Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
2. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. 

Συγκριτικά με τα παρεμφερή Τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς καλλιεργεί, κατά κύριο λόγο, την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς Επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΕUROLAB)
 • Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (“Laboratory of International Economic Relations, LINER”)
 • Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (“Research laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability - ReSEES”)

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 48 μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ένα σεμινάριο Εφαρμογών Πληροφορικής, μαθήματα Ξένων Γλωσσών, Διπλωματική Εργασία. Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότηα εξειδίκευσης σε μία από τις κατευθύνσεις, Διεθνής Οικονομική - Χρηματοδοτική (ΚΑ)* και Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία (ΚΒ), με την υποχρεωτική εξέταση σε 7 συγκεκριμένα μαθήματα ανά κατεύθυνση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής.Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

1ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Ι 
 • Μαθηματικά Ι 
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 • Οικονομικό Δίκαιο 
 • Εισαγωγή στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις 
 • Ξένη Γλώσσα 

2ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική Ι 
 • Μαθηματικά ΙΙ 
 • Στατιστική 
 • Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
 • Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Ξένη Γλώσσα

3ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι
 • Χρηματοδοτική
 • Ξένη Γλώσσα
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (ΚΒ)

4ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Διεθνής Οικονομική
 • Μικροοικονομική ΙΙΙ
 • Ξένη Γλώσσα
 • Διεθνείς Οργανισμοί (ΚΒ)

5ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές (ΚΑ)
 • Δημοσία Οικονομική (ΚΑ)
 • Τραπεζική (Τραπεζική Θεωρία και Πρακτική) (ΚΑ)
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΚΒ)
 • Πρακτική Άσκηση (Ε)

6ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική ΙΙΙ
 • Φορολογικές Πολιτικές
 • Οικονομετρικές Εφαρμογές (ΚΑ)
 • Οικονομική Ανάπτυξη (ΚΑ)
 • Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση (ΚΒ)
 • Βιομηχανική Οργάνωση και Εταιρική Στρατηγική (Ε)
 • Θέματα Διεθνούς Οικονομίας (Ε)
 • Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ (Ε)
 • Ξένη Γλώσσα (Ε)

7ο Εξάμηνο

 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (ΚΑ)
 • Διεθνής Νομισματική (ΚΑ)
 • Οικονομική της Εργασίας (ΚΒ)
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων (Οικονομικά της ΠολιτικήςΑνταγωνισμού) (ΚΒ)
 • Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών Ε.Ε. (ΚΒ)
 • Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε. (ΚΒ)
 • Μαθηματική Οικονομική (Ε)
 • Διπλωματικό Σύστημα της Ε.Ε (Ε)
 • Μαρξιστική Οικονομική Ι (Ε)

8ο Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (X2)
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (Θέματα Διεθνούς Χρηματοδοτικής) (ΚΑ)
 • Θεωρία και Πολιτική του Διεθνούς Εμπορίου (ΚΑ)
 • Πολιτική Οικονομία της Ε.Ε. (ΚΒ)
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού και Εποπτείας Αγορών Ε.Ε. (ΚΒ)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Ε)
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε (Ε)
 • Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες (Ε)

* Όπου (ΚΑ) μάθημα Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική κατεύθυνσης, (ΚΒ) μάθημα Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία κατεύθυνσης και (Ε) μάθημα επιλογής.

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Δύνανται επίσης να απασχοληθούν ως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και να ενταχθούν στο διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και την απασχόληση τους σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο