Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο
Βάση 2023
14.365
Βάση 2022
13.205
Εισακτέοι
117
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,70

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικού Έργου, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

Κωδικός Σχολής
0234
Πόλη
Ξάνθη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

 

 

Eίναι η καλλιέργεια και ιεραρχημένη προαγωγή όλων των πτυχών της Αρχιτε­κτονικής και, αντιστοίχως, η σταδιακά εξελισσόμενη εκπαίδευση και εξάσκηση των φοιτητών και φοι­τητριών του, ενόψει της επίτευξης συγκροτημένων αρχιτεκτόνων, ικανών να αντιμετωπίσουν ποικιλία προκλήσεων (επαγγελματικών, ερευνητικών, περαιτέρω σπουδών).

 Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση στο ΔΠΘ, βάσει θεωρητικής διδασκαλίας αλλά, κυρίως, προτάσσοντας την εμπράγματη έρευνα σε ποικιλία θεματικών εφαρμογών εργαστηριακού χαρακτήρα, καλύπτει την γνωστική περιοχή του αρχιτεκτονι­κού σχεδιασμού (σύνθεσης), καθώς επίσης και του αστικού σχεδιασμού, της πολεοδομίας, της χωρο­ταξίας, της συντήρησης και αποκατάστασης.

 Από την άποψη της μεθοδολογικής και εκπαιδευτικής προσέγγισης, ουσιώδη προτεραιότητα του Τμήματος αποτελεί η ισορροπημένη ερμηνεία και κριτική διαμόρφωση των παραπάνω μέσα στα αντικειμενικά πλαίσια που ορίζουν πιο εξειδικευμένες θεωρή­σεις των ζητημάτων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως η τεχνολογική (δομική, κατασκευα­στική, περιβαλλοντική, οικονομική) αλλά και η πολιτισμική (ιστορική, κοινωνική, καλλιτεχνική). Αυτή η πολυσχιδής διαλεκτική σχέση της αρχιτεκτονικής -κατ' εξοχήν συνθετικής και ανθρωποκεντρικής επιστήμης- με πληθώρα υποστηρικτικών γνώσεων, αποτυπώνεται στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.

 

 

TOMEIΣ

1. Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv
2. Δoμικής Επιστήμης και Τεχvoλoγίας
3. Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
4. Τεχvώv και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος
 • Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 • Εικαστικών, Ηλεκτρονικών και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ διαρκούν πέντε (5) χρόνια,

 • διαρθρώνονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και

 οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 

 

 

πρώτα εννιά (9) εξάμηνα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ γίνονται παραδόσεις  υποχρεωτικών μαθημάτων, υποχρεωτικών κατ΄επιλογήν μαθημάτων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ενώ η ολοκλήρωση των σπουδών πραγματoπoιείται με την εκπόνηση ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο

 

1o Εξάμηνο 

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ι – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ι
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ι
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι – ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι – ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΜΕ Η/Υ Ι

2ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ IΙ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ – ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΜΕ Η/Υ ΙΙ

3ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙII
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙΙ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ, ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

4ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ IV
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙV
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙV – ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
 • ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

5ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ι
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ι

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Ι
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ V

6ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VI
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙV – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΙΙ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΙI
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ VΙ

7ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VII
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
 • ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, EΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 • ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ V – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ

8ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VIII
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΙV – ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα

 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙΙ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, EΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

9ο Εξάμηνο

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧ α – ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΑΣΤΙΚΟΣ
 •  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΧ β – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΔΙΑΛΕΞΗ (Ερευνητική Εργασία)

10ο Εξάμηνο

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το επάγγελμα του/της αρχιτέκτονα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018.

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 

 

 •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής/τρια ή εργολήπτης/τρια με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου.       

  Επίσης, οι απόφοιτοι/ες μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος.

 • Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων.                              

 Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, 3 χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 


•    Καθηγητές/τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

 Ένας/μια αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.     

 

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι,

ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής/τρια επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός/ή ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής/τρια  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής/τρια ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής/τρια εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός/ή μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής/τρια- διαχειριστής/τρια περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στο άρθρο μας εδώ

 

                                                                                                                                                                  

           

                    

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο