Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Game Design and Development
2. Software Engineering

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το πτυχίο Πληροφορικής του EUC παρέχει στους φοιτητές την επιλογή κατεύθυνσης στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών (Game Design and Development) η στη Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering). Το πρόγραμμα εξοπλίζει επίσης τους φοιτητές με τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές υπολογιστών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού, τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστη και την σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών (Information Technology).

Οι φοιτητές/τριες αποκτούν δεξιότητες στη ρομποτική, στον ψηφιακό σχεδιασμό παιχνιδιών, ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο, στις βάσεις δεδομένων, στις εφαρμογές κινητών, στα λειτουργικά συστήματα και δίκτυα.

Το Κέντρο Νεοσύστατων Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τη Microsoft (Start-Up Center Powered by Microsoft) Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έργα του Start-Up Center στο EUC, το οποίο ενισχύει τους επιχειρηματίες τεχνολογίας υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας τις ιδέες τους, και συμβάλλοντας στην τελική διάθεση αυτών των ιδεών στην αγορά.

Εργαστήριο Ρομποτικής Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ρομποτικής τεχνολογίας χρησιμοποιείται τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς.

Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής στο EUC (Robotics Student Club) Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής του EUC και να λάβουν μέρος σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής.

Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC Ο Φοιτητικός Όμιλος του IEEE στο EUC προσφέρει συμμετοχή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), έναν παγκόσμιο οργανισμό που υποστηρίζει την τυποποίηση, την εκπαίδευση και την έρευνα.  Ο Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC οργανώνει διαλέξεις, επιμορφώσεις και πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Δράση για τη Βιομηχανία  (Action for Industry – AFI IEEE).

Έρευνα Το Τμήμα συνδέεται στενά με τα ερευνητικά κέντρα του EUC, CERIDES και CYBER-CERIDES προσφέροντας ευκαιρίες για συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη.

 

Γλώσσα: Αγγλικά

Διδασκαλία:On Campus

 Η φοίτηση στο Τμήμα Πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τετραετής,

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

General Education Requirements

 • Public Speaking
 • Writing for Computer Science and Engineering
 • Instruction in Expository Writing
 • Introduction to Psychology
 • General Education Elective

Mathematics Requirements

 • Calculus I
 • Calculus II
 • Linear Algebra
 • Probability & Statistics
 • Mathematics Elective

Mathematics Elective
Students select One (1) of the following courses

 • Differential Equations
 • Multivariable Calculus
 • Introduction to Cryptography
 • Discrete-Time Systems
 • Mathematics and Modelling for Game Programming

Major Requirements

 • Discrete Structures
 • Introduction to Computer Science
 • Programming Principles I
 • Programming Principles II
 • Web Technologies
 • Data Structures & Algorithms
 • Web Programming
 • Digital Logic
 • Computer Organization & Architecture
 • Programming Languages
 • Programming in Unix-like Environment
 • Operating Systems
 • Fundamentals of Distributed Systems
 • Database Management Systems
 • Theory of Computation
 • Algorithms
 • Software Engineering I
 • Software Engineering II
 • Senior Project

Major Electives
Students select Four (4) of the following courses.
*Students are required to take at least Two (2) CSC courses as Computer Science Electives.

 • Computer Applications for Engineers
 • Search Engine Optimisation and Internet Marketing
 • Assembly Language
 • Compiler Design
 • Artificial Intelligence
 • The Java Programming Language**
 • Graph Theory
 • Wireless and Mobile Networks
 • Internship Project
 • Management Information Systems
 • Digital Image Processing and Computer Vision
 • Network Security
 • Contemporary Topics
 • Cybercrime Concepts and Legal Considerations
 • User Interface Development
 • E-commerce and the Internet
 • Network Fundamentals
 • Routing Protocols and Concepts
 • Scaling Networks
 • Connecting Networks
 • Embedded Systems
 • Digital Signal Processing    
 • Parallel Computing
 • Contemporary Topics
 • Introduction to Robotics
 • Differential Equations
 • Multivariable Calculus
 • Introduction to Cryptography
 • Discrete-Time Systems

Game Design and Development
All courses will be taken to fulfil degree requirements; no extra courses will be required. 4 out of the 5 courses (all CSC) can be taken as Computer Science major electives. The 5th course can be taken either as a Free elective or a Mathematics elective.

 • Computer Graphics I
 • Human Computer Interaction
 • Scripting for Game Development
 • Digital Game Design    
 • Mathematics and Modelling for Game Programming

Software Engineering
All courses will be taken to fulfil degree requirements; no extra courses will be required. Of the 5 courses: 4 will be taken as Computer Science major electives and the last one as 1 Free elective.

 • Visual Programming
 • Human Computer Interaction
 • Smartphone Programming
 • Data Mining and Web Mining
 • Web Engineering


Free Electives


 

 Το πτυχίο Πληροφορικής στο EΠΚ αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ειδικότερα,

 

είτε ως αυτοαπασχολούμενος,

είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, oργανισμών και υπηρεσιών στους παρακάτω κλάδους:

 • Μηχανική Μάθηση, η οποία εστιάζει σε αλγόριθμους υπολογιστών που μπορούν να μάθουν από ένα σύνολο δεδομένων σε ιατρικές βιομηχανίες και χρηματοοικονομικούς τομείς, με ορισμένες να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην αναγνώριση εικόνας και ομιλίας.

Θέσεις Εργασίας: Machine Learning Researcher, MLOps (Machine Learning Operations) Engineer, Data Scientist, Machine Learning Analyst. 

 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, την αναπαράσταση γνώσης και τη λογική συλλογιστική, τη ρομποτική, τη μηχανική μάθηση, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.ά. για την αυτοματοποίηση συστημάτων.

 Θέσεις Εργασίας: Artificial Intelligence Architect, Artificial Intelligence Researcher, Machine Learning Engineer, Artificial Intelligence data analyst, Artificial Intelligence Engineer

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Security), η οποία παρέχει μια εις βάθος κατανόηση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες υπολογιστών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ασφαλή, κρίσιμα για την ασφάλεια συστήματα, και περιλαμβάνει την ασφάλεια δικτύων, προηγμένα λειτουργικά συστήματα, κρυπτογραφία, ασφαλείς βάσεις δεδομένων κ.λπ. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst 

 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

 Θέσεις Εργασίας: Security Engineer, Network Security Analyst, System Security Analyst, Cybersecurity Analyst, Penetration Tester, Cryptographer, Security Consultant  

 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. 

 Θέσεις Εργασίας: Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence Analyst, Machine Learning Engineer, Information Scientist, Database Administrator, Data Engineer, Analytics Manager 

 • Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και τη συντήρηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού. Φυσικά όλοι οι μηχανικοί λογισμικού έρχονται σε επαφή με πολλές και διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (Java, Python, JavaScript, Ruby, C#, Go κ.λπ.) και σχετιζόμενα frameworks (π.χ. Python Django) και συνήθως καταλήγουν να εξειδικευτούν σε 2-3 από αυτές τις γλώσσες.

 Θέσεις Εργασίας: Software Development Engineer, Software Engineer, Full-stack web Developer, Game Developer, Mobile app Developer  

 • Ψηφιακά μέσα (Digital media), όπου οι σχεδιαστές/τριες ψηφιακών μέσων εργάζονται στη δημιουργία παιχνιδιών υπολογιστών, εφαρμογών, υπηρεσιών χαρτογράφησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που ξεφεύγει από την τεχνική εστίαση της παραδοσιακής επιστήμης των υπολογιστών.

 Θέσεις Εργασίας: Mobile Application Developer (iOS, Android), Video Game Designer, Video Game Developer, Software Engineer 

 • Βιολογικός υπολογισμός ή Βιοϋπολογισμός (Biocomputation): Ο Βιοϋπολογισμός είναι μια διεπιστημονική εξειδίκευση που εστιάζει σε υπολογιστικές προκλήσεις και λύσεις στους τομείς εφαρμογής της βιολογικής και ιατρικής πληροφορικής.

 Θέσεις εργασίας: Bioinformatician, Data Scientist, Computational Biomedical Engineering, Computational Biologist, Computational Scientist Bioinformatics 

 • Διαχείριση Πληροφοριών και Αναλυτική (Information Management and Analytics), η οποία ασχολείται με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, με μεθόδους εξόρυξης μεγάλων συνόλων δεδομένων (ή ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων), καθώς και με τον σχεδιασμό μηχανισμών και την υποστήριξη των διαδικασιών που διευκολύνουν την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.

 Θέσεις Εργασίας: Management Information Assistant Analyst, Data Analyst, Analytics & Information Management Consultant, Content Strategist, Database Developer, Information Architect,  IT Project Manager, Data Governance 

 • Πληροφοριακά ή Υπολογιστικά Συστήματα (Systems) 

 Θέσεις Εργασίας: Systems Engineer, System Analyst, Application Analyst, Information System Manager, Computer Network Architect

 • Δίκτυα (Networks),  που εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα δίκτυα για την ανταλλαγή πληροφοριών με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 Θέσεις εργασίας:  Network Administrator, Network Analyst, Network Architect, Network Security Manager, System Engineer, Network Programmer, Telecommunications Specialist 

 • Ρομποτική (Robotics)

 Θέσεις εργασίας:  Ερευνητές, Προγραμματιστές, Testing Technicians, Automation Engineers, Robotics Engineer, Robotics Operator, Robotics - Software Development Engineer, Robotics Technologist

 •  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η οποία είναι η γνωστική περιοχή της πληροφορικής που μελετάει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους.

 Θέσεις εργασίας: UX Designer, UX Researcher, Usability Engineer, Product Designer 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Πληροφορικής στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο