Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο

ΓΕΛ:  18.090

ΕΠΑΛ: 18.910

Βάση 2022
17.910
Εισακτέοι
114
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Φυσική 20%

 Χημεία  30%

 Βιολογία 30%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά 20%

 Μάθημα Ειδίκευσης 1  30%

 Μάθημα Ειδίκευσης 2  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0289
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Αθήνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Το όραμα του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι να συνεχίσει να υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, πολιτιστικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους του, και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

 

 

ΤΟΜΕΙΣ

 1. Φαρμακευτικής Χημείας
 2. Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων  
 3. Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Φαρμακευτικής Χημείας
 • Φαρμακευτικής Ανάλυσης
 • Φαρμακολογίας
 • Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 • Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής
 • Αξιοποίησης Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων

 

 

 

Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι πενταετής και

 • διαρθρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα

 Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master).

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα. 

 • Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών σε χώρους ειδικά εξοπλισμένους με όργανα και συσκευές (Εργαστήρια).

 

 

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους μπορούν να εκπονήσουν προαιρετική Πτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες.

 

 

 Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τα τελευταία δύο εξάμηνα (9ο και 10ο). Η πρακτική άσκηση στην Ελλάδα, για τη λήψη της άδειας άσκησης του φαρμακευτικού επαγγέλματος, ορίζεται σ’ ένα (1) χρόνο ως εξής:
α) Τρείς (3) μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, σε πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων.
β) Τρείς (3) μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, υπό την εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας αυτού.
γ) Τρείς (3) μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, ως ανωτέρω.
δ) Τρείς (3) μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή φαρμακείο νοσοκομείου, ως ανωτέρω κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου.

 • Με την από 19-6-97 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιτρέπεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των Κυπρίων Φοιτητών να γίνεται και στην Κύπρο. 

 

 

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ανόργανη Χημεία Ι
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Ανατομία του Ανθρώπου
 • Γενική Φυσική
 • Ιστορία της Φαρμακευτικής και Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
 • Οργανική Χημεία Ι
 • Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές (εργαστήριο)

 2ο Εξάμηνο
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Βιολογία (μάθημα και εργαστήρια)
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙ
 • Γενική Βοτανική (μάθημα και εργαστήρια)
 • Μέθοδοι Στατιστικής
 • Οργανική Χημεία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσιολογία 
 • Οργανική Χημεία ΙΙ
 • Βιοχημεία (μάθημα και εργαστήριο)
 • Αναλυτική Χημεία Ι (μάθημα και εργαστήριο)

 Μαθήματα Επιλογής

 • Εισαγωγή στους Η/Υ – Προγραμματισμός
 • Ειδικά Μαθήματα Οργανικής Χημείας
 • Κλινική Χημεία (μάθημα και εργαστήριο)

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Παθοφυσιολογία των νόσων
 • Φαρμακευτική Μικροβιολογία (μάθημα και εργαστήριο)
 • Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
 • Φυσικοχημεία (μάθημα και εργαστήριο)
 • Αναλυτική Χημεία ΙΙ (μάθημα και εργαστήριο)

 Μαθήματα Επιλογής

 • Φαρμακευτική Βοτανική (μάθημα και εργαστήριο)
 • Χημεία Τροφίμων – Διατροφή

5ο Εξάμηνο

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φαρμακευτική Χημεία Ι
 • Φαρμακογνωσία Ι
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
 • Φαρμακολογία Ι
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι

6ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ
 • Τοξικολογία Ι
 • Φαρμακολογία ΙΙ
 • Φαρμακογνωσία ΙΙ
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
 • Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας Ι
 • Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ΙΙ
 • Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας ΙΙΙ
 • Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής

Μαθήματα Επιλογής

 • Τεχνολογία Καλλυντικών – Κοσμητολογία
 • Μοριακή Φαρμακολογία
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική ΙΙ

7ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ
 • Φαρμακευτική Ανάλυση Ι
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ
 • Τοξικολογία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής

 • Ειδικά Μαθήματα Φαρμακογνωσίας
 • Μεταβολισμός Φαρμάκων
 • Εισαγωγή στην Κλινική Φαρμακευτική
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Φαρμάκων
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων
 • Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φαρμακευτική Χημεία ΙV
 • Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ
 • Φαρμακογνωσία ΙΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙΙ
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
 • Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Μαθήματα Επιλογής

 • Νεώτερα Φαρμακευτικά Συστήματα
 • Μαθήματα Σχεδιασμού Φαρμακοτεχνικών Μορφών
 • Ιδιότητες και Εφαρμογές Εκδόχων
 • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

9ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία
 • Πρώτες Βοήθειες – Στοιχεία Θεραπευτικής

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μarketing
 • Υγιεινή – Επιδημιολογία
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πτυχιακή Εργασία

10ο Εξάμηνο

 Μαθήματα Επιλογής

 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον κλάδο της Φαρμακευτικής
 • Πρακτική Άσκηση
 • Πτυχιακή Εργασία

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (αφού εξεταστούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος) μπορούν να απασχοληθούν: 

Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Με δικό τους Φαρμακείο 

Ως στελέχη 

 • Σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας- Κρατική Διοίκηση
 • Στη Βιομηχανία και συγκεκριμένα στη φαρμακευτική έρευνα, στην ανάπτυξη -ανάλυση φαρμάκων νέων και γενοσήμων–ανάπτυξη καλλυντικών ή συμπληρωμάτων διατροφής
 • Της Κλινικής Φαρμακευτικής ή/και Μοριακής διάγνωσης σε φαρμακεία ή Κλινικές Νοσοκομείων ή Πολυϊατρεία

Ως ερευνητές/τριες

 • σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα).

Ως καθηγητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • στην δημόσια εκπαίδευση 

Oι απόφοιτοι/ες Φαρμακευτικής ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 87.01 Ιατρικής.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την επιστήμη της Φαρμακευτικής στο άρθρο μας εδώ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Βίντεο

Παρουσίαση του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν σε φαρμακευτικές σχολές;
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο