Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους θεωρητικά και πρακτικά, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Μηχανικής Υπολογιστών ή για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική Υπολογιστών ή/και στους εξειδικευμένους κλάδους του τομέα αυτού.

Στόχοι:

 1. Η παροχή γνώσης σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της μηχανικής και της πληροφορικής, που διέπουν τον τομέα της μηχανικής των υπολογιστών.
 2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και εργαλείων της μηχανικής των υπολογιστών και η απόκτηση εργαστηριακής πείρας στον σχεδιασμό/κατασκευή εργαλείων και λογισμικού, στοιχείων ή διαδικασιών λειτουργίας των υπολογιστών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν ν’ανταποκριθούν σε θεμιτές ανάγκες εφαρμογής των αρχών της μηχανικής των υπολογιστών.
 3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων για την αναγνώριση, ανάλυση και σχεδιασμό της επίλυσης προβλημάτων σχετικά με υλικό ή λογισμικό για τη λειτουργία των υπολογιστών.
 4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές τους ιδέες προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.
 5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία μηχανικού υπολογιστών στην κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). 6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης σκέψης και της ευρηματικότητας με σκοπό την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής και την επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην μηχανική υπολογιστών ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική (Μερικά από τα μαθήματα του πρώτου χρόνου προσφέρονται επίσης και στα Ελληνικά)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
 

Semester 1

 • Electric Circuits I
 • Electric Circuits I Lab    
 • English Composition    
 • Calculus I    
 • General Physics I    

Semester 2

 • Electric Circuits II    
 • Electric Circuits II Lab    
 • Digital Systems
 • Electronics I
 • Electronics I Lab
 • Calculus II    

Semester 3

 • Programming Principles I
 • Digital Systems Lab
 • Electronics II    
 • Electronics II Lab    
 • Linear Algebra I    
 • General Physics II    

Semester 4

 • Microprocessors    
 • Microprocessors Lab
 • Discrete Mathematics    
 • Calculus III    
 • General Physics III    

Semester 5

 • Programming Principles II    
 • Systems Analysis and Design
 • Numerical Methods Using MATLAB
 • Signals and Systems    
 • Semiconductor Physics and Technology    

Semester 6

 • Data Structures    
 • Database Management Systems
 • Computer Organization and Architecture
 • Data Communication and Computer Networks    
 • Probability and Random Signals    

Semester 7

 • Accounting I    
 • Technical Writing and Research    
 • Computer Security    
 • Introduction to VLSI Design
 • Digital Signal Processing    

Semester 8

 • Operating Systems    
 • Network Security    
 • Advanced Computer Architecture    
 • Senior Year Project    
 • Ethics

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

By pursuing a degree in Computer Engineering (CE) at the University of Nicosia, a student acquires technical knowledge and analytical skills to effectively tackle engineering problems and provide viable solutions. Recently, the CE programme degree has been acknowledged by the Scientific and Technical Chamber of Cyprus, thus allowing students to work in their field of studies in both the government and private sectors of the island. The CE graduate, thus, can:

 • program computers and microcontrollers to perform a specific type of job;
 • analyze user needs and design an application-specific computer system;
 • interface external devices with computers and microcontrollers in order to control processes via stepping motors and hydraulics (e.g., robot arms in automobile industry);
 • develop smart software to automate and control routine jobs;
 • write software for computer graphics and animated movies;
 • design and build gadgets and other entertainment boxes;
 • design innovative computer architectures and networks for optimized processing of information and data transfer;
 • use Assembly, High-level languages (C++, Java, etc.) and Databases to develop user-friendly application platforms for a variety of industry sectors (e.g., payroll system of a company);
 • teach computer technology and programming in high schools or even at universities, provided they have the required degrees;
 • work as consultant for the computer industry;
 • be employed as a High School teacher in the field of Technology and Computers.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Upon graduation, CE graduates at the University of Nicosia have direct access to 2nd and 3rd cycle studies as they are admitted to institutions in Cyprus, the EU and the USA/Canada.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο