Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πίνακας Τμημάτων και Προπτυχιακών
Αναζήτηση Προπτυχιακών
Πανεπιστήμιο/Φορέας Τμήμα/Πρόγραμμα Επιστημ. Πεδίο Πόλη Κατευθύνσεις Promoted
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Veterinary Medicine (Κτηνιατρική)
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία True
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οδοντιατρικής
(10 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φαρμακευτικής
(10 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)
(4 ακαδημαϊκά έτη)
False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
(8 εξάμηνα)
3ο Σητεία False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής εργασίας
(8 εξάμηνα)
1ο Ηράκλειο False
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Ηράκλειο False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικές Επιστήμες (Γενική Βιολογία)
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία 1. Γενική Βιολογία
2. Γενική Μικροβιολογία.
False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Διατροφή – Διαιτολογία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εργοθεραπεία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιατρική (Doctor of Medicine)
(12 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Λογοθεραπεία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοσηλευτική
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδοντιατρική (Dental Surgery)
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φαρμακευτική
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικοθεραπεία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Λήμνος False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα 1. Δημόσια Υγεία
2. Κοινοτική Υγεία
False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εργοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κοινωνικής Εργασίας
(8 εξάμηνα)
1ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μαιευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Φυσικοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εργοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Πτολεμαΐδα False
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Μαιευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Πτολεμαΐδα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Λάρισα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας
(8 εξάμηνα)
3ο Καρδίτσα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διαιτολογίας και Διατροφολογίας
(8 εξάμηνα)
3ο Τρίκαλα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Λάρισα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτηνιατρικής
(10 εξάμηνα)
3ο Καρδίτσα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Λάρισα False
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Φυσικοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Λαμία False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
(10 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λογοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Ιωάννινα False
Πανεπιστήμιο Κρήτης International Program in Medicine
(12 εξάμηνα)
Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Ηράκλειο 1. Βιομοριακών Επιστημών
2. Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων
False
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Ηράκλειο False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικών Επιστημών
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιατρικής Σχολής
(12 εξάμηνα)
3ο Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Medicine (MBBS, Graduate Entry)-Ιατρική
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Medicine (MD, Undergraduate Entry)-Ιατρική
(12 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Veterinary Medicine - Κτηνιατρική
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Βιολογία του Ανθρώπου
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διατροφή και Διαιτολογία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Νοσηλευτική
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Φαρμακευτική
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Φυσικοθεραπεία
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
(8 εξάμηνα)
1ο, 2ο, 3ο, 4ο Πάτρα 1. Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. Κοινωνικής Εργασίας
False
Πανεπιστήμιο Πατρών Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Λογοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής
(10 εξάμηνα)
3ο Πάτρα False
Πανεπιστήμιο Πατρών Φυσικοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Αίγιο False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας
(8 εξάμηνα)
3ο Καλαμάτα False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Λογοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Καλαμάτα False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Τρίπολη False
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Φυσικοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Σπάρτη False
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
(12 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημών Αποκατάστασης στην κατεύθυνση Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας
(8 εξάμηνα)
1ο, 2ο, 3ο Λεμεσός False
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοσηλευτική
(8 εξάμηνα)
1ο, 2ο, 3ο Λεμεσός False
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής
(8 εξάμηνα)
3ο Αθήνα False
Frederick University Γενικής Νοσηλευτικής
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Frederick University Κοινωνικής Εργασίας
(8 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Frederick University Φαρμακευτικής
(10 εξάμηνα)
Λευκωσία False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βιολογίας
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Θεσσαλονίκη 1. Γενική
2. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
3. Περιβαλλοντική Βιολογία
False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτηνιατρικής
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Οδοντιατρικής
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικής
(10 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιατρικής
(12 εξάμηνα)
3ο Αλεξανδρούπολη False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κοινωνικής Εργασίας
(8 εξάμηνα)
1ο Κομοτηνή False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
(8 εξάμηνα)
2ο, 3ο Αλεξανδρούπολη False
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)
(8 εξάμηνα)
3ο Διδυμότειχο False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
(8 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Μαιευτικής
(8 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)
(8 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Φυσικοθεραπείας
(8 εξάμηνα)
3ο Θεσσαλονίκη False
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο