Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 12.378

ΕΠΑΛ: 11.616
 

Βάση 2022
12.440
Εισακτέοι
305
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  26%

 Μαθηματικά   26%

 Πληροφορική   20%

 Οικονομία  28%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)   26%

 Νέα Ελληνικά   26%

 Μάθημα Ειδικότητας 1   28%

 Μάθημα Ειδικότητας 2   20%


Κωδικός Σχολής
0319
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Πάτρα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. 

 

 

 • Ποσοτικών Μεθόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
 • Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας

 

 

 

  Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται τριάντα έξι (36) μαθήματα επιστημονικής περιοχής και δύο (2) μαθήματα αγγλικής ορολογίας.

Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Από το σύνολο των 36 μαθημάτων επιστημονικής περιοχής που απαιτούνται για τη λήψη
πτυχίου, τα 20 είναι υποχρεωτικά και τα 16 είναι επιλογής.
Τα μαθήματα επιλογής παρέχονται είτε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών αποτελεί «προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 4ου έτους (εαρινό εξάμηνο).

Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται:

(α) στις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS για τη λήψη πτυχίου,

(β) κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου.

Ωστόσο, σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το Πτυχίο.

 

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 • Στατιστική Ι
 • Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές

Μάθημα προσφερόμενο σε άλλες Σχολές

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Οικονομική Ιστορία

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μικροοικονομική Ι 
 • Μακροοικονομική Ι
 • Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι 

Επιλογής μαθήματα

 • Λογιστική Ι
 • Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ- Μάνατζμεντ
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (ΤΔΕ) 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Επιλογής μαθήματα

 • Λογιστική ΙΙ
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Οικονομική Γεωγραφία
 • Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας
 • Στατιστική με υπολογιστή

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Οικονομετρία
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων

Επιλογής μαθήματα 

 • Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης
 • Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Δίκαιο της  Ευρωπαϊκής Οικονομίας
 • Χρηματοοικονομική
 • Οικονομική της Ενέργειας
 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (ΤΔΕ)
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας & Ποσοτικής Ανάλυσης (ΤΔΕ)

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Δημόσια Οικονομική
 • Οικονομική Πολιτική

Επιλογής μαθήματα

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση
 • Περιφερειακή Οικονομική 
 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • Περιφερειακός & Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου 
 • Οικονομική της Ανάπτυξης

Επιλογής μαθήματα

 • Οικονομική Καινοτομίας και Τεχνολογίας
 • Αγροτική Πολιτική
 • Ανάλυση Δεδομένων
 • Οικονομική Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
 • Μαθηματική Οικονομική
 • Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι (ΤΔΕ)

8ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Οικονομική της Εργασίας

Επιλογής μαθήματα

 • Οικονομικά Εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Χρήμα & Τραπεζική
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Μάθημα προαιρετικό κατ’ επιλογήν 

 • Πρακτική  Άσκηση

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο