Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

Α' Κατανομή: 13.900

Β΄ Κατανομή: 8.700

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Κατευθύνσεις

1. Βιολογική Χημεία
2. Χημεία Υλικών Τροφίμων και Περιβάλλοντος
3. Χημεία Υλικών

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η παραγωγή πτυχιούχων υψηλού επιπέδου.

 • Το Τμήμα Χημείας έχει δημιουργήσει ένα πλήρες και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο παράγει άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της Χημείας. Οι απόφοιτοι στελεχώνουν την τοπική χημική βιομηχανία (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ξυλεία, οικοδομικά υλικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά κ.ά.), ιδιωτικές εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, κρατικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση, στηρίζοντας έτσι την τεχνολογική ανάπτυξη της Κύπρου.

Η Χημεία είναι μια ευρεία επιστήμη με πολλούς κλάδους και με υψηλού βαθμού εξειδίκευση, η οποία επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του Τμήματος Χημείας προχωρούν σε μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου, Μάστερ ή Διδακτορικού.

 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Η διδασκαλία της Χημείας γίνεται στο θεωρητικό επίπεδο με διαλέξεις, που συμπληρώνονται από σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις.

 • Η Χημεία είναι, ωστόσο, πειραματική επιστήμη και, ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει μεγάλη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα (οκτώ εργαστήρια των 6-7 ECTS),

Η ολοκλήρωση του πτυχίου Χημείας απαιτεί

 • τη συμπλήρωση 10 ECTS σε ξένη γλώσσα και
 • τη συμπλήρωση άλλων 15 ECTS με τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από δύο τουλάχιστον σχολές του Πανεπιστημίου, για το ενιαίο πτυχίο,

Στο νέο ενιαίο πτυχίο το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλη τη Βασική Χημεία, τον λεγόμενο «κορμό» της Χημείας, στα πρώτα τρία έτη σπουδών, στη διάρκεια των οποίων τα μαθήματα είναι κοινά για όλους.

 Η διαφοροποίηση των προγραμμάτων στις τρεις κατευθύνσεις Χημείας επιτελείται στο τέταρτο έτος σπουδών, στη διάρκεια του οποίου τα μαθήματα είναι διαφορετικά για τις τρεις κατευθύνσεις, και προσδίδουν στους αποφοίτους ένα σημαντικό πρώτο επίπεδο εξειδίκευσης σε τρεις σημαντικές περιοχές της Χημείας, χωρίς, σε καμιά περίπτωση, να μπορούν να υποκαταστήσουν την εξειδίκευση, που επιτυγχάνεται στο μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 • Στο τέταρτο έτος σπουδών του νέου ενιαίου προγράμματος Χημείας προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων κλάδων της Χημείας.

 

 

Η Διπλωματική Εργασία (10 ECTS) κατέχει ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου Χημείας.

Οι φοιτητές/τριες εργάζονται επί δύο εξάμηνα, στο τέταρτο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, με κύριο έργο τους τη μελέτη ενός από τα ειδικά θέματα που τους προτείνονται.

 • Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να εργάζονται αυτόνομα και να λύνουν εργαστηριακά προβλήματα επί καθημερινής βάσης, να διερευνούν, να μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιογραφία, να δίνουν σεμινάρια στους/στις συμφοιτητές/τριες τους με τρόπο σαφή και κατανοητό και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι     
 • Φυσική για Βιολόγους και Χημικούς     
 • Χημική Ισορροπία και Κλασικές Μέθοδοι Ανάλυσης     
 • Εργαστήριο Γενικής Χημείας     
 • Εισαγωγή στη Χημεία για Χημικούς

2ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων     
 • Εισαγωγ Μαθηματικά ΙΙ για ΧΗΜ     
 • Εργαστήριο Κλασικών μεθόδων Χημικής Ανάλυσης     
 • Ανόργανη Χημεία Ι     
 • Οργανική Χημεία Ι (Χημικούς)

3ο Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι     
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι     
 • Φυσικοχημεία Ι     
 • Κβαντική Χημεία     
 • Ξένη Γλώσσα 

4ο Εξάμηνο

 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ     
 • Οργανική Χημεία ΙΙ     
 • Φυσικοχημεία ΙΙ     
 • Βιοχημεία Ι     
 • Ξένη Γλώσσα 

5o Εξάμηνο

 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση     
 • Οργανική Χημεία ΙΙΙ     
 • Βιοοργανική Χημεία     
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ     
 • Φυσικοχημεία ΙΙΙ

6o Εξάμηνο

 • Εργαστήριο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης     
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας ΙΙ     
 • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας     
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ     
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

7o Εξάμηνο

 • Διπλωματική Χημείας Ι     
 • Χημεία Τροφίμων     
 • Χημική Τεχνολογία     
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής
 • Μαθήμα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

8o Εξάμηνο

 • Διπλωματική Χημείας ΙΙ    
 • Οργανομεταλλική Χημεία    
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής  
 • Μάθημα  Περιορισμένης Επιλογής  
 • Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 

 

 

Επιλεγόμενα Εργαστηριακά Μαθήματα

 • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
 • Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 

Επιλεγόμενα Μαθήματα 7ου Εξαμήνου

 • Βιοαναλυτική Χημεία 
 • Χημεία Στερεών και Επιφανειών 
 • Βιοανόργανη Χημεία 
 • Εισαγωγή την Υπολογιστική Χημεία 
 • Υπερμοριακή Χημεία 
 • Κατάλυση 

Επιλεγόμενα Μαθήματα 8ου Εξαμήνου

 • Περιβαλλοντική Χημεία 
 • Μέθοδοι Ανάλυσης και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων 
 • Χημεία Πολυμερών 
 • Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Χημεία 
 • Ειδικά Κεφάλαια Φασματοσκοπίας

 

 

Η Χημεία ως κεντρική επιστήμη βρίσκει εφαρμογές σε πολλά επιστημονικά πεδία σε ότι αφορά τους τομείς της έρευνας, του ποιοτικού ελέγχου, της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών. Λόγω της φύσης της επιστήμης της χημείας, τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει εξελίσσονται διαρκώς, είναι από τα πλέον δυναμικά και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού.

  Ωστόσο, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας διευρύνονται.

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές Εξειδικεύσεις

Ειδικότερα, 

 

στην Εκπαίδευση

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 04.02 Xημικοί.

 

στο Δημόσιο Τομέα

 • στο Γενικό Χημείο του Κράτους
 • στον Ε.Φ.Ε.Τ.
 • στους Οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης
 • στην Τοπική και Περιφερειακή αυτοδιοίκηση
 • στο Σύστημα Υγείας ( νοσοκομεία)
 • σε ερευνητικά κέντρα ( Ινστιτόύτο Παστέρ, Δημόκριτος κ.α.)
 • στην εγκληματολογική υπηρεσία
 • στα Σώματα Ασφαλείας- στις Ένοπλες Δυνάμεις- στην Πυροσβεστική
 • σε τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών (EFSA, EMA, ECHA…)

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος και ΠΕ Χημικών.

 

στον Ιδιωτικό Τομέα

 • σε εργαστήρια βιομηχανικών μονάδων τροφίμων και ποτών
  • για την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας (ISO, HACCP…)
  • στον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών ή προϊόντων σε ενδιάμεσα στάδια ή στα τελικά στάδια της παραγωγής
 • σε αναλυτικά Εργαστήρια
  • στην ανάλυση και μελέτη χημικών ουσιών,
  • στον εργαστηριακό έλεγχο προϊόντων,
  • στον έλεγχο πρώτων υλών.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

 • επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας
  • παροχής υπηρεσιών/συμβουλευτικής
 • σύμβουλοι συστημάτων διαχείρισης/διασφάλισης ποιότητας

Ως τεχνικοί ασφαλείας

 • σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοπονία, θήρα, αλιεία, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, αλυκές, υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια, βιομηχανία ειδών διατροφής, βιομηχανία ποτών, υφαντικές βιομηχανίες.

Σε φαρμακευτικές εταιρείες

 • ως ιατρικοί επισκέπτες

ή

 • ως ερευνητές
  • στην παραγωγή φαρμάκων,
  • συμπληρωμάτων διατροφής και
  • καλλυντικών

 

Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης Χημικών

 • συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης
 • εκπόνηση περιβαλλοντικών μελέτων σχετικών με τις επιπτώσεις της ρύπανσης υδάτων, εδάφους και ατμόσφαιρας
 • επιθεώρηση χώρων αποθήκευσης χημικών ουσιών, τοξικών προϊόντων και καυσίμων
 • στη Χημική Ναυτιλία ( στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων).

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Χημείας στο άρθρο μας εδώ

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο