Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 13.020

ΕΠΑΛ: 15.240
 

Βάση 2022
12.880
Εισακτέοι
390
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 20%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα) 30%

 Νέα Ελληνικά 30%

 ΜΑΘΗΜΑ Ειδικότητας 1  20%

 ΜΑΘΗΜΑ  Ειδικότητας 2 20%


Κωδικός Σχολής
0311
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Κατευθύνσεις

1. Οικονομίας
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928.

 Το πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε πρακτικές εφαρμογές.

 

 

TOMEIΣ

 1. Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
 2. Εφαρμοσμένης Οικονομικής
 3. Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Διοίκησης των Επιχειρήσεων
 • Εφαρμοσμένης Οικονομικής
 • Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες

 

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο διετείς κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών, με τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης, είναι κοινός για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών καλύπτει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) εξάμηνα και χωρίζεται σε δύο Κατευθύνσεις:

 1. Κατεύθυνση Οικονομίας και
 2. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο/η φοιτητής/τρια στον πρώτο κύκλο σπουδών πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνου σπουδών. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στη ξένη γλώσσα.


 Στην αρχή του Ε΄ εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει μία από τις δύο Κατευθύνσεις. Πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου σπουδών και επιπλέον να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ (8) μαθήματα επιλογής εκ των οποίων τα έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα να είναι της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει και τα υπόλοιπα δύο (2) μαθήματα “ελεύθερης επιλογής”.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένη στο Τμήμα, ενταγμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών ως επιλεγόμενο μάθημα και έχει διάρκεια 3 μήνες.

 • Είναι πλήρους απασχόλησης και πραγματοποιείται από τους/τις φοιτητές/τριες στο 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς και στα δύο εξάμηνα τoυ επόμενoυ ακαδ. έτους τους (δηλ. στο 4ο και 5ο έτος σπουδών), εφόσον βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

 

 

1ο Eξάμηνο

 • Πληροφορική Ι
 • Μικροοικονομική Ι
 • Στατιστική Ι
 • Μαθηματικά Ι
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

2ο Eξάμηνο

 • Μακροοικονομική Ι
 • Πληροφορική ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

 

3o Eξάμηνο

 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Πολιτική Οικονομία
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 •  Διεθνής Οικονομική Ι
 • Οικονομική Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

 

4ο Eξάμηνο

 • Οικονομετρία
 • Μακροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομική Ιστορία
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
 • Ξένη Γλώσσα

Κατεύθυνση Οικονομίας

5ο Eξάμηνο

 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Δημόσια Οικονομική Ι
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Ευρωπαϊκή Οικονομία
 • Ελληνική Οικονομική Ιστορία
 • Οικονομική των Διακρίσεων
 • Μαθηματική Οικονομική
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας
 • Οικονομία της Υγείας

 

6ο Εξάμηνο

 • Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Νομισματική Οικονομική
 • Οικονομική του Χώρου
 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομίας

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Δημόσια Οικονομική ΙΙ
 • Οικονομικά των Προμηθειών του Δημοσίου
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα
 •  Γεωργική Οικονομική

 

7ο Εξάμηνο

 • Διεθνής Μακροοικονομική
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι
 •  Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Ειδικά θέματα Οικονομικής Πληροφορικής
 • Τουριστική Ανάπτυξη
 • Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Πρακτική Άσκηση

 

8ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Πειραματικά Οικονομικά
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Ελληνική Κεφαλαιαγορά
 •  Θεωρία Οικονομική Πολιτικής
 • Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ
 • Σεμινάριο Οικονομικής Έρευνα
 • Πρακτική Άσκηση

 

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

 • Ανάλυση Χρονοσειρών
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι
 • Διοίκηση Υπηρεσιών
 • Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • Υποδείγματα Αποθεμάτων και Προβλέψεων
 • Έρευνα Μάρκετινγκ

 

6ο εξάμηνο

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων στη Διοίκηση
 • Διοικητική Λογιστική
 • Επιχείρηση και Κοινωνία: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Κοστολόγηση
 • Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής
 • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα

 

7ο εξάμηνο

 • Διαφήμιση
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων
 • Ειδική Λογιστική

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Επενδύσεις
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Τραπεζική Χρηματοοικονομική
 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διοίκηση Ποιότητας και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Πρακτική Άσκηση

 

8ο εξάμηνο

 • Ελεγκτική
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοικητική Λογιστική-Λογιστική Κόστους

Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα)

 • Φορολογική Λογιστική
 • Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης
 • Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
 • Πρακτική Άσκηση

 

 

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ (2:08:05)
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο