Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών πεδίων, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης, τεχνολογίας. Τέτοιοι τομείς συμπεριλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιοϊατρικές εφαρμογές.

Η επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών παρέχει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης των διαφόρων τμημάτων του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους.

Οι Μηχανικοί Υπολογιστών εξοπλισμένοι με τις θεωρητικές βάσεις και αρχές της πληροφορικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας, αναπτύσσουν την τεχνογνωσία και το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό υλικού υπολογιστών, λογισμικού, δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων για την εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε διαφόρους τομείς. Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, συχνά, αναπτύσσουν συνεργασίες με επιστήμονες άλλων περιοχών (διεπιστημονικές συνεργασίες) με στόχο την τεχνολογική συμβολή στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων.

 • Ως παράδειγμα αναφέρονται οι συνεργασίες με ιατρικά ιδρύματα ή με ιδρύματα ανθρωπιστικών επιστημών. Τέτοιες συνεργασίες διανοίγουν νέους ορίζοντες, συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών όπως η Βιοϊατρική Τεχνολογία και οδηγούν σε καινοτόμες προτάσεις με άμεσα οφέλη στο βιοτικό επίπεδο και την οικονομία της χώρας.

 

Στόχοι Προγράμματος Μηχανικών Υπολογιστών (ΜΥ)

 1. Ικανότητα χρήσης πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης λογισμικού προς επίλυση προβλημάτων.
 2. Γνώση βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων και χρήση τους σε αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.
 3. Ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων για την ανάλυση και σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων.
 4. Εύρος γνώσεων στις περιοχές της οργάνωσης υπολογιστών, μικροϋπολογιστών, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών και επιστημονικού υπολογισμού.
 5. Απόκτηση εις βάθος γνώσης τουλάχιστον σε μια από τις περιοχές της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, κυκλωμάτων υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης, έξυπνων συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, προσομοίωσης και τεχνολογίας λογισμικού.

 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • είναι διαρθρωμένο σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 241 πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

 

Τα διάφορα μαθήματα κορμού και επιλογής του προγράμματος σπουδών, προσφέρουν στον.στην φοιτητή/τρια την ευκαιρία να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε ένα συγκεκριμένο τομέα της μηχανικής υπολογιστών, καθώς και να διευρύνει τις γνώσεις του, λαμβάνοντας επίσης μαθήματα σε αρκετούς άλλους τομείς της μηχανικής υπολογιστών.

Για φοιτητές/τριες που ακολουθούν το πρόγραμμα «Πτυχίο Μηχανικού Υπολογιστών», οι γνωστικές περιοχές εξειδίκευσης είναι οι ακόλουθες:
• Συστήματα Υλικού Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Συστήματα
• Ευφυή Συστήματα και Ρομποτική
• ∆ίκτυα Υπολογιστών
• Βιοϊατρική Τεχνολογία

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική Ι: Μηχανική, Κυματική και Θερμοδυναμική 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
 • Εργαστήριο Εισαγωγής στην Τεχνολογία
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Εφαρμοσμένης Μηχανικής
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου

2ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτικη
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικού και
 • Μηχανικούς Υπολογιστών 
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 
 • Επικοινωνία στα Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα

3ο Εξάμηνο

 • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και
 • Μηχανικούς Υπολογιστών
 • Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων 
 • Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

4ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 
 • Σήματα και Συστήματα για Μηχανικούς Υπολογιστών 
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι 
 • Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές
 • Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών 
 • Εισαγωγή στα Τυχαία Σήματα και Συστήματα

5ο Εξάμηνο

 • Διακριτή Ανάλυση και Δομές
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 
 • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
 • Επαναληπτικές Μέθοδοι 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ι 

6ο Εξάμηνο

 • Τεχνολογία Λειτουργικών Συστημάτων 
 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων
 • Τεχνολογία Υπολογισμού
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙ 

7ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία/Επισφραγιστική Μελέτη I 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙΙ 

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία/Επισφραγιστική Mελέτη II
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Συστήματα Υλικού Υπολογιστών και Ενσωματωμένα Συστήματα

 • Σχεδιασμός Συστημάτων VLSI
 • Σχεδιασμός VLSI με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Ψηφιακός Σχεδιασμός με FPGAs
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II
 • Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων

Ευφυή Συστήματα και Ρομποτική

 • Ευφυή Συστήματα
 • Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
 • Ρομποτική
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Διεπαφή Εγκεφάλου-Υπολογιστή

Δίκτυα Υπολογιστών

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
 • Ασύρματα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
 • Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες
 • Ασφαλείς Επικοινωνίες και Κρυπτογράφηση Στοιχείων
 • Κινητά Συστήματα Υπολογισμού

Βιοϊατρική Τεχνολογία

 • Ρομποτική
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
 • Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
 • Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων
 • Βιοϊατρική Απεικόνιση
 • Βιοϊατρική Οπτική
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 

 

 

Οι ευκαιρίες απασχόλησης για ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών είναι πολλές και προβλέπεται ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα περισσότερες καθώς η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στη βιομηχανία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικά τμήματα καθώς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας με επιτυχία, έργο που θα περιλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη, προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση διαφόρων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων. Ακόμα, θα μπορούν να ελέγχουν και να λύνουν προβλήματα λειτουργίας συσκευών και μηχανημάτων και αναλαμβάνουν την εποπτεία και την διαχείριση μεγάλων και σημαντικών έργων. Εκτός από την διαδικασία παραγωγής, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε διοικητικές θέσεις οργανισμών καθώς επίσης και στις τεχνικές και εμπορικές τους υπηρεσίες.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο