Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Λεμεσός
Πρόσθετες Πληροφορίες

 Σκοπός του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι

 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες με ολοκληρωμένη μόρφωση οι οποίοι να ασκούν τη νοσηλευτική με ασφάλεια και υπευθυνότητα και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε διάφορους χώρους φροντίδας υγείας.
 • Να επιτρέψει στους φοιτητές να επωφεληθούν πλήρως από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση καλλιεργώντας την προσωπική, διανοητική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και επίγνωση, η οποία με τη σειρά της τους επιτρέπει να εξετάσουν και την άσκηση της νοσηλευτικής έτσι ώστε να συμβάλλουν θετικά τόσο στο νοσηλευτικό έργο όσο και στην κοινωνία.
 • Να αναπτύξει επιστήμονες νοσηλευτές/τριες οι οποίοι να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας και να προάγουν την υγεία.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει τη διά βίου μάθηση και να υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική, επιστημονική νοσηλευτική ανάπτυξη.
 • Να αναπτύξει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες επαγγελματικά κατοχυρωμένους, οι οποίοι είναι ερευνητικά προσανατολισμένοι και επιδεικνύουν την ικανότητα να ενημερώνονται συνεχώς και να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τη νέα γνώση.
 • Να προετοιμάσει εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτική τεκμηριωμένη βάσει ερευνητικών δεδομένων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 • Ογκολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας

Το πρόγραμμα σπουδών του μήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι τετραετές, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Κλινική Άσκηση: Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Κλινική Άσκηση που διαλαμβάνει παρουσία και εργασία, 7 ωρών ανά εβδομάδα, για σκοπούς πρακτικής εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες. Η Κλινική Άσκηση συνεχίζεται σε όλα τα επόμενα εξάμηνα φοίτησης, με βαθμιαία αύξηση των ωρών ανά εβδομάδα.

1ο Εξάμηνο

 • Ανατομία και Φυσιολογία Ι
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας
 • Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής Ι
 • Επικοινωνία στη Νοσηλευτική
 • Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (English Language Ι )

2ο Εξάμηνο

 • Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ
 • Βιολογία-Βιοχημεία
 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 • Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙ
 • Βιοφυσική
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Αγγλικά για Νοσηλευτικές Σπουδές

3ο Εξάμηνο

 • Παθοφυσιολογία I
 • Μικροβιολογία και Έλεγχος λοιμώξεων
 • Προαγωγή της Υγείας
 • Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙΙ
 • Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες I
 • Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες Ι

4ο Εξάμηνο

 • Παθοφυσιολογία IΙ
 • Φαρμακολογία στη Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Πληροφορική
 • Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ
 • Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ

 Μαθήματα Επιλογής

 • Υγιεινή της Εργασίας 
 • Βασικές Αρχές Ολιστικής Νοσηλευτικής και Πρακτική

5ο Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας
 • Eπιδημιολογία
 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Βιοστατιστική
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική
 • Κοινοτική Νοσηλευτική

Μαθήματα Επιλογής

 • Γενετική 
 • Επιτήρηση Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

6ο Εξάμηνο

 • Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ι
 • Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού
 • Μαιευτική & Γυναικολογική Νοσηλευτική
 • Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική 

Μαθήματα Επιλογής

 • Οικογενειακή Νοσηλευτική 
 • Ανακουφιστική φροντίδα 

7ο Εξάμηνο

 • Ανάπτυξη Κλινικών Δεξιοτήτων ΙΙ
 • Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
 • Ογκολογική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ
 • Βασικές Αρχές Διδασκαλίας και Μάθησης στη Νοσηλευτική
 • Πτυχιακή Εργασία

8ο Εξάμηνο

 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
 • Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες
 • Ηθική, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Νοσηλευτική
 • Ειδικότητες / εμπέδωση (κλινικοί χώροι - ΜΕΘ, ΜΕΘ καρδιολογικού, ΤΑΕΠ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)
 • Πτυχιακή εργασία - συνέχεια 

Το πρόγραμμα διαλαμβάνει παροχή γνώσης στις σύγχρονες νοσηλευτικές θεωρίες και άλλες συναφείς επιστήμες, επαγγελματική ανάπτυξη και νοσηλευτική πρακτική. Εμβαθύνει μεταξύ άλλων στην παθολογική, χειρουργική, ογκολογική, μαιευτική, γεροντολογική και κοινοτική νοσηλευτική, στη φαρμακολογία, μικροβιολογία και νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, διατροφολογίας, ηθικής, δεοντολογίας και νομικού πλαισίου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο