Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 9.300

Β΄ Κατανομή: 8.025


Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
2. Καθαρά Μαθηματικά
3. Πιθανότητες/Στατιστική

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή, μέσω της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, των Μαθηματικών Επιστημών.

 • Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει τη δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων, απαραίτητων για τη συνέχιση της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Παράλληλα, η κεντρική θέση των Μαθηματικών και της Στατιστικής στο χώρο των Θετικών Επιστημών καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός τμήματος υψηλού επιπέδου.

Σημαντικά βήματα για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου αποτελούν αφενός οι επιστημονικές επαφές με ανάλογα ιδρύματα του εξωτερικού και αφετέρου ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • αναπτύσσεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης κατά το 2ο έτος φοίτησης :

 1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 2. Καθαρά Μαθηματικά
 3. Πιθανότητες και Στατιστική

Περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα,  Κοινού Kορμού , Μαθήματα Κατεύθυνσης, Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής και Ελεύθερης Επιλογής.

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στα δύο (2) τελευταία εξάμηνα σπουδών τους εις αντικατάσταση μαθημάτων περιορισμένης επιλογής.

 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν εάν το επιθυμούν, να αιτηθούν να τοποθετηθούν σε οργανισμούς για πρακτική άσκηση κατά τους θερινούς μήνες.

 • Στην τοποθέτηση αντιστοιχεί μία πιστωτική μονάδα (ECTS) για κάθε μήνα εργασίας (με μέγιστο τους 3 μήνες εργασίας).

Οι πιστωτικές μονάδες της τοποθέτησης συμπεριλαμβάνονται στις 240π.μ. που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.

 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Αλγεβρα Ι 
 • Βασικά Μαθηματικά Ι 
 • Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι 
 • Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ 
 • Βασικά Μαθηματικά ΙΙ 
 • Μαθηματικά με Υπολογιστές

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Πιθανότητες Ι 
 • Αριθμητική Ανάλυση Ι

4ο Εξάμηνο

 • Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις I 
 • Στατιστική Ι 
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Ελεύθερη Επιλογή εκτός Τμήματος

5ο Εξάμηνο

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Εισαγωγή στην Άλγεβρα
 • Κλασική Διαφορική Γεωμετρία 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Μιγαδική Ανάλυση Ι 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ 
 • Φυσική

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος (2 μαθήματα) ή 
 • (Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής)

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος 
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ΕΦΑΡΜΟΣΜEΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Αλγεβρα Ι 
 • Βασικά Μαθηματικά Ι
 • Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ
 • Βασικά Μαθηματικά ΙΙ 
 • Μαθηματικά με Υπολογιστές 

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Πιθανότητες Ι
 • Αριθμητική Ανάλυση Ι 

4ο Εξάμηνο

 • Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις I 
 • Στατιστική Ι 
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Ελεύθερη Επιλογή εκτός Τμήματος

5ο Εξάμηνο

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6ο Εξάμηνο

 • Μιγαδική Ανάλυση Ι
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ 
 • Φυσική

7ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος (2 μαθήματα) ή
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος 
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος

 Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1ο Εξάμηνο

 • Γραμμική Αλγεβρα Ι 
 • Βασικά Μαθηματικά Ι 
 • Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών 
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

2ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ
 • Βασικά Μαθηματικά ΙΙ
 • Μαθηματικά με Υπολογιστές 

3ο Εξάμηνο

 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 
 • Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
 • Πιθανότητες Ι 
 • Αριθμητική Ανάλυση Ι 

4ο Εξάμηνο

 • Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις I
 • Στατιστική Ι 
 • Ξένη Γλώσσα Ι
 • Ελεύθερη Επιλογή εκτός Τμήματος 

5ο Εξάμηνο

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία 
 • Στοχαστικές Ανελίξεις
 • Πιθανότητες ΙΙ

6ο Εξάμηνο

 • Μιγαδική Ανάλυση Ι 
 • Στατιστική ΙΙ 
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ 
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος 

7ο Εξάμηνο

 • Μη-παραμετρική Στατιστική 
 • Γραμμικά Μοντέλα Ι
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 

8ο Εξάμηνο

 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος 
 • Επιλογή Εκτός Τμήματος

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 Ωστόσο, αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως επιστημονικό προσωπικό στους κλάδους

 • της Βιομηχανίας,
 • της Τεχνολογίας,
 • των Επιστημών Ζωής,
 • των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 • των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.

 

Ως Ειδική/ός επιστήμονας (αναλογιστής, ελεγκτής, οικονομικός αναλυτής, αναλυτής αγοράς, στατιστικολόγος, προγραμματιστής)

 • στη μαθηματική μοντελοποίηση, 
 • τον προγραμματισμό, 
 • τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, 
 • το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, 
 • σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, 
 • σε ασφαλιστικές εταιρείες, 
 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, 
 • σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, 
 • σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, 
 • σε τράπεζες, 
 • σε βιομηχανικές μονάδες, 
 • ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.

 

Ως Ερευνήτρια/τής

 • σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.

 

Ως Καθηγήτρια/τής

 • για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 Oι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 03 Μαθηματικών.


 

 

Mπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στα Μαθηματικά στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο