Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο, 3ο

ΓΕΛ:  16.715

ΕΠΑΛ: 18.150

Βάση 2022
16.850
Εισακτέοι
138
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  30%

 Μαθηματικά  25%

 

3ο πεδίο

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  25%

 


Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0290
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αλεξανδρούπολη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που εστι­άζει στο συγκεκριμένο πεδίο των Βιοεπιστημών.

 • Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής έχει θέσει ως στόχο του τη δημιουργία ενός κόμβου Αριστείας στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύ­πων, εστιάζει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής και παρέχει σπουδές στα αντικείμενα των Μοριακών Βιοεπιστημών που βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

 

 • Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής & Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων
 • Γενετικής Πληθυσμών & Εξέλιξης 
 • Οργανικής, Βιολογικής Χημείας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων 
 • Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης& Μοριακής Νευροβιολογίας 
 • Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου, Κυτταρικού Κύκλου & Πρωτεομικής 
 • Μοριακής Ανοσοβιολογίας 
 • Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας 
 • Υπολογιστικής Φυσικοχημείας 
 • Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων 
 • Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας 
 • Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών μοντέλων 
 • Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας 
 • Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης 
 • Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας 
 • Οικολογίας και Διατήρησης Βιοποικιλότητας 
 • Μοριακής Γενετικής και Φαρμακογονιδιωματικής – Τοξικογονιδιωματικής 
 • Γενετικής και Γονιδιωματικής Καρκίνου και Χρόνιων Ασθενειών

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και

 • είναι οργανωμένες σε οκτώ (8) εξάμηνα, τα οποία
 • αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Στα εξάμηνα Α΄-Γ΄ διδάσκονται μόνο Υποχρεωτικά Μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του Μοριακού Βιολόγου - Γενετιστή.

 • Κατά συνέπεια ο/η φοιτητής/ τρια είναι υποχρεωμένος/η να τα παρακολουθήσει όλα επιτυχώς προκειμένου να πάρει πτυχίο.

Από το Δ΄ εξάμηνο εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται και Μαθήματα Επιλογής από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επιλέξει οκτώ (8).

 • Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής που προτίθενται να παρακολουθήσουν αρχή κάθε εξαμήνου.  

Kατά το Η’ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες είτε πραγματοποιούν Διπλωματική Εργασία ή επιλέγουν 10 μαθήματα επιλογής.

 

 

 Η Διπλωματική Εργασία είναι πειραματική, ερευνητική εργασία με στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές τεχνικές, στην οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, στην κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς επιστημονικού κειμένου.

 Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί έξι (6) μήνες και πραγματοποιείται κατά το 8ο εξάμηνο.

 • Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η συγγραφή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική.

  Σε περίπτωση μη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να επιλέξει μαθήματα επιλογής του πεδίου Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής εαρινών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS, επιπλέον των μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

 

 

Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»,  απευθύνεται μόνο σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές/τριες, καθώς αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα επιλογής του 6ου και 8ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών.

 • Εκπονείται στο διάστημα από 1η Ιούνίου εως και 31η Ιουλίου κάθε έτους, της αντιστοιχούν τρεις (3) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Οργανισμούς Υγείας και Περιβάλλοντος και άλλους παραγωγικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) της ημεδαπής.

 

 

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής περιλαμβάνεται μια ομάδα οκτώ (8) μαθημάτων (δύο υποχρεωτικά και έξι επιλεγόμενα) από τις Επιστήμες Αγωγής.

 • Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος που ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση αυτής της ομάδας μαθημάτων αποκτούν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

 

1ο Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στη Βιολογία     
 • Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία
 • Χημεία για Βιοεπιστήμες
 • Μοριακή Βιολογία Ι
 • Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες
 • Εργαστηριακό Μάθημα Ι:  Εισαγωγή στο εργαστήριο

 

2ο Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στη Βιολογία Οργανισμών 
 • Μοριακή Βιολογία ΙΙ   
 • Γενετική  Ι     
 • Βιοχημεία  Ι     
 • Φυσικοχημεία και στοιχεία Βιοφυσικής     
 • Αγγλικά για Βιοεπιστήμες   
 • Εργαστηριακό Μάθημα ΙΙ: Βιοχημεία και Γενετική   

 

3ο Εξάμηνο 

 • Γονιδιακή Έκφραση και Κυτταρική Σηματοδότηση
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας 
 • Κυτταρική Βιολογία     
 • Βιοχημεία ΙΙ     
 • Μοριακή Μικροβιολογία     
 • Εργαστηριακό  Μάθημα ΙΙΙ: Μικροβιολογία και Κυτταρική Βιολογία 

 

4ο Εξάμηνο 

 • Γενετική  ΙΙ     
 • Δομική Βιολογία
 • Κυτταρική επικοινωνία και σηματοδότηση
 • Φυσιολογία    
 • Βιοστατιστική     
 • Παιδαγωγική     
 • Εργαστηριακό Μάθημα IV: Φυσιολογία και Δομική Βιολογία    
 • Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής  

 • Ειδικά θέματα Υπολογιστικής  Βιολογίας 
 • Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές στην Βιολογία Κυττάρου      
 • Ιστολογία 
 • Εφαρμογές Python στη Βιοστατιστική: Από τη μαθηματική θεμελίωση στην υπολογιστική υλοποίηση
 • Συμβουλευτική & Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 

5ο Εξάμηνο 

 • Εμβρυολογία και Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης 
 • Μοριακή  Ανοσοβιολογία    
 • Πληθυσμιακή & Εξελικτική Γενετική
 • Βιοπληροφορική     
 • Μέθοδοι  Μοριακής  Βιολογίας
 • Μαθήματα Επιλογής 

Μαθήματα Επιλογής

 • Ειδικά θέματα δομικής βιολογίας   
 • Μοριακή  Οικολογία     
 • Ραδιοβιολογία     
 • Μοντελοποίηση φυσικοχημικών διεργασιών στη Βιολογία
 •  Μοριακή Βιολογία και Γενετική Φυτών
 • Στοιχεία Φαρμακευτικής Χημείας και Χημείας φυσικών προϊόντων

 

6o Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη  Βιοτεχνολογία 
 • Γονιδιωματική    
 • Μηχανισμοί Καρκινογένεσης
 • Επαγγελματική  Ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων 
 • Εργαστηριακό  Μάθημα VI: Ανοσοβιολογία & Βιοτεχνολογία    
 • Μαθήματα Επιλογής 

Μαθήματα Επιλογής  

 • Βιολογία της Συμπεριφοράς 
 • Δικανική Γενετική
 • Ειδικά Θέματα Ανοσοβιολογίας 
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
 • Aρχές  Επιχειρηματικότητας  στις Βιοεπιστήμες 
 • Bιολογία Βλαστοκυττάρων και Αναγέννησης 
 • O Κόσμος του RNA     
 • Πρακτική Άσκηση 
 • Νανοτεχνολογία και Bιοϊατρικές εφαρμογές
 • Βιοηθική
 • Μοριακή Βάση Γενετικών Νοσημάτων
 • Μοριακοί Μηχανισμοί Επιγενετικής
 • Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων
 • Διδακτική  Πρακτική    Άσκηση  Ι 
 • Διδακτική Μεθοδολογία

 

7ο Εξάμηνο 

 • Γενετική Ανθρώπου     
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών των Βιοεπιστημών στην Υγεία    
 • Μοριακή Νευροβιολογία       
 • Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας 
 • Βιολογία Συστημάτων    
 • Εργαστηριακό Μάθημα VII: Εφαρμογές της Γενετικής
 • Δύο Μαθήματα Επιλογής 

Μαθήματα Επιλογής

 • Γενετική Επίκτητων Ασθενειών και Μεταφραστική Ιατρική
 • Ιολογία  
 • Μοριακή  Βιοτεχνολογία και Διατροφή 
 • Φαρμακολογία    
 • Εισαγωγή στην πρωτεομική ανάλυση
 • Εργαστηριακή Γενετική
 • Βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων   
 • Διδακτική  Πρακτική Άσκηση ΙΙ 
 • Οργανωσιακή  Ψυχολογία 

 

8ο Εξάμηνο 

 • Διπλωματική (Πτυχιακή)  Εργασία  
 • Μαθήματα επιλογής

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το γνωστικό αντικείμενο των αποφοίτων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ είναι από τα πλέον δυναμικά, και διαρκώς διευρυνόμενα και εξελισσόμενα και ασκείται επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΦΕΚ 199/Α/1-10-2009) και ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο, που αφορά στην προέλευση, στην λειτουργία και στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφής ζωής εν γένει, στο περιβάλλον, στους αβιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή, και στις εφαρμογές των παραπάνω.

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα, 

 

  με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.

Ειδικότερα, μπορούν να εργαστούν

Στην Εκπαίδευση,

 • σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων ως ΠΕ 04.04 Βιολόγοι, με αντικείμενο διδασκαλίας την Βιολογία και Γενετική, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες. 

Στην Έρευνα

 • πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Βιοεπιστημών και, η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων,
  • σε ερευνητικά κέντρα,
  • σε ινστιτούτα,
  • σε ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και
  • σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα,

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων και μπορούν να εργαστούν:

 σε υπηρεσίες Υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες κ.α) σε κρατικές υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, Υγειονομικές υπηρεσίες κ.α), σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες, με αντικείμενα, όπως:

 • H επιλογή των βιολογικών υλικών-δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, o έλεγχος της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως: μοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.
 • Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους.
 • Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντιδραστηρίων (αντισώματα, ραδιοϊσότοπα κλπ) και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστημα.
 • Η οργάνωση και λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών, φυσικής ιστορίας, ζωολογικών και βοτανικών κήπων.
 • Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων καθώς και η διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, και στην  αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών που αφορούν στο βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους του αέρα και των τροφίμων, στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Η επιστημονική έρευνα και εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασμό φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών.
 • Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στην διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων, που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών, κλπ. Επίσης η συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.
 • Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβουλών καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα των βιοεπιστημών.

 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη, υπογράφοντας ατομικά ή συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα κάτωθι:

 • Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού.
 • Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.
 • Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία.
 • Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων καθώς και πληθυσμιακές μελέτες.
 • Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών.

 

Επιπλέον, 

 σύμφωνα με το ΦΕΚ 2661/Β/01.07.2019

 • οι οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ειδικευτούν στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής, μετά από 5ετή εκπαίδευση.

 

Τομείς με προοπτικές

Η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος τομέας με νέες εξειδικεύσεις που αναδύονται συνεχώς για να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία, την έρευνα και τις ανάγκες της βιομηχανίας.

Έτσι, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος θα μπορούσαν να εξειδικευτούν 

 στη Γονιδιωματική Ιατρική, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή αρχών της μοριακής βιολογίας και της γενετικής στην κλινική πράξη, όπως η γενετική συμβουλευτική, η φαρμακογονιδιωματική και η ιατρική ακριβείας ώστε με τη χρήση γονιδιωματικών πληροφορίων να εξατομικευτούν τόσο οι ιατρικές θεραπείες όσο και η πρόβλεψη ασθενείων.

 στη Συνθετική Βιολογία, η οποία συγχωνεύει αρχές από τη μοριακή βιολογία, τη γενετική, τη μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει νέες βιολογικές οντότητες, όπως συνθετικούς οργανισμούς, βιοαισθητήρες και βιοκαύσιμα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Βιολογίας στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ.  

 

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολούνται με την μελέτη των βιολογικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (μόρια, κύτταρα, όργανα, οργανισμοί, πληθυσμοί κλπ), καθώς και με την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει όχι μόνον την παραγωγή γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στην Ιατρική, στη Γεωργία & την Κτηνοτροφία αλλά και στο Περιβάλλον. Επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη βιομηχανία και στην παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες. Ακόμη επιθυμητό είναι να διαθέτει ερευνητικό και οργανωτικό πνεύμα, δημιουργική σκέψη, προσαρμοστικότητα, να είναι παρατηρητικός, επίμονος και υπομονετικός, ηθικός και ευσυνείδητος. Επίσης, πρέπει να διαθέτει πρακτικές δεξιότητες χειρισμού ευαίσθητων αντικειμένων, οργάνων και συσκευών. Τέλος, είναι επιθυμητό να του αρέσει να συνεργάζεται με άλλους σε ομάδα.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Καλή γνώση και εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου
 • Λογικο-μαθηματική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Δημιουργικότητα και ευρύτητα σκέψης
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία (αξιοποίηση των γνώσεων, τεχνικών, μεθοδολογιών και εμπειριών του και προσαρμογή τους σε νέες καταστάσεις)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Οργανωτικές ικανότητες, Πρωτοβουλία
 • Ειδικές ικανότητες (συγκέντρωση, έμφαση στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα, μνήμη, προσοχή, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα)
 • Πρακτικές δεξιότητες (π.χ. λεπτή κινητικότητα και επιδεξιότητα στη χρήση υλικών, εργαλείων, οργάνων κλπ)
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, επιμονή, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Βιολογίας
 • των Τμημάτων Ιατρικής
 • του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 • των Τμημάτων Χημείας

 

 

 

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Αξίζει να διαβάσετε

Η δύναμη της Βιοασφάλειας στην ζωή μαςCNN | Μάρ 12, 2024

Ο ρόλος της συνθετικής βιολογίας στον οδικό χάρτη της βιοοικονομίαςΗ Καθημερινή | Μάρ 12, 2024

Το ελληνικό πανεπιστήμιο που κατορθώνει πολλές φορές το ακατόρθωτο


Μιλήσαμε με τους καθηγητές και τους φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι ήσυχα και αθόρυβα κάνουν σπουδαία δουλειά


Η Καθημερινή | Ιαν 16, 2024
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο