Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ:  9.916

ΕΠΑΛ: 10.312

Βάση 2022
10.728
Εισακτέοι
332
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  20%

 Μαθηματικά  28%

 Πληροφορική  30%

 Οικονομία  32%

 

 

ΕΠΑΛ

Toμέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 28%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  32%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2  20%


Κωδικός Σχολής
0097
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Κομοτηνή
Κατευθύνσεις

1. Οικονομική Ανάλυση
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

Τo τμήμα μας έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

1.Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στην οικονομική θεωρία όσο και στην διοίκηση των επιχειρήσεων.

2. Ο δεύτερος στόχος του τμήματος είναι η αριστεία στην ερευνητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από το αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού, (ολοκλήρωση δύο μεγάλων προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, συμμετοχή σε προγράμματα INTERREG, κατάταξη του τμήματος στην 116η θέση σε σύνολο 1000 οικονομικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με βάση την κατάταξη SSRN).

3. Ο τρίτος στόχος είναι η ουσιαστική συμμετοχή του τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.

4. Τέταρτο, ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στην Θράκη, η ερευνητική μας δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή / τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για δημόσιους φορείς, για δήμους αλλά και για επενδύσεις περιφερειακού και διαπεριφερειακού ενδιαφέροντος.

 

 

 • Θεωρίας Αποφάσεων και Οικονομικής Ανάλυσης

 

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσφέρει τα δύο πρώτα έτη σπουδών (4 εξάμηνα) κοινά μαθήματα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Τα δύο τελευταία έτη (4 εξάμηνα) προσφέρει δύο βασικές κατευθύνσεις εξειδίκευσης, αυτές της Οικονομικής Ανάλυσης και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα,

 • τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι υποχρεωτικά.
 • στο 3ο και το 4ο έτος, τα 8 μαθήματα είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (4 ανά κατεύθυνση σπουδών) ενώ τα 20 μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής.

 

 

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην πρακτική άσκηση είναι προαιρετική.

Η διάρκειά της είναι 2 µήνες, διεξάγεται το καλοκαίρι και συμμετέχουν σε αυτήν φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 75% των μαθημάτων του ΠΠΣ. Το κριτήριο επιλογής είναι η επίδοση τους στα μαθήματα.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
 • Μαθηματικά Ι
 • Λογιστική Ι
 • Πληροφορική Ι

2ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 • Στατιστική Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Λογιστική ΙΙ
 • Πληροφορική ΙΙ


3ο Εξάμηνο

 • Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

4ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Μάρκετινγκ
 • Οικονομική Πολιτική
 • Κλαδική Οικονομική
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

5ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάλυση

 • Διεθνής Οικονομική Ι
 • Οικονομετρία Ι    Οικονομετρία Ι
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία    

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ    
 • Διαχείριση Κινδύνων    
 • Οικονομία και Περιβάλλον

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Διεθνής Οικονομική Ι
 • Οικονομετρία Ι
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Οικονομία και Περιβάλλον

6ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάλυση

 • Διεθνής Οικονομική ΙΙ    
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Θεωρία Αποφάσεων    
 • Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων    

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ    
 • Οικονομικά της Εργασίας    
 • Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Διεθνής Οικονομική ΙΙ
 • Οικονομετρία ΙΙ
 • Θεωρία Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική

Μαθήματα Επιλογής

 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάλυση

 • Νομισματική Πολιτική    
 • Ευρωπαϊκή Οικονομία    
 • Επιχειρηματικότητα Ι    
 • Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης    

Μαθήματα Επιλογής

 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών    
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων    
 • Δημόσια Οικονομική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Νομισματική Πολιτική    
 • Ευρωπαϊκή Οικονομία
 • Επιχειρηματικότητα Ι
 • Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης

Μαθήματα Επιλογής

 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
 • Δημόσια Οικονομική

8ο Εξάμηνο

Οικονομική Ανάλυση

 • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μαθηματική Οικονομική

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Περιφερειακή Οικονομική
 • Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Επιχειρηματικότητα ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Περιφερειακή Οικονομική
 • Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ
Προαπαιτούμενα Μαθήματα

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ. Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ.

 

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποχτούν σφαιρική γνώση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης. Γενικά εργάζονται ως Οικονομολόγοι και εξειδικεύονται είτε στην Οικονομική Ανάλυση είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με βάση την κατεύθυνση εξειδίκευσης που επέλεξαν στο πλαίσιο των σπουδών τους. Ως οικονομολόγοι, μελετούν και αναλύουν τα οικονομικά φαινόμενα. Σε επίπεδο χώρας (μακροεπίπεδο) ο ρόλος τους είναι να σχεδιάζουν προγράμματα που βοηθούν στην επίλυση οικονομικών προβλημάτων που αφορούν στην παραγωγή, την παραγωγικότητα, τη βιομηχανική πολιτική, τον καταμερισμό της εργασίας, την πολιτική αμοιβών και τιμών, τον πληθωρισμό, το φορολογικό σύστημα. Ακόμη, στο αντικείμενο της εργασίας τους εμπίπτει και ο τομέας των διεθνών εξωτερικών συναλλαγών και ειδικά οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όταν εργάζονται σε μια επιχείρηση (μικροεπίπεδο) ασχολούνται με τα προβλήματα οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης καθώς και με την αύξηση της παραγωγικότητας και τις νέες επενδύσεις της επιχείρησης. Ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων, ασχολούνται με επιμέρους τομείς όπως η Χρηματοοικονομική, η Διοίκηση Υπηρεσιών και Τεχνολογίας, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρησιακών λειτουργιών κα.

 

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση είναι αναγκαίο να έχει μια έφεση στις θετικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές και τις διοικητικές επιστήμες. Επίσης, είναι επιθυμητό να έχει ενδιαφέρον για τα φαινόμενα και τα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ώστε να προσεγγίζει με ευκολία τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Μαθηματικές Ικανότητες
 • Ειδικές ικανότητες: αναλυτική και συνθετική σκέψη, γρήγορη αντίληψη, παρατηρητικότητα, προσοχή, μνήμη, επινοητικότητα, διορατικότητα, οργανωτικότητα
 • Διοικητικές-ηγετικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, μεθοδικότητα, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου, λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών
 • των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
 • του Τμήματος Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών
 • του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
 • του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
 • των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Διεθνούς Εμπορίου, Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών)

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί, και τότε χρειάζονται άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτή ισοδυναμεί με ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης που χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων (βάσει του N 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013). Ως στελέχη στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στους διεθνείς οργανισμούς, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται ανάλογα με το οργανόγραμμα, τις εκάστοτε ανάγκες του οργανισμού και τα προσόντα τους (μεταπτυχιακές σπουδές, εμπειρία κλπ). Σε περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο δημόσιο τομέα ως καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, πιστοποιητικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010). Γενικά, οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του».

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο