Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Εισακτέοι
111
Βάση 2022
18.010
Βάση 2021
18.840
Αντικείμενο
Πόλη
Πάτρα
Διάρκεια
10 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Πρωταρχικός ακαδημαϊκός σκοπός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών/τριών, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα ικανούς επιστήμονες και δημιουργούς, ευσυνείδητους επαγγελματίες, ολοκληρωμένους κοινωνικά και πολιτισμικά πολίτες σε σχέση με το ευρύ γνωστικό αντικείμενο που υπηρετούν, που είναι η διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος και του χώρου ευρύτερα.

Το Τμήμα διαθέτει 5 Σχεδιαστήρια (ένα για κάθε έτος σπουδών), οργανωμένη βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, και Υπολογιστικό Κέντρο με πλούσιο εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό, που εξυπηρετεί περίπου 60 θέσεις εργασίας. 

 ΤΟΜΕΙΣ

 • Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων
 • Αστικός Σχεδιασμός και Αστική Ανάπλαση
 • Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειμένου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Προπλασμάτων
 • Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Σχεδιασμού κατεύθυνσης

Ειδικό Μάθημα

Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθώνεται σε 10 εξάμηνα, έχει διάρκεια 5 έτη και οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπασου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει κατά τα πρώτα εξάμηνα υποχρεωτικά μαθήματα "σειρές" και μαθήματα εργαστηριακά. Από το 4ο εξάμηνο και εξής προσφέρονται τα Μαθήματα Επιλογής (Μ.Ε.) αλλά και τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε.Ε.). Το 7ο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τη παρακολούθηση του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διαρκεί ολόκληρο το 5ο έτος και ξεκινάει με την εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας.

Επιπλέον, στη διάρκεια του 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, ο φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν σε συνεργασία με μέλος ΔΕΠ σε θέμα που θα συμφωνήσουν μία Ανεξάρτητη Σπουδή (4 ECTS) ή δύο Ανεξάρτητες Σπουδές ( 2ECTS).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Το τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκηση (Π.Α.) με αμοιβή και ασφάλιση σε φοιτητές του 4ου, 5ου και 6ου έτους σπουδών. Πραγματοποιείται σε σχετιζόμενους με την αρχιτεκτονική επαγγελματικούς φορείς στη Ελλάδα και η διάρκεια της ορίζεται σε 2 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών: 

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
 • ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
 • ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 • ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4
 • ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1
 • ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
 • ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • VILLARD 01 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • VILLARD 02 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΣ ΤΟΠΙΟΥ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ: ΕΝΝΟΙΕΣ & ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 5 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2B / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1 / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2 / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 και 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 και 2

2ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3 και 4
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 και 2
 • ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 και 4

3ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5 και 6
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 και 2
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 και 4

4ου έτους - 5ου έτους

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7,8 και 9
 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

  Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.


   Επίσης, οι απόφοιτοι μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος. Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων. 


Επομένως, ένας/ μία απόφοιτος Αρχιτεκτονικής μπορεί να εργαστεί ως:
•    Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
•    Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.                                            


Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 3 χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ένας αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.                                                                        
 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας/μία απόφοιτος με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση μπορεί να αναλάβει θέσεις ως:                                                                                                                                                                             
1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
                                                                                              
Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 
•    Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στο άρθρο μας εδώ.             

                     

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο