Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Η επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών πεδίων, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης, τεχνολογίας. Τέτοιοι τομείς συμπεριλαμβάνουν συστήματα ελέγχου, διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα και βιοϊατρικές εφαρμογές.

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι μία ευρεία περιοχή που καλύπτει διάφορες πτυχές σπουδών όπως μικροηλεκτρονική, ψηφιακές επικοινωνίες, ασύρματα συστήματα, οπτικά συστήματα, συστήματα ενέργειας, επεξεργασία σημάτων, τεχνολογία υπολογιστών, μικροεπεξεργαστές, συστήματα αυτοματοποίησης και ελέγχου, νευρωνικά δίκτυα και παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Οι ευκαιρίες απασχόλησης για ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών είναι πολλές και προβλέπεται ότι στο μέλλον θα γίνουν ακόμα περισσότερες καθώς η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει νέους ορίζοντες. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στη βιομηχανία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνητικά τμήματα καθώς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας με επιτυχία, έργο που θα περιλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη, προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση διαφόρων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων. Ακόμα, θα μπορούν να ελέγχουν και να λύνουν προβλήματα λειτουργίας συσκευών και μηχανημάτων και αναλαμβάνουν την εποπτεία και την διαχείριση μεγάλων και σημαντικών έργων. Εκτός από την διαδικασία παραγωγής, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν σε διοικητικές θέσεις οργανισμών καθώς επίσης και στις τεχνικές και εμπορικές τους υπηρεσίες.

Στόχοι Προγράμματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΗΜ)

 1. Ικανότητα χρήσης πακέτων λογισμικού και ανάπτυξης λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων.
 2. Γνώση βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων και χρήση τους σε αναλογικά και ψηφιακά συστήματα.
 3. Ικανότητα ανάπτυξης και χρήσης μοντέλων για την ανάλυση και σχεδιασμό στοιχείων και συστημάτων.
 4. Εύρος γνώσεων στις περιοχές των ηλεκτρονικών, ηλεκτρομαγνητισμού, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συστημάτων ενέργειας, οπτική μηχανική, ψηφιακή λογική, οργάνωση υπολογιστών και μικροϋπολογιστές.
 5. Απόκτηση εις βάθος γνώσης σε μια τουλάχιστον από τις περιοχές: συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασία σήματος, συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, υπολογιστή νοημοσύνη, συστήματα ενέργειας, μικροκυματική και οπτική μηχανική, κεραίες, ηλεκτρονικά, βιοϊατρική τεχνολογία.

 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • είναι διαρθρωμένο σε οκτώ (8) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 241 πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην εξειδίκευση των φοιτητών/τριών σε ένα τουλάχιστον πεδίο ενδιαφέροντος καθώς και στην παροχή γνώσεων και σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος.

Τα διάφορα μαθήματα κορμού και επιλογής του προγράμματος σπουδών, προσφέρουν στον/στην φοιτητή/τρια την ευκαιρία να εμβαθύνει τις γνώσεις του/της σε ένα συγκεκριμένο τομέα της μηχανικής ηλεκτρολογίας, καθώς και να διευρύνει τις γνώσεις του, λαμβάνοντας επίσης μαθήματα σε αρκετούς άλλους τομείς της ηλεκτρολογίας μηχανικής.

Για φοιτητές/τριες που ακολουθούν το πρόγραμμα
«Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού», οι γνωστικές περιοχές εξειδίκευσης είναι οι ακόλουθες:
• Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα
• Βιοϊατρική Τεχνολογία
• Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος
• Κύματα, Κεραίες και Οπτική

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική Ι: Μηχανική, Κυματική και Θερμοδυναμική 
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 
 • Εισαγωγή στην Τεχνολογία
 • Εργαστήριο Εισαγωγής στην Τεχνολογία 
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Εφαρμοσμένης Μηχανικής 
 • Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 

2ο Εξάμηνο

 • Γενική Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρισμός, Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτικη
 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικού και Μηχανικούς Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα 
 • Επικοινωνία στα Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 

3ο Εξάμηνο

 • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και
 • Μηχανικούς Υπολογιστών
 • Αρχές Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Μοντελοποίηση Κυκλωμάτων
 • Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων 
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

4ο Εξάμηνο

 • Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ
 • Σήματα και Συστήματα Ι 
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα Ι
 • Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστές
 • Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μικροεπεξεργαστών
 • Εισαγωγή στα Τυχαία Σήματα και Συστήματα 

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Δίκτυα ΙΙ
 • Σήματα και Συστήματα ΙΙ
 • Δυναμικά Συστήματα και Έλεγχος 
 • Εργαστήριο Εισαγωγής στα Συστήματα Ελέγχου
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής Ι

6ο Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Διατάξεων 
 • Μηχανική Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Μάθημα Επιλογής Εργαστηρίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο
 • Ηλεκτρικών Μηχανών ή ΕργαστήριοΤηλεπικοινωνιών) 
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνίας
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Κορμού ΗΜΜΥ
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙ

7ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία /Επισφραγιστική Μελέτη Ι 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ΙΙΙ 

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία /Επισφραγιστική Μελέτη ΙΙ
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ 
 • Μάθημα Επιλογής Τμήματος ΗΜΜΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Ασύρματα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
 • Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες
 • Ασφαλείς Επικοινωνίες και Κρυπτογράφηση Στοιχείων
 • Κινητά Συστήματα Υπολογισμού

Βιοϊατρική Τεχνολογία

 • Ρομποτική
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
 • Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
 • Νευροφυσιολογία και Αισθήσεις
 • Αισθητήρες και Συστήματα Οργάνων
 • Βιοϊατρική Απεικόνιση
 • Βιοϊατρική Οπτική
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Μετατροπή Ηλεκτρομηχανικής Ενέργειας
 • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Λειτουργία και Προγραμματισμός Συστημάτων 
 • Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά
 • Εξειδικευμένη Θεωρία Ηλεκτρικών Μηχανών

Ευφυή Συστήματα και Έλεγχος

 • Ευφυή Συστήματα
 • Συστήματα Ανοχής Σφαλμάτων
 • Ρομποτική
 • Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Κύματα, Κεραίες και Οπτική

 • Εργαστήριο Οπτικής και Φωτονικής
 • Κεραίες
 • Μικροκυματικά Κυκλώματα
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά
 • Συστήματα και Δίκτυα Επικοινωνιών με Οπτικές Ίνες

 

 Η ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών  έχει ευρύ πεδίο δράσης.

 • Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 

 

 

 • Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.
 • Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.
 • Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.
 • Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.
 • Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας αρκετές επαγγελματικές ειδικότητες απαιτούν εμπειρία ή πρόσθετα προσόντα όπως μια μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Πιο συγκεκριμένα,

 

 • στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης,γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά)
 • στις μεταφορές ( Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρ, τρόλευ, πλοία)
 • στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 • στο σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων
 • στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 • στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Eνεργά φίλτρα, κ.ά.)
 • στο σχεδιασμό έξυπνων οικιακών συσκευών ( φωτισμός, κλιματισμός - θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά)
 • στη ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή ( digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 • στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 • στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 • στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 • στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 • στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Internet of Things (IoT) -
   και τις εφαρμογές του για
  • έξυπνα σπίτια,
  • έξυπνες πόλεις,
  • γεωργία ακριβείας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και
  • διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Ως Μηχανικός Λογισμικού

 • στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών
 • στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων απόφάσεων,
 • στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης
 • στις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης
 • στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου
 • στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων

 

Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος

 • με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία του καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα ( με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική)

 

Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας

 • που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντας, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη, κ.α.

 

Ως εκπαιδευτικός

 • στη διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων και ΠΕ 86 Πληροφορικής.

 

Ως Ερευνητής/τρια και Μηχανικός έρευνας

 • σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 

 

  Oι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής.

 

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρονική στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο