Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του UNIC είναι αφοσιωμένο στην εκπαίδευση επιστημόνων φαρμακοποιών, οι οποίοι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας, τεκμηριωμένη, διεπαγγελματική, με επίκεντρο τον ασθενή φαρμακευτική φροντίδα και θα προάγουν τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής στοχεύει στο να:

 • Εκπαιδεύσει μελλοντικούς φαρμακοποιούς και ερευνητές.
 • Επωάσει τους μελλοντικούς ηγέτες που θα μεταμορφώσουν το φαρμακευτικό επάγγελμα.
 • Αναγνωριστεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως ηγέτης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της φαρμακευτικής αγωγής και στην έρευνα και την εκπαίδευση στη φαρμακευτική πρακτική.
 • Καθιερώσει σχέσεις με άτομα και οργανισμούς που διαθέτουν κεντρικό ρόλο, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στη χρήση των φαρμάκων και των αποτελεσμάτων υγείας.
 • Παρέχει υψηλής ποιότητας έρευνα και εκπαίδευση που μπορεί να συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής των μελών της κοινωνίας.
 • Προσελκύσει ισχυρούς υποψηφίους.
 • Συνεισφέρει στην προαγωγή του φαρμακευτικού επαγγέλματος μέσω προηγμένης φαρμακευτικής πρακτικής, οργανωτικής συμμετοχής, και σε επιλεγμένες σταδιοδρομίες, να συνεισφέρει ακαδημαϊκά στο επάγγελμα.
 • Επιτύχει την αριστεία στη διδακτική και βιωματική εκπαίδευση όπως αποδεικνύεται από την ικανότητα των φοιτητών μας να μεταφράζουν τις βασικές επιστημονικές γνώσεις σε κλινικές εφαρμογές και να παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα παρεχόμενη από το φαρμακοποιό με επίκεντρο τον ασθενή.
 • Κατατάσσεται συστηματικά ανάμεσα στις κορυφαίες σχολές φαρμακευτικής.
 • Eπιδεικνύουν υψηλό επίπεδο κατανόησης σε όλα τα φαρμακευτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής τεχνολογίας, της φαρμακογνωσίας, της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας, της φαρμακευτικής χημείας, της φυσικής και των υπολογισμών που σχετίζονται με τις φαρμακευτικές επιστήμες, τη φαρμακοκινητική, τη θεραπεία, τη φαρμακευτική πρακτική, τη δημόσια υγεία και κοινωνικές πτυχές του φαρμακείου.
 • Ανταλλάσσει πραγματογνωμοσύνη με τη φαρμακοβιομηχανία και τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης και να συνεισφέρει τόσο σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς επαγγελματικούς ή επιστημονικούς οργανισμούς και επιτροπές.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά ή Αγγλικά (To πρόγραμμα προσφέρεται και στις δυο γλώσσες σε διαφορετικές ομάδες)

Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
 

Η φοίτηση στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 • είναι πενταετής,
 • αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες και

 οδηγεί «Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου στη Φαρμακευτική» («Integrated Master»).

 

 

Πραγματοποιείται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και περιλαμβάνει συναντήσεις επίβλεψης, συντονισμού και καθοδήγησης, συγγραφή ερευνητικής πρότασης/ερευνητικού πρωτοκόλλου, συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας.

 

 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/ τριών πραγματοποιείται κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε κοινοτικό φαρμακείο/ εγκατάσταση ή/και σε νοσοκομειακό φαρμακείο.

 

 

 

1ο Εξάμηνο

 • Ανατομία του Ανθρώπου
 • Κυτταρική Βιολογία    
 • Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική    
 • Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική
 • Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες
 • Γενική και Ανόργανη Χημεία    

2ο Εξάμηνο

 • Φυσιολογία του Ανθρώπου    
 • Μοριακή Βιολογία και Γενετική
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων    
 • Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια    
 • Βιοχημεία και Μεταβολισμός    
 • Οργανική Χημεία

3ο Εξάμηνο

 • Αγγλικά για τη Φαρμακευτική    
 • Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής
 • Κλασσική Αναλυτική Χημεία
 • Φαρμακευτική Χημεία I
 • Φαρμακευτική Μικροβιολογία
 • Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας

4ο Εξάμηνο

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι    
 • Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία
 • Παθοφυσιολογία    
 • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ
 • Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών
 • Μεθοδολογία στην Έρευνα

5ο Εξάμηνο

 • Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας    
 • Aνακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων
 • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι    
 • Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι    
 • Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι    
 • Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική

6ο Εξάμηνο

 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ    
 • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II
 • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ
 • Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI    
 • Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ    
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά    

7ο Εξάμηνο

 • Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία
 • Κλινική Φαρμακευτική
 • Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική    
 • Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής
 • Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία    
 • Διπλωματική Εργασία Ι    

8ο Εξάμηνο

 • Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική    
 • Τοξικολογία    
 • Χημεία Τροφίμων    
 • Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική    
 • Καλλυντικά    
 • Δημόσια Υγεία
 • Διπλωματική Εργασία ΙΙ    

9ο Εξάμηνο

 • Πρακτική I    

10ο Εξάμηνο

 • Πρακτική ΙΙ

 

 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να απασχοληθούν:

Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Με δικό τους Φαρμακείο 

Ως στελέχη 

 • Σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση
 • Στη Βιομηχανία και συγκεκριμένα στη φαρμακευτική έρευνα, στην ανάπτυξη -ανάλυση φαρμάκων νέων και γενοσήμων–ανάπτυξη καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής
 • Της Κλινικής Φαρμακευτικής ή/και Μοριακής διάγνωσης σε φαρμακεία ή Κλινικές Νοσοκομείων ή Πολυϊατρεία

Ως ερευνητές/τριες

 • σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα).

Ως καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • στην δημόσια εκπαίδευση 

Oι απόφοιτοι/ες Φαρμακευτικής, εφόσον αναγνωριστεί το πτυχίο τους, ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 87.01 Ιατρικής.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Φαρμακευτικής στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν σε φαρμακευτικές σχολές;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο