Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 14.920

ΕΠΑΛ: 13.775

Βάση 2022
14.480
Εισακτέοι
319
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική 20%

 Οικονομία 30%

 

EΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Μαθηματικά (Άλγεβρα)   25%

 Νέα Ελληνικά   25%

 Μάθημα Ειδικότητας 1    25%

 Μάθημα Ειδικότητας 2    25%


Κωδικός Σχολής
0315
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική
2. Οικονομικά & Διοίκηση της Υγείας
3. Οικονομικά της Εκπαίδευσης
4. Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης αυτής.

 • Ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης (νομικά, τεχνολογία κ.ά.), αλλά και μαθημάτων στήριξης, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι.

Στο πρόγραμμα μαθημάτων υπάρχουν κατευθύνσεις τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών επαγγελματικών επιδιώξεων.
 

 

 

 

 Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε σαράντα τέσσερα (44) μαθήματα ως εξής:

 • Στο 1ο & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα.
 • Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε (ένα) 1 Επιλογής μάθημα από τα προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα.
 • Στο 5ο & 6ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε (δύο) 2 Επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα.
 • Στο 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα και σε (δύο) 2 Επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα.

 

 

Η Πρακτική Άσκηση προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών (με την ονομασία «Πρακτική Άσκηση», δηλώνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών ως «μάθημα επιλογής», το οποίο χρεώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS)).

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, με απώτερο στόχο αυτοί να αποκτήσουν, πέραν της άριστης θεωρητική κατάρτισης, και εργασιακή εμπειρία.

 • Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας τριών (3) μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους/τις φοιτητές/τριες, και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως και 30 Σεπτεμβρίου).

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
 • Λογιστική Ι
 • Μαθηματικά Ι 
 • Στατιστική Ι 
 • Πληροφοριακά Συστήματα

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ  
 • Λογιστική ΙΙ  
 • Μαθηματικά ΙΙ  
 • Στατιστική ΙΙ  
 • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Ι  
 • Μακροοικονομική Ι  
 • Χρηματοοικονομική Ι  
 • Οικονομικές Εφαρμογές Η/Υ  
 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά  
 • Γερμανικά  
 • Αγροτική Οικονομική  
 • Χρήμα και Τράπεζες 
 • Μαθηματική Οικονομική  
 • Οικονομική των Μεταφορών & της Ναυτιλίας

4ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική ΙΙ  
 • Μακροοικονομική ΙΙ 
 • Χρηματοοικονομική ΙΙ  
 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά  
 • Γερμανικά  
 • Επιχειρησιακή Έρευνα  
 • Εμπορικό Δίκαιο  
 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας  
 • Οικονομικά των Τηλεπικοινωνίων και των Δικτύων  
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
   

5ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία Ι  
 • Δημόσια Οικονομική Ι  
 • Περιφερειακή Οικονομική  
 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά  
 • Γερμανικά  
 • Μάρκετινγκ  
 • Επιχειρηματική Αναλυτική  
 • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική  
 • Οικονομική της Εκπαίδευσης  
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
   

6ο Εξάμηνο

 • Οικονομετρία ΙΙ 
 • Δημόσια Οικονομική ΙΙ  
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων και των Αποθεμάτων
 • Αγγλικά  
 • Γαλλικά  
 • Γερμανικά  
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών  
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος  
 • Οικονομική της Εργασίας  
 • Χωροταξική Ανάλυση 
 • Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας 
 • Επιχειρηματικότητα  
 • Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής  
 • Τραπεζική Οικονομική  
 • Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων

7ο Εξάμηνο

 • Διεθνές Εμπόριο  
 • Οικονομική Μεγέθυνση  
 • Βιομηχανική Οργάνωση  
 • Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας  
 • Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης  
 • Ειδικά Θέματα στη Διεθνή Μακροοικονομική  
 • Οικονομικά της Καινοτομίας  
 • Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής  
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής  
 • Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή  
 • Οικονομικά των Ανισοτήτων και της Φτώχειας

8ο Εξάμηνο

 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
 • Νομισματική Θεωρία  
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική  
 • Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική  
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες  
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής  
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα  
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά Ακινήτων 
 • Ανάλυση Δεδομένων για τη Λήψη Αποφάσεων  
 • Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη  
 • Πρακτική Άσκηση  
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραίως παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο