, Λιμνολογία, Υδρόβιοι μικροοργανισμοί

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο