Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
2ο

ΓΕΛ:  19.950

ΕΠΑΛ: 21.480

Βάση 2022
19.285
Εισακτέοι
98
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00
ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος
0,80

ΓΕΛ

2ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Μαθηματικά  25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Δομικού Έργου, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 

Toμέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 25%

 Νέα Ελληνικά 25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   25%

 Eιδικό Μάθημα 1  10%

 Ειδικό Μάθημα 2  10%

 


Κωδικός Σχολής
0231
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 • Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Για την εισαγωγή στο τμήμα αυτό μέσω Πανελληνίων απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

 

 

Κεντρικός στόχος της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι μια εκπαίδευση που θα διαμορφώνει επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν συγκροτημένες απόψεις για την αρχιτεκτονική, θα κατανοούν σε βάθος το κοινωνικό πεδίο όπου θα κληθούν να δουλέψουν, θα έχουν κατακτήσει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις και θα έχουν οξύνει τις αισθήσεις και το πνεύμα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών ιδεών.

 

 

1. Toμέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Γνωστικό αντικείμενο του τομέα είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κτηριακών συγκροτημάτων και συνόλων στο χώρο, σε συνάρτηση με τις κτηριολογικές, περιβαλλοντικές και μορφολογικές παραμέτρους που τον προσδιορίζουν, καθώς και η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης.

Εργαστήρια

 • Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας
 • Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων
 • Γενικής Ιστορίας της Τέχνης
 • Ειδικής Κτιριολογίας
 • Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
 • Κτιριολογίας

2. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
 Γνωστικό αντικείμενο του τομέα αποτελεί ο σχεδιασμός του χώρου σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που τον προσδιορίζουν.

Εργαστήρια

 • Αστικού Περιβάλλοντος
 • Πολεοδομικής Σύνθεσης
 • Πολεοδομικών Ερευνών
 • Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου
 • Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
 • Ερευνητική Ομάδα Φύλο και Χώρος

3. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού
 Γνωστικό Αντικείμενο του τομέα αποτελεί η θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού του χώρου, σε όλες τις κλίμακες χρήσης, αναπαράστασης, συγκρότησης και νοηματοδότησής του.  

Εργαστήρια

 • Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας
 • Ζωγραφικής
 • Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας (Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου)
 • Πλαστικής

4. Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής
Ο τομέας προσδιορίζεται από τις ειδικές απαιτήσεις που δημιουργεί ο "διάλογος" τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής σήμερα, από τα κριτήρια επιλογής νέων υλικών και τρόπων κατασκευής, ως μέσων αρχιτεκτονικής έκφρασης, και από την παρουσία νέων δυνατοτήτων, μέσω του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, αντικείμενο αποτελούν η ισορροπία και οι παραμορφώσεις των σωμάτων σε δομικά έργα, καθώς και η μόρφωση και ο σχεδιασμός φερόντων συστημάτων σε κτιριακά έργα.

Εργαστήρια

 • Δομικής Μηχανικής
 • Ενεργειακού – Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος
 • Ηχοτεχνίας
 • Οικοδομικής / Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
 • Τεχνικών Υλικών

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ με συνολικό αριθμό 300 πιστωτικών μονάδων (ECTS),

 • διαρκούν πέντε (5) χρόνια και
 • χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση εναίου και αδιάσπαστου διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού χωρίς εξειδίκευση, ισοδύναμου με τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ( integrated master).

 

 

Στο πρόγραμμα διακρίνονται πέντε ενότητες μαθημάτων:

 1. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
 2. Ιστορίας- Θεωρίας
 3. Εικαστικής Έκφρασης και Αναπαράστασης
 4. Πολεοδομίας και Χωρικού Σχεδιασμού
 5. Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Τα μαθήματα ταξινομούνται σε Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν Μαθήματα.

Οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν

 • τριάντα οκτώ (38) υποχρεωτικά μαθήματα και
 • εννιά (9) υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν μαθήματα, καθώς και
 • μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά).

Επιπλέον, οι φοιτητές δύναται να παρακολουθήσουν προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα που παρέχονται στα εργαστήρια της σχολής και προσφέρουν εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση συμβατικών μηχανημάτων, ψηφιακών εργαλείων και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας.

Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διακρίνονται σε μαθήματα Σύνθεσης - Θεωρίας, τα οποία κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο πρόγραμμα σπουδών και αναπτύσσονται με κεντρικό αντικείμενο τη διδασκαλία του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και σε μαθήματα Θεωρίας - Άσκησης. 

 • Στο 9ο εξάμηνο των σπουδών πραγματοποιείται ως μάθημα η Διαλέξη, η οποία αποτελεί την πρώτη ερευνητική και συγγραφική εργασία των φοιτητών/ - τριων. Στο 10ο εξάμηνο οι φοιτήτες/ τριες εκπονούν υποχρεωτικά τη Διπλωματική Εργασία.

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν: Τα μαθήματα οργανώνονται σε μαθήματα Θεωρίας - Άσκησης, από τα οποία οι φοιτητές του 4ου, 5ου και 9ου εξαμήνου επιλέγουν υποχρεωτικά (1) ένα μάθημα ενώ οι φοιτητές του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου επιλέγουν (2) δύο μαθήματα.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση συνιστά μάθημα Επιλογής στο 8ο εξάμηνο σπουδών της Σχολής και αντιστοιχεί σε 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 • Διεξάγεται κάθε χρόνο, στο χρονικό διάστημα από μήνα Απρίλιο έως και Οκτώβριο, έχει διάρκεια δύο μήνες και μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά σε προσφερόμενους δημόσιους, κοινωφελείς και ιδιωτικούς φορείς.

 

1ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
 • Γεωμετρικές Απεικονίσεις
 • Δομική Μηχανική 
 • Ελεύθερο Σχέδιο
 • Ιστορία και Θεωρία 1ου εξαμήνου
 • Μαθηματικά
 • Πλαστική 

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα 
 • Γαλλική Γλώσσα 

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

2ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
 • Δομική Μηχανική 2: Βασικές αρχές σχεδιασμού του φέροντος οργανισμού των κατασκευών
 • Ζωγραφική: Εισαγωγή στο χρώμα
 • Ιστορία και Θεωρία 2ου εξαμήνου: Ρώμη, Βυζάντιο
 • Πλαστική 2: Ανάλυση δομών και μορφών από τον φυσικό κόσμο με κατεύθυνση την πλαστική διατύπωση
 • Πληροφορική: Εισαγωγή στην Πληροφορική - Πληροφορική και Αρχιτεκτονική

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα 2
 • Γαλλική Γλώσσα 2

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

3ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 3
 • Δομικά υλικά
 • Δομική Μηχανική 3
 • Εικαστικές τέχνες
 • Ιστορία και Θεωρία 3ου εξαμήνου
 • Οικοδομική 1

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα 3
 • Γαλλική Γλώσσα 3

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

4ο Εξάμηνο

 • Αποτυπώσεις: Συστηματική αποτύπωση κτιρίου
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4: Σύνθετη κατοικία
 • Γεωμετρικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις σε εφαρμοσμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
 • Ιστορία και Θεωρία 4ου εξαμήνου: Νεοκλασικισμός έως και τη μοντέρνα εποχή
 • Οικοδομική 2: Μικρή κατασκευαστική κλίμακα – ανάλυση και σχεδιασμός συμβατικών οικοδομικών στοιχείων και συστημάτων

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Αγγλική Γλώσσα 4
 • Αστική κοινωνιολογία
 • Γαλλική Γλώσσα 4 
 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 4ου
 • Ειδικά θέματα Ζωγραφικής και Πλαστικής 4ου
 • Εισαγωγή σε θέματα Φύλου και Χώρου
 • Τοπογραφία
 • Φιλοσοφία - Αισθητική
 • Φυσική

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

5ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση και μελέτη ιστορικών κτιρίων και συνόλων
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 5_N: Ένταξη Δημόσιου κτιρίου
 • Οικοδομική 3
 • Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 1

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 5ου
 • Ε. Θ. Δομικής Υλικών 5ου
 • Ε. Θ. Ζωγραφικής 5ου
 • Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 5ου
 • Ε. Θ. Πλαστικής 5ου
 • Ε. Θ. Πληροφορικής 5ου
 • Ε. Θ. Προοπτικής  και Γεωμετρικών Εφαρμογών 5ου
 • Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή ιστορία της Παλαιστίνης, Αρμενίας, Συρίας και Β. Αφρικής

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

6ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 6_Ν: μικρής κλίμακας κατασκευές - κτίριο, χώρος, αντικείμενο
 • Ιστορία και Θεωρία 6ου εξαμήνου: Η σύγχρονη εποχή
 • Πολεοδομία και χωρικός σχεδιασμός 2: πολεοδομία και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 6ου
 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 6ου
 • Ε.Θ. Αποκαταστάσεων 6ου
 • Ε. Θ. Γεωμετρικών Απεικονίσεων 6ου
 • Ε. Θ. Ζωγραφικής 6ου
 • Ε. Θ. Ιστορίας Τέχνης 6ου
 • Ε. Θ. Οικοδομικής 6ου
 • Ε. Θ. Πλαστικής 6ου
 • Ε. Θ. Πολεοδομίας 6ου

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική

7ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 7
 • Ιστορία και Θεωρία 7ου εξαμήνου: Εμβαθύνσεις
 • Πολεοδομία και Χωρικός Σχεδιασμός 3

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 7ου
 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 7ου
 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 7ου
 • Ε. Θ. Γεωμετρικών Εφαρμογών 7ου
 • Ε. Θ. Δομικής Μηχανικής 7ου
 • Ε. Θ. Ζωγραφικής 7ου
 • Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 7ου
 • Ε. Θ. Οικοδομικής 7ου
 • Ε. Θ. Περιβάλλοντος 7ου
 • Ε. Θ. Πλαστικής 7ου
 • Ε. Θ. Πληροφορικής 7ου
 • Ε. Θ. Πολεοδομίας 7ου
 • Ελληνική Αρχιτεκτονική: Εισαγωγή

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική
 • Κατασκευή προπλάσματος με ψηφιακές εργαλειομηχανές
 • Σεμινάρια συγγραφής ακαδημαϊκής εργασίας

8ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8: Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 8Α: Αρχιτεκτονική υπαίθριων δημοσίων χωρών σε αστικό και φυσικό τοπίο

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 8ου
 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 8ου
 • Ε. Θ. Ζωγραφικής 8ου
 • Ε. Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 8ου
 • Ε. Θ. Οικοδομικής 8ου
 • Ε. Θ. Περιβάλλοντος 8ου
 • Ε. Θ. Πλαστικής 8ου
 • Ε. Θ. Πολεοδομίας 8ου
 • Ε. Θ. Φύλου και Χώρου 8ου
 • Ε. Θ. Χωροταξίας 8ου
 • Ε.Θ. Δομικής Μηχανικής 8ου
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική
 • Κατασκευή προπλάσματος με ψηφιακές εργαλειομηχανές
 • Σεμινάρια συγγραφής ακαδημαϊκής εργασίας

9ο Εξάμηνο

 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 9: Αστικός σχεδιασμός
 • Διάλεξη

Κατ'Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ε. Θ. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 9ου
 • Ε. Θ. Οικοδομικής 9ου
 • Ε. Θ. Πολεοδομίας 9ου
 • Ε. Θ. Χωροταξίας 9ου
 • Ε.Θ. Ιστορίας και θεωρίας 9ου

Προαιρετικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα

 • Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας
 • Κατασκευή προπλάσματος στην Αρχιτεκτονική
 • Κατασκευή προπλάσματος με ψηφιακές εργαλειομηχανές
 • Σεμινάρια συγγραφής ακαδημαϊκής εργασίας

10ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και περιγράφονται στο άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018.
 

 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός νοείται ο/η μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Πιο συγκεκριμένα, 
 

 

α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση κατασκευών.
β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.
γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδεικτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία - Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε οικιστικά σύνολα όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους ή ιστορικά κέντρα πόλεων.
δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.
ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.
στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.
ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων.
η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου.
θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων.
ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων 
ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.
ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.
ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.
ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).
ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.
ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.
κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.
κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.
κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές.
κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Μελετών με συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται.
κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).
κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.
κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.
κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

 

 

 •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής ή εργολήπτης με δικό του/της αρχιτεκτονικό γραφείο εκπόνησης μελετών κατασκευαστικών έργων.
 • Ως αρχιτέκτονας μηχανικός, σε ιδιωτικές κατασκευαστικές, τεχνικές και εργοληπτικές εταιρίες ,στη βιομηχανία παραγωγής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου στην ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.    

  Επίσης, οι απόφοιτοι/ες μετά το πέρας των βασικών σπουδών τους είναι αρμόδιοι επιστήμονες που μελετούν και σχεδιάζουν τρόπους ορθής διαχείρισης του κτισμένου περιβάλλοντος.

 • Εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αλλά και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία οικοδομικών έργων και έργων πρασίνου. Μπορούν επίσης να υπογράφουν μελέτες οικοδομικών και τοπογραφικών έργων.          

                          
 Ωστόσο, για την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων πρέπει να αποκτηθεί Μελετητικό Πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τέσσερα (4) χρόνια μετά την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ενώ για να εργαστούν οι αρχιτέκτονες ως εργολήπτες του δημοσίου τομέα χρειάζονται ανάλογο πτυχίο, το οποίο μπορούν να αποκτήσουν από το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, τρία (3) χρόνια μετά την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Τέλος, οι πτυχιούχοι Αρχιτεκτονικής μπορούν να εργαστούν ως 


•    Καθηγητές/-τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων, αφού αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.   

 

Βέβαια,

 Ένας/μία αρχιτέκτονας έχει αρκετές επιλογές καριέρας καθώς το πτυχίο αποτελεί ταυτόχρονα άριστη προετοιμασία για ποικίλες καριέρες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, ενώ παρέχει επιστημονικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κάποια άλλη επαγγελματική επιλογή.       

                               

Ενδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις                                 

Έτσι,

ο/η Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

1. Aρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων/ εσωτερικής διακόσμησης (Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου, Παν. Δυτικής Αττικής)


2. Ειδικός αρχιτέκτονας στον υπολογιστικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές/ τρισδιάστατες κατασκευές (MSc in Computational Design and Digital Fabrication,Υπολογιστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Κατασκευή, Παν. Λευκωσίας)


3. Σχεδιαστής επίπλων ή άλλων ξύλινων και μεταλλικών αντικειμένων (Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Σχεδιαστικές και Καλλιτεχνικές Πρακτικές για την Παραγωγή της Καθημερινής Ζωής, Παν.Θεσσαλίας)
(Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό, ΑΠΘ)


4. Αρχιτέκτονας εγκαταστάσεων φωτισμού και ήχου (Σχεδιασμός Φωτισμού, ΕΑΠ) 
(Ψηφιακής Οπτικο-ακουστικής Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου)


5. Ειδικός ελέγχου ποιότητας και τεχνολογίας Δομικών Υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ), (Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Παν. Κρήτης)


6. Ειδικός εκτιμητής  στον τομέα των ακινήτων(Mεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Νεάπολις Πάφου)(Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων, Παν.Θεσσαλίας)


7. Επαγγελματίας αρχιτέκτονας τοπίου για τη δημιουργία αειφόρων ανοιχτών χώρων πρασίνου ( Αρχιτεκτονική Τοπίου (MLA), Παν. Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΑΠΘ), (Αρχιτεκτονική Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)


8. Αρχιτέκτονας συντηρητής ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων ( Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, Παν.Κύπρου),
(Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Παν.Δυτικής Αττικής),                                                                    (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, ΑΠΘ),                                                    (Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Παν. Δυτικής Αττικής)


9. Αρχιτέκτονας- σχεδιαστής εταιρικού χώρου (space branding) και εταιρικής ταυτότητας ( Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, Nεάπολις Πάφου)


10. Ειδικός μουσειολογικού – αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων (Μουσειολογία, Διαχείριση πολιτισμού, ΑΠΘ) 


11. Αρχιτέκτονας μελετητής- διαχειριστής περιβαλλοντικών έργων και σχεδίων (Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Νεάπολις Πάφου),
(Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα - Πράσινη συμφωνία, Παν. Πατρών),
(Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα, Παν. Δυτικής Αττικής)
   

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Αρχιτεκτονικής στο άρθρο μας εδώ.        

                                                                                                                                                                                                         

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο