Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  16.675

ΕΠΑΛ:  20.610

Βάση 2022
15.570
Εισακτέοι
56
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,80

 

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 35%

 Φυσική  20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  20%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικού Έργου, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   30%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0779
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Ιωάννινα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕIΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτόμέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

 

 

Σκοπός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η οποία θα διαμορφώνει καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, νέους επιστήμονες και δημιουργούς που θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, θα έχουν καλλιεργήσει τις ικανότητες για αισθητική και κριτική σκέψη και θα μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών, να κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να εργαστούν.

 Οι σπουδές στο Τμήμα αποσκοπούν στη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης. Προβλέπουν την οργάνωση και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών, με βάση το οποίο το Τμήμα θα εστιάζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό του έργο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στον αστικό, πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, στην ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης, και θα εμβαθύνει σε πεδία όπως:

 • Προστασία και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων
 • Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες
 • Πόλη και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

  Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αποστολή:

 • την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και Κτηρίων και
 • την κατάρτιση επιστημόνων Μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν στους παραπάνω τομείς.

 

Η φοίτηση στο τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα φοίτησης,
 • περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  και

   απονέμει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού που αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα, Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (ελεύθερης ή από λίστα, εντός κι εκτός σχολής), ερευνητική εργασία και διπλωματική εργασία.  

 Tα ειδικά θέματα θεωρίας αλλά και σχεδιασμού των ανωτέρων εξαμήνων, εκλαμβάνονται επίσης ως υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, δηλαδή ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει από μια σειρά προτεινόμενων "θεματικών" από διαφορετικούς διδάσκοντες, ή μπορεί να αναπτύξει κάποιες ανεξάρτητες ερευνητικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με διδάσκοντες της επιλογής του (independent study).

Αν συνδυαστεί θεματικά ένα ειδικό θέμα θεωρίας με ένα ειδικό θέμα σχεδιασμού προκύπτουν 12 ECTS δηλαδή ένα δεύτερο ολοκληρωμένο μάθημα σχεδιασμού με έντονη θεωρητική αναζήτηση.

 

 

Η Ερευνητική είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και εκπονείται κατά την πλήρη
διάρκεια του ένατου  (9ου) εξαμήνου σπουδών υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και συνδέεται προγραμματικά με τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.

 • Η εκπόνηση της Ερευνητικής από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ολοκληρώνεται με την δημόσια παρουσίαση-υποστήριξη, υπό μορφή δημόσιας διάλεξης μέγιστης διάρκειας 30’, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

 

 

Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκπονείται
κατά την πλήρη διάρκεια του δεκάτου (10ου) εξαμήνου σπουδών υπό την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και συνδέεται προγραμματικά με τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται στο Τμήμα.

 Προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η συμπλήρωση τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ECTS μετά και την εξεταστική περίοδο του ενάτου εξαμήνου σπουδών.


Η εκπόνηση της Δ.Ε. από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ολοκληρώνεται με την δημόσια παρουσίαση-υποστήριξη, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής,

 

 

Αποτελεί προαιρετική δραστηριότητα των φοιτητών/-τριών και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα Επιλογής (3 ECTS).

 • Διαρκεί κατ΄ελάχιστον 2 μήνες και δικαίωμα συμμετοχής σ΄αυτή έχουν οι φοιτητές/ τριες του 4ου και 5ου έτους σπουδών.

 

1o Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 
 • Ιστορία της Τέχνης 
 • Δομικές Τέχνες, Επινόηση & Εφαρμογή
 • Χωρικές Αναπαραστάσεις / Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
 • Χωρικές Αναπαραστάσεις / Εικαστικές Τέχνες 

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στον Αστικό Σχεδιασμό
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Δομικές Τέχνες, Επινόηση & Εφαρμογή 
 • Χωρικές Αναπαραστάσεις / Ψηφιακά
 • Χωρικές Αναπαραστάσεις / Εικαστικές Τέχνες 

3ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Αρχιτεκτονική και Πόλη
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
 • Ιστορία της Τέχνης 
 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 • Χωρικές αναπαραστάσεις / Ψηφιακά 

4ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
 • Αρχιτεκτονική και τοπίο
 • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
 • Χωρικές αναπαραστάσεις / Ψηφιακά

5ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Αστικός Σχεδιασμός
 • Ειδικά θέματα χωρικών αναπαραστάσεων
 • Θεωρία 3 / Θεωρία Αστικού Σχεδιασμού 

6ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 
 • Αστικός Σχεδιασμός 
 • Ειδικά θέματα χωρικών αναπαραστάσεων 
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Μέσα Διαχείρισης

7ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Αρχιτεκτονική τοπίου [επιλογή 1] / Αστικοί υπαίθριοι χώροι 
 • Αστικός Σχεδιασμός [επιλογή 1] / Η σύγχρονη πόλη στον κινηματογράφο 
 • Ειδικά θέματα σχεδιασμού 
 • Θεωρία 4 / Σύγχρονες προσεγγίσεις του σχεδιασμού
 • Θεωρία 5 / Εισαγωγή στην επαγγελματική πρακτική 

8ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 / Προστασία και επανάχρηση πολιτιστικής κληρονομιάς 
 • Αρχιτεκτονική τοπίου [επιλογή 2] / Χρήση φυτών στο σχεδιασμό τοπίου 
 • Αστικός σχεδιασμός [επιλογή 2] / Μεταπολεμικές Ουτοπίες
 • Ειδικά θέματα σχεδιασμού
 • Θεωρία 6 / Θεωρία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
 • Στατική και Αντοχή Υλικών

9ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Ερευνητική Εργασία 
 • Μεθοδολογία και Ξενόγλωσση Ορολογία 
 • Υπολογισμός Φορέων 

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018.
 

 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Πιο συγκεκριμένα, 
 

 

α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση κατασκευών.
β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδεικτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία - Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε οικιστικά σύνολα όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους ή ιστορικά κέντρα πόλεων.
δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων.
η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου.
θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων.
ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων 
ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.
κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές.
κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Μελετών με συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται.
κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.
κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 

 

 •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου στην ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.    

  Επίσης, οι απόφοιτοι/ες μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος.

 • Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων.          

                          
 Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα (4) χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τρία (3) χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 


•    Καθηγητές/-τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

Βέβαια,

 Ένας/μία αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.       

                               

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις                                 

Έτσι,

ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στο άρθρο μας εδώ.        

                                                                                                                                                                                                         

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο