Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ: 18.854

ΕΠΑΛ: 19.956

Βάση 2022
18.010
Εισακτέοι
111
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,90

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Φυσική  20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικού Έργου, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 30%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   20%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0232
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

 

 

Πρωταρχικός ακαδημαϊκός σκοπός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα ικανούς επιστήμονες και δημιουργούς, ευσυνείδητους επαγγελματίες, ολοκληρωμένους κοινωνικά και πολιτισμικά πολίτες σε σχέση με το ευρύ γνωστικό αντικείμενο που υπηρετούν, που είναι η διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος και του χώρου ευρύτερα.

 Το Τμήμα διαθέτει πέντε (5) Σχεδιαστήρια (ένα για κάθε έτος σπουδών), οργανωμένη βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, και Υπολογιστικό Κέντρο με πλούσιο εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό, που εξυπηρετεί περίπου 60 θέσεις εργασίας. 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων
 2. Αστικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπλαση
 3. Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειμένου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Προπλασμάτων
 • Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Σχεδιασμού κατεύθυνσης

 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες ( ECTS) και

  οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει κατά τα πρώτα εξάμηνα υποχρεωτικά μαθήματα "σειρές" και μαθήματα εργαστηριακά. 

Από το 4ο εξάμηνο και εξής προσφέρονται τα Μαθήματα Επιλογής (Μ.Ε.) αλλά και τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.). Το 7ο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τη παρακολούθηση του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού.

 Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το 5ο έτος και ξεκινάει με την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας.

Επιπλέον, στη διάρκεια του 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, ο φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ σε θέμα που θα συμφωνήσουν μία Ανεξάρτητη Σπουδή (4 ECTS) ή δύο Ανεξάρτητες Σπουδές ( 2ECTS).

 

 

Η Ερευνητική και η Διπλωματική Εργασία αποτελούν μια ενιαία διαδικασία που ξεκινά στο όγδοο (8ο) εξάμηνο. Τόσο την Ερευνητική όσο και τη Διπλωματική Εργασία επιβλέπει ο ίδιος Επιβλέπων Καθηγητής.

 • Ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει Επιβλέποντα Καθηγητή, στο τέλος του εβδόμου ή την αρχή του ογδόου εξαμήνου, ούτως ώστε να μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας και στη συνέχεια της Διπλωματικής Εργασίας.

 Η Ερευνητική Εργασία αναφέρεται στην ανάλυση, θεωρητική και πραγματολογική ενός επιλεχθέντος θέματος. 


 Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το πέμπτο (5ο) έτος, και περιλαμβάνει:

α. την εκπόνηση έρευνας και συλλογής του απαραίτητου υλικού σχετικής με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας στο ένατο εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία 1),

β. την εκπόνηση της καθ’ εαυτόν Διπλωματικής Εργασίας στο δέκατο εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία 2) και

γ. τη δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας 2 στο τέλος του δέκατου εξαμήνου. 

Η Διπλωματική Εργασία αποτελείται από δύο μαθήματα, τη Διπλωματική Εργασία 1, στο ένατο (9ο) εξάμηνο, και τη Διπλωματική Εργασία 2,στο δέκατο (10ο) εξάμηνο.

 Η έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας 2 επιτρέπεται στο δέκατο (10ο) εξάμηνο μόνον εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του/ της (270 ECTS).

 

 

Το τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκηση (Π.Α.) με αμοιβή και ασφάλιση σε φοιτητές του 4ου, 5ου και 6ου έτους σπουδών. Πραγματοποιείται σε σχετιζόμενους με την αρχιτεκτονική επαγγελματικούς φορείς στη Ελλάδα και η διάρκεια της ορίζεται σε δύο (2) μήνες πλήρους απασχόλησης.

 

1o Eξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
 • ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1

2ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
 • ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

3ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

4ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 • ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

6ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4
 • ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

7ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1
 • ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

9ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

10ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα Επιλογής

 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • VILLARD 01 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • VILLARD 02 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΣ ΤΟΠΙΟΥ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ: ΕΝΝΟΙΕΣ & ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 5 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2B / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 και 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 και 2

2ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 και 4
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 και 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 και 4

3ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 και 6
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 και 2
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 και 4

4ου έτους - 5ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7,8 και 9
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 

 

 •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.       

  Επίσης, οι απόφοιτοι/ες μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος. Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων.          

                          
 Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα (4) χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τρία (3) χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 


•    Καθηγητές/-τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

 Ένας/μία αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.       

                               

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις                                 

Έτσι,

ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στο άρθρο μας εδώ.        

                                                                                                                                                                                                         

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο