Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
4ο

ΓΕΛ: 11.475

ΕΠΑΛ: 12.975

Βάση 2022
11.850
Εισακτέοι
284
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,00

ΓΕΛ

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  25%

 Μαθηματικά    25%

 Πληροφορική    25%

 Οικονομία    25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 Νέα Ελληνικά 25%

  Μαθηματικά (Άλγεβρα) 25%

  Μάθημα Ειδικότητας 1 25%

  Μάθημα Ειδικότητας 2  25%


Κωδικός Σχολής
0345
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Διοίκησης και Οικονομίας
Πόλη
Ιωάννινα
Κατευθύνσεις

1. Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική
2. Οικονομική των Επιχειρήσεων & Ποσοτικές Μέθοδοι

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

 

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1996 με το Προεδρικό Διάταγμα 364 και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999. Σκοπός του Tμήματος είναι η προαγωγή της οικονομικής επιστήμης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας.

 

 

 • Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΟΚΠ)
 • Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ)
 • Επιχειρηματικών Οικονομικών και Αποφάσεων (Ε.Ε.Ο.Α.)

 

 

 

Μεταπτυχιακό Τμήματος

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης, το οποίο

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:

 • Τον κύκλο Α, ή διαφορετικά τον κορμό, ο οποίος περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
 • Τον κύκλο B, ο οποίος περιέχει τα μαθήματα επιλογής.

Ο κύκλος A που αποτελεί τον κορμό του προγράμματος, περιέχει 21 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές/τριες στα Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ εξάμηνα.
Ο κύκλος B περιέχει τα κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία οι φοιτητές/τριες πρέπει να επιλέξουν 15, τα οποία προσφέρονται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα.

 Οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν 5 μαθήματα ανά εξάμηνο.

Τα μαθήματα του ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου είναι ενιαία, δηλαδή οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν μάθημα είτε από το ΣΤ’ είτε από το Η’ εξάμηνο, αρκεί το σύνολο των μαθημάτων ανά εξάμηνο να είναι 5.

Ο κύκλος Β προετοιμάζει το/τη φοιτητή/τρια για ενιαίο πτυχίο και παράλληλα, στο πλαίσιο της ελεύθερης επιλογής μαθημάτων του δίνει τη δυνατότητα εφ' όσον το επιθυμεί, να ειδικευτεί σε μια από τις 2 ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:

 1. Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική
 2. Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι

 

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συμμετέχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης είναι προαιρετική.

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο 3ο, 4ο έτος των σπουδών τους καθώς και οι τελειόφοιτοι.

Η πρακτική άσκηση διαρκεί δύο μήνες και λαμβάνει δύο (2) ECTS τα οποία δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι    
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 • Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά
 • Στατιστική Ι    

2ο Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ    
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
 • Στατιστική ΙΙ
 • Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων    

3ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι    
 • Μακροοικονομική Θεωρία Ι    
 • Οικονομετρία Ι    
 • Λογιστική Ι    

4ο Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ    
 • Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ    
 • Οικονομετρία ΙΙ    
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων    

5ο Εξάμηνο

 • Οικονομική Ιστορία    
 • Δημόσια Οικονομική Ι    
 • Βιομηχανική Οργάνωση Ι    
 • Οικονομική Πολιτική    
 • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις και Μακροοικονομικά της Ανοικτής Οικονομίας

6ο Εξάμηνο

(οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 6ου & 8ου εξαμήνου)

7ο Εξάμηνο

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση    
 • Οικονομικά της Εργασίας    
 • Προγραμματισμός και Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας
 • Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου    
 • Επιχειρηματικότητα    
 • Οικονομικές εφαρμογές Υπολογιστικών πακέτων    
 • Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
 • Μικροοικονομική ΙΙΙ
 • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης    

8ο Εξάμηνο

(οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του 6ου & 8ου εξαμήνου)

 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ι    
 • Οικονομική Μεγέθυνση
 • Διεθνές Εμπόριο    
 • Θεωρία και Πρακτική της Οικονομικής Ενοποίησης    
 • Διοικητική Επιστήμη & Λήψη Αποφάσεων    
 • Ειδικά Θέματα επιχειρηματικότητας
 • Οικονομική Ανάπτυξη    
 • Οικονομικά της Υγείας    
 • Πολιτική Οικονομία
 • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών ΙΙ
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική    
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Ανάλυση Τιμών    
 • Λογιστική ΙΙ    
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία    
 • Θεωρία Παιγνίων
 • Στατιστική ΙΙΙ    
 • Αγγλικά για Τραπεζική και Διοίκηση Επιχειρήσεων    

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

Οδηγός Σπουδών

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια.

Πιο συγκεκριμένα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91, «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του»

 

 • την Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 
 • την Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα. 
 • την Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων. 
 • την Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 
 • το Σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 • τον Έλεγχο της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη - έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 • τη Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

 

 Ωστόσο, στη σύγχρονη αγορά εργασίας για αρκετές προοπτικές καριέρας, οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται απαραίτητες για τους/τις αποφοίτους.

Eνδεικτικές Μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις

 

Έτσι, 

 

σε τομείς όπως:

 • η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
 • οι δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, 
 • οι οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι/ες μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
Ως αναλυτές/τριες ή επενδυτές/τριες,

 • σε Τράπεζες, 
 • σε Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς
 • σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), 
 • σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
 • στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),
 • σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), 
 • σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.),

Ως οικονομικοί και στρατηγικοί αναλυτές/τριες

 •  σε μεγάλους οργανισμούς.


Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 80 Οικονομίας.
 

 

Δείτε την επαγγελματική μονογραφία του Τμήματος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις Οικονομικές Επιστήμες στο άρθρο μας εδώ.

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο