Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  15.170

ΕΠΑΛ: 13.540

Βάση 2022
14.780
Εισακτέοι
134
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά  30%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία  30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)  30%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%

Κωδικός Σχολής
0150
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.  

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς καλλιεργεί, κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

 

 

 • Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕUROLAB)
 • Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory)
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (“Laboratory of International Economic Relations, LINER”)
 • Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (“Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”)
 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLab)

 

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 49 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής, μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Διπλωματική Εργασία, καθώς και μαθήματα που διδάσκονται στα αγγλικά για τους φοιτητές/-τριες που έρχονται από άλλες χώρες μέσω του Προγράμματος Erasmus.

 •  Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται σε δύο ενότητες, που αντιστοιχούν στις δύο βασικές κατευθύνσεις από τις οποίες οι σπουδαστές του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μία: 

1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική

2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία. 

 Φοιτητές/τριες που δεν επιθυμούν να επιλέξουν τη μία από τις δύο κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποιαδήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευθύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα.

 

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Διπλωματικής και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία σε αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν.

 • Το μάθημα ‘Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία’ είναι υποχρεωτικό, διαρκεί δύο εξάμηνα και μπορεί να επιλεγεί από φοιτήτες/ τριες 4ο έτους σπουδών  οι οποίοι είτε έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα κορμού του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών είτε έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 30 συνολικά μαθήματα και να οφείλουν ένα μόνο μάθημα υποχρεωτικό των δύο πρώτων ετών.

 

 

Οι φοιτητές/ -τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

 

 

 H Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών αποτελεί μάθημα επιλογής και λαμβάνει έξι (6) ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δεν προσμετρώνται στο βαθμό του πτυχίου και στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου.

 • Εκπονείται από φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το τρίτο (3ο) έτος σπουδών σε διάστημα απασχόλησης 3 μηνών πλήρους απασχόλησης ή 6 μηνών μερικής απασχόλησης.

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μικροοικονομική Ι 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Οικονομικό Δίκαιο 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις 

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν

 • Ξένη Γλώσσα Ι (Αγγλικά Ι ή Γαλλικά Ι ή Γερμανικά Ι)

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μακροοικονομική Ι 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Στατιστική 
 • Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
 • Εφαρμογές Πληροφορικής

Υποχρεωτικά κατ΄επιλογήν

 • Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Αγγλικά ΙΙ ή Γαλλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ)

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι
 • Χρηματοδοτική

Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν

 • Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ (Αγγλικά ΙΙΙ ή Γαλλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ)

4ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διεθνής Οικονομική
 • Μικροοικονομική ΙΙΙ

Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Διεθνείς Οργανισμοί 

Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν

 • Ξένη Γλώσσα IV (Αγγλικά IV ή Γαλλικά IV ή Γερμανικά IV)

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Υποχρεωτικό 1ης Κατεύθυνσης

 • Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές 
 • Δημοσία Οικονομική 
 • Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική) 

Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Μαθήματα επιλογής

 • Αγγλικά V  
 • Γαλλικά V  
 • Γερμανικά V

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μακροοικονομική ΙΙΙ
 • Φορολογικές Πολιτικές

 Υποχρεωτικό 1ης Κατεύθυνσης

 • Οικονομετρικές Εφαρμογές 
 • Οικονομική Ανάπτυξη 

Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση 

Μαθήματα Επιλογής

 • Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική 
 • Θέματα Διεθνούς Οικονομίας 
 • Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ 
 • Αγγλικά VI 
 • Γαλλικά VI 
 • Γερμανικά VI

7ο Εξάμηνο

 Υποχρεωτικό 1ης Κατεύθυνσης

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
 • Διεθνής Νομισματική 

 Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Οικονομική της Εργασίας 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων (Οικονομικά της ΠολιτικήςΑνταγωνισμού) 
 • Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε. 
 • Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε. 

Μαθήματα Επιλογής

 • Μαθηματική Οικονομική
 • Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε 
 • Μαρξιστική Οικονομική Ι 
 • Πρακτική Άσκηση

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία 

 Υποχρεωτικό 1ης Κατεύθυνσης

 • Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής
 • Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου 

 Υποχρεωτικό 2ης Κατεύθυνσης

 • Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. 
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε. 

Μαθήματα Επιλογής

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε 
 • Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών του ΟΠΑ, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας που απαιτούν το βασικό ανώτατο οικονομικό, διοικητικό ή τεχνολογικό-πληροφορικό επίπεδο εκπαίδευσης.

 Αν μάλιστα ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, οι προοπτικές απασχόλησης διευρύνονται. 

Ενδεικτικές Mεταπτυχιακές εξειδικεύσεις
 

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως εξειδικευμένα στελέχη,

 • Σε εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και οικονομικούς ή νομικούς οργανισμούς.
 • Σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις της λιανικής και της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ως προϊστάμενοι τμημάτων, ως επικεφαλής σε διαφορετικά τμήματα των εθνικών και διεθνών εταιρειών. 
 • Τμημάτων διεθνών αγορών, πώλησης και προώθησης προϊόντων καταστημάτων
 • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Στον τομέα μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφόρων νομικών μορφών καθώς στις παραγωγικές και τις διαχειριστικές μονάδες τους. 
 • Σε Τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες
 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
 • Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Επιπλέον, απασχολούνται 

 • Ως εκπαιδευτικοί καθώς οι απόφοιτοι/ες εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 • Ως Διευθυντές/τριες Λογιστηρίου και ως Οικονομικοί Διευθυντές/τριες τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις οσο και σε Διεθνείς Οργανισμούς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  
 • Σε προξενεία και πρεσβείες ως διπλωμάτες, αφού προηγηθεί φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία.
 • Ως διοικητικά στελέχη (Managers) σε διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς της οικονομικής, βιομηχανικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας, σε τουριστικές και μεταφορικές εταιρείες και οργανισμούς, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνικο-οικονομικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε τμήματα διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικές και ανώνυμες τοπικές και διεθνικές επιχειρήσεις.
 • Ως στελέχη τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα µε αντικείµενο: Την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης και των θυγατρικών της καθώς και την ανάλυση των προβλημάτων χρηματοδότησης της επιχείρησης.    
 • Ως σύµβουλοι τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων σε θέµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, χρηματοοικονομικής διοίκησης, λογιστικών και φοροτεχνικών θεµάτων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης πωλήσεων, διασφάλισης ποιότητας, επιχειρησιακής έρευνας, στην ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικότητας ανάπτυξης της επιχείρησης, την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και την ένταξη σε χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στην επικοινωνία και τις δηµόσιες σχέσεις, την διοίκηση των παραγωγικών και πληροφοριακών συστηµάτων. 

 Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο άρθρο μας εδώ.

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο