Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  8.545

ΕΠΑΛ: 10.670

Βάση 2022
9.305
Εισακτέοι
283
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,80

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   20%

 Mαθηματικά   25%

 Πληροφορική     20%

 Οικονομία   35%

 

 

ΕΠΑΛ

Τομέας  Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)    20%

 Νέα Ελληνικά    20%

 Μάθημα Ειδικότητα 1    30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2     30%


Κωδικός Σχολής
1602
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Σέρρες
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

 Το γεγονός αυτό απαιτεί την ύπαρξη προγράμματος σπουδών, διδακτικού προσωπικού και υποδομών κατάλληλων για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα σε συνεχή αρμονία με τα διεθνή δεδομένα.  

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
 2. Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
 3. Οικονομετρικής – Στατιστικής Ανάλυσης και Ψηφιακής Οικονομίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Οικονομικών–Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών

 

 

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πενήντα επτά (57) Μαθήματα, εκ των οποίων,

 • Υποχρεωτικά (Υ): 40,
 • Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): 5,
 • Προσφερόμενα 17

 Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις, ενώ πέντε (5) μαθήματα (Υ) Θεωρία και Εργαστήριο. 

Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται σαράντα πέντε (45) μαθήματα.

 

 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 • ΑΓΓΛΙΚΑ 
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

2ο Εξάμηνο

 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


3ο Εξάμηνο

 • ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 • ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 • ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

4ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ 
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 
 • MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 • ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 • ΜΑΘΗΜΑ

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά 

 • Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
 • ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

5ο Εξάμηνο

 • ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 • ΜΑΘΗΜΑ 

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά

 • ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


6ο Εξάμηνο

 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 • ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά 

 • ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο Εξάμηνο

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά 

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 


8ο Εξάμηνο

 • ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 • ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΜΑΘΗΜΑ

Μαθήµατα Επιλογής Υποχρεωτικά 

 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
 • ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΔΙ.ΠΑ.Ε. παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο