Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Ιωάννινα
Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 -2001 και έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των βιοεπιστημών.

Στόχος του Τμήματος είναι να μπορεί να βρίσκεται κοντά στην αιχμή της έρευνας τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και κατά συνέπεια να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη, και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας. Μέσα από τις ποικίλες και εξελισσόμενες εκπαιδευτικές του δραστηριότητες επιδιώκει να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα στοιχεία εκείνα που θα του δώσουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να προάγει την παραγωγή νέας βασικής γνώσης, να συμβάλλει στην ορθότερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες βιολογικών διεργασιών και να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια των σπουδών του, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να αφομοιώσει σταδιακά τις βασικές συνιστώσες της επιστήμης του, να εισαχθεί σε νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, απόρροια της ραγδαίας ανάπτυξης της Βιολογίας, και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν παρακολουθεί μαθήματα ώστε να μπορεί να επικεντρώνεται στις πολυσχιδείς παραμέτρους και ιδιαιτερότητες της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η υγεία, η βιοτεχνολογία και το περιβάλλον.

Εργαστήρια Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: 

 • Βιοπληροφορικής 
 • Βιοτεχνολογίας 
 • Βιοχημείας 
 • Βοτανικής 
 • Γενετικής 
 • Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 
 • Ζωολογίας 
 • Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας 
 • Μικροβιακής Οικολογίας 
 • Μοριακής Βιολογίας 
 • Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης 
 • Νευροανοσολογίας 
 • Οικολογίας 
 • Φυσικοχημικών Μελετών 
 • Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων 
Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου.

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών λόγω 5-ετούς φοίτησης δεν θεωρείται αντίστοιχο με τα άλλα Τμήματα Βιολογίας και ως εκ τούτου οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται κατά τα πρώτα 6 εξάμηνα, ενώ στο 7ο και 8ο εξάμηνο προσφέρονται μερικά υποχρεωτικά μαθήματα και κατά κύριο λόγο μαθήματα επιλογής.Στη συνέχεια, δηλαδή στο 9ο και το 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Προϋπόθεση έναρξης της διπλωματικής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν ήδη συγκεντρώσει 192 ECTS από την επιτυχή εξέτασή τους σε μαθήματα του ΠΣ.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

1. έχει εγγραφεί σε τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα

2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε αριθμό μαθημάτων που εξασφαλίζει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 300 ECTS .

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Επιστημονικούς Κύκλους:

1) Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία

2) Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Βιολογία Ι
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Γενική Φυσική
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Βασική Οργανική Χημεία

      
2ο Εξάμηνο

 • Γενική Βιολογία ΙΙ
 • Βιοστατιστική
 • Εργαστήριο Χημείας Ι
 • Οργανική Χημεία των Βιομορίων
 • Μικροβιολογία

     
3ο Εξάμηνο

 • Ανατομία και Μορφολογία Φυτών
 • Βιοχημεία Ι
 • Ζωολογία
 • Εργαστήριο Χημείας ΙΙ
 • Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων

      
4ο Εξάμηνο

 • Κυτταρική Βιολογία
 • Βασική Γενετική
 • Βιοχημεία ΙΙ
 • Γενική Οικολογία
 • Φυσιολογία Φυτών

      
5ο Εξάμηνο

 • Ανοσολογία
 • Βιοποικιλότητα και Κλιματική Αλλαγή
 • Μοριακή Βιολογία
 • Φυσιολογία Ζώων Ι
 • Αναπτυξιακή Βιολογία

      
6ο Εξάμηνο

 • Βιοτεχνολογία Θεωρία
 • Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
 • Δομική Βιολογία
 • Υδροβιολογία
 • Φυσιολογία Ζώων ΙΙ
 • Εξελικτική Βιολογία

7ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βιοχημική Μηχανική
 • Μοριακή Γενετική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Ακαδημαϊκά αγγλικά για Βιοεπιστήμονες    
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας
 • Ηθολογία – Βιολογία

      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

 • Εφαρμοσμένη Γενετική
 • Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
 • Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας (εργαστήριο)
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (θεωρία)
 • Εξαρτησιογόνες Ουσίες
 • Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής
 • Μικροβιακή Γενετική
 • Εξέλιξη και Ανάπτυξη- Προοπτικές στην επιστημονική έρευνα και την υγεία (διδασκαλία στα αγγλικά)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

 • Βιολογία μεγάλων χερσαίων θηλαστικών
 • Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα
 • Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης
 • Λιμνολογία
 • Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων (διδασκαλία στα αγγλικά)
 • Περιβαλλοντική Χημεία
 • Πολιτισμική Οικολογία
 • Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοτεχνολογία (θεωρία)
 • Μικροβιακή Γενετική

      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

 • Σχεδιασμός διδασκαλιών βιολογίας

8ο εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βιοπληροφορική

      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Πρακτική Άσκηση
 • Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία (διδασκαλία στα αγγλικά)
 • Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας

      
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία»

 • Αναπαραγωγική Βιολογία και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Μεμβρανική Βιοφυσική
 • Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών κυττάρων
 • Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων
 • Γνωστική Νευροεπιστήμη
 • Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση
 • Γενετική Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική
 • Γενετική Μηχανική Θεωρία
 • Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
 • Βιολογία του Καρκίνου
 • Μοριακή Νευροβιολογία
 • Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών
 • Μηχανική Βιοδιεργασιών
 • Ο κόσμος του RNA
 • Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ «Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία»

 • Ιχθυολογία
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Οικολογία Πεδίου
 • Θαλάσσια Βιολογία
 • Βιολογία διατήρησης στην πράξη
 • Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτων
 • Μοριακή Βιολογία Αλληλεπίδρασης Μικροοργανισμών και Φυτών
 • Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων
 • Γενετική Μηχανική θεωρία
 • Ερευνητικές μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
 • Μηχανική Βιοδιεργασιών

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια

 • Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία (διδασκαλία στα αγγλικά)

9o & 10o Εξάμηνο
     

 • Διπλωματική Εργασία

Δείτε τη σχετική βιβλιογραφία εδώ

Οδηγός Σπουδών

Τα σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών εξασφαλίζουν στους πτυχιούχους του Τμήματος τις απαραίτητες θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, καθώς και την πειραματική εμπειρία, που σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της κριτικής και συνθετικής σκέψης, τους καθιστά ικανούς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, εφοδιάζοντάς τους με προσόντα και αξίες για τη μετέπειτα αυτόνομη ερευνητική – επιστημονική τους πορεία/σταδιοδρομία και την ανάληψη θέσεων ευθύνης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, φορείς υγείας και περιβάλλοντος, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο