Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  14.040

ΕΠΑΛ: 16.010

Βάση 2022
13.740
Εισακτέοι
299
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία   30%

 Μαθηματικά    30%

 Πληροφορική   20%

 Οικονομία  20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   30%

 Νέα Ελληνικά  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  20%


Κωδικός Σχολής
0317
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Κατεύθυνση Οικονομίας
2. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της χώρας και διακρίνεται για την ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει.

Σκοποί του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών του, καθώς και η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

 

 

 • Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών- ΕΡ.Ο.Κ.Ε. (Laboratory of Economic and Social Research -L.E.S.R.)
 • Οικονομικά και Διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Economics and Management of Sustainable Development (EMSD) Research Unit)
 • Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (Regional Development and Policy Research Unit (RDPRU)
 • Έξυπνα και Κινητά Διαδραστικά Περιβάλλοντα Μάθησης (Smart & Mobile Interactive Learning Environments -SMILE)

 

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 2 κύκλους σπουδών.
Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ και ο Β' κύκλος τα εξάμηνα Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, και Η΄.

 •  Ο Α' κύκλος περιλαμβάνει κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα και ο Β' κύκλος αποκλειστικά μαθήματα επιλογής.  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση:

 • σε τριάντα οχτώ (38) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διπλωματική εργασία) και
  • Από τα τριάντα οκτώ (38) μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα δέκα πέντε (15) είναι
   υποχρεωτικά και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος και τα υπόλοιπα είκοσι τρία (23) είναι
   μαθήματα επιλογής.
 • σε τέσσερα (4) μαθήματα ξένης γλώσσας.

 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Οικονομικών, είναι ενταγμένη ως προαιρετική επιλογή στο Β΄ κύκλο του προγράμματος σπουδών, ισοδυναμεί με δύο μαθήματα επιλογής της Β ομάδας, δεύτερου κύκλου σπουδών και αντιστοιχεί με 11 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα επιλογής στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο,

 • Έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, είναι πλήρους απασχόλησης και υλοποιείται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο, λαμβάνοντας την ένδειξη «επιτυχώς/ανεπιτυχώς».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 4ο έτος των σπουδών καθώς και οι επί πτυχίω, μόνο για μία φορά, εφόσον επιλεγούν για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης, οφείλουν να τη δηλώσουν ως μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό).

 

 

1ο Εξάμηνο

 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

Ξένη Γλώσσα

 • ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: Ανάπτυξη ακαδημαϊκού λεξιλογίου & δεξιοτήτων κατανόησης ακαδημαϊκών κειμένων
 • ΓΑΛΛΙΚΑ Ι  
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι  
 • ΙΤΑΛΙΚΑ Ι 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι  
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ

Ξένη Γλώσσα

 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: Ανάπτυξη γραπτού λόγου στην Αγγλική για ακαδημαϊκούς σκοπούς
 • ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ  
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ  
 • ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  
 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 

Ξένη Γλώσσα

 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ: Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς
 • ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ  
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 
 • ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI  
 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙI 
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξένη Γλώσσα

 • ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV: Βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο
 • ΓΑΛΛΙΚΑ ΙV  
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV  
 • ΙΤΑΛΙΚΑ ΙV

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής

 • ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  
 • ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ  
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

6ο- 8ο  Εξάμηνο

ΟΜΑΔΑ Α’ _ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΜΑΔΑ Β'- _ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ  
 • ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 • ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ (Theories of Economic Crises – Αγγλικά)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Health Economics-Αγγλικά)

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο