Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο

ΓΕΛ: 18.400

ΕΠΑΛ: 19.180

Βάση 2022
18.150
Εισακτέοι
110
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική   25%

 Χημεία   25%

 Βιολογία   25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα) 20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

 

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0304
Πόλη
Ηράκλειο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Tο Πρόγραμμα Σπουδών του Iατρικού Tμήματος της Σχολής Eπιστημών Yγείας του Πανεπιστημίου Kρήτης καταρτίσθηκε αρχικά σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της ομάδας εργασίας περί Δομής και Λειτουργίας του Iατρικού Tμήματος.

 Στο Πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης στην Iατρική Eκπαίδευση της Kοινωνικής διάστασης και αποστολής του Iατρικού λειτουργήματος, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η παροχή της απαραίτητης γνώσης που προϋποθέτει η σύγχρονη άσκηση της Iατρικής Eπιστήμης. Πρόσθετα, όπου οι αντικειμενικές συνθήκες υποδομής και στελέχωσης το επιτρέπουν, γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας μέσω εισαγωγής συστημάτων αυτομάθησης, ανάπτυξης ορισμένων θεμάτων από τη σκοπιά περισσότερων του ενός διδασκόντων κ.λπ. Aπώτερος σκοπός είναι η ευρεία χρήση των μεθόδων διασυνθετικής διδασκαλίας. 

 

 

1. Τομέας Ακτινολογίας με εργαστήρια:

 • Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
 • Ιατρικής Απεικόνισης
 • Ιατρικής Φυσικής
 • Πυρηνικής Ιατρικής

2. Τομέας Βασικών Επιστημών με εργαστήρια:

 • Βιοχημείας
 • Φαρμακολογίας
 • Νευροφυσιολογίας
 • Λειτουργικής Απεικόνισης του Εγκεφάλου
 • Κυτταρικής Φυσιολογίας
 • Φυσιολογίας της Κίνησης
 • Φυσιολογίας Γνωσιακών Λειτουργιών
 • Βιοπληροφορικής, Βασικών Νευροεπιστημών, Μοριακής Βιολογίας - Βιολογικών Συστημάτων
 • Ιατρικής Χημείας

3. Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής με εργαστήρια:

 • Κλινικής Ιολογίας
 • Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης
 • Κλινικής Χημείας - Βιοχημείας
 • Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
 • Αιματολογίας

4. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής με εργαστήρια:

 • Κλινικής Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής 
 • Προγραμματισμού Υγείας 
 • Κλινικής Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής 
 • Βιοστατιστικής 
 • Ιστορίας της Ιατρικής & Ιατρικής Δεοντολογίας 

5. Τομέας Μητέρας / Παιδιού με εργαστήρια:

 • Κλινικής Γενικής Παιδιατρικής 
 • Νεογνολογικής Κλινικής
 • Κλινικής Αιματολογίας & Ογκολογίας Παίδων 
 • Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής 

6. Τομέας Μορφολογίας με εργαστήρια:

 • Ανατομίας 
 • Ιστολογίας & Εμβρυολογίας 
 • Παθολογοανατομίας 
 • Ιατροδικαστικής  
 • Τοξικολογίας 

7. Τομέας Nευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων με εργαστήρια:

 • Νευρολογίας 
 • Νευροχειρουργικής 
 • Ωτορυνολαρυγγολογίας 
 • Οφθαλμολογίας 

8. Τομέας Παθολογίας με εργαστήρια:

 • Αιματολογίας 
 • Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας 
 • Δερματολογίας 
 • Εσωτερικής Παθολογίας 
 • Καρδιολογίας 
 • Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
 • Νεφρολογίας 
 • Ογκολογίας 
 • Πνευμονολογίας 

9. Τομέας Χειρουργικής με εργαστήρια:

 • Γενικής Χειρουργικής 
 • Χειρουργικής Ογκολογίας και Βαριατρικής 
 • Αγγειοχειρουργικής & Καρδιο-θωρακοχειρουργικής 
 • Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας 
 • Ουρολογίας 
 • Παιδοχειρουργικής 
 • Εντατικής Θεραπείας 
 • Αναισθησιολογίας 
 • Πειραματικής Ογκολογίας

10. Τομέας Ψυχιατρικής & Επιστημών Συμπεριφοράς με εργαστήριο:

 • Ψυχιατρικής 

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

 • διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 360 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

  Το Πρόγραμμα περιέχει και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που βοηθούν τον φοιτητή να εμβαθύνει
σε ειδικούς τομείς γνώσεις.


 Το πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Σχολή αποτελείται από τα Yποχρεωτικά Mαθήματα, από τα Kατ’
Eπιλογήν Yποχρεωτικά Mαθήματα
και από τις Kλινικές Aσκήσεις, που κατανέμονται σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά
εξάμηνα και υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς της Σχολής.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι οι εξής:

 • Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον δώδεκα (12) εξάμηνα.
 • Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου 226 ECTS.
 • Επιτυχία σε όλες τις κλινικές ασκήσεις συνολικού φόρτου 112 ECTS.
 • Επιτυχία σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικού φόρτου τουλάχιστον 22 ECTS.
 • Συμπλήρωση τουλάχιστον τριακοσίων εξήντα (360) ECTS συνολικά.

 Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να υπερβούν τα 360 ECTS με παραπάνω κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία θα εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα
διπλώματος αλλά δεν θα συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας για τη λήψη πτυχίου.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ιατρική Σχολή υπό τις εξής τρεις μορφές:
α) Διαλέξεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα μια περιοχή ενός
γνωστικού αντικειμένου.
β) Σεμινάρια και Ασκήσεις, ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι διδασκόμενοι με τις οδηγίες του
διδάσκοντος και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας ερευνούν ένα ειδικό θέμα και το συμπαρουσιάζουν με τον διδάσκοντα.
γ) Εργαστηριακές και Κλινικές Ασκήσεις, ορίζονται τα μαθήματα που αποσκοπούν στην παροχή βασικών ή
κλινικών γνώσεων σε επίπεδο πρακτικής εξάσκησης επί συγκεκριμένου αντικειμένου. Κατά την κρίση των
διδασκόντων μπορούν να οριστούν ως ασκήσεις ανεξάρτητα μαθήματα που θα γίνονται με περιορισμένο
αριθμό φοιτητών (μαθήματα μικρών ομάδων)

Κλινική Άσκηση (Διάρκεια και Διάρθρωση)

 • Προϋποθέσεις εγγραφής στις κλινικές ασκήσεις

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής για να μπορούν να αρχίσουν Κλινικές ασκήσεις στο 9ο εξάμηνο σπουδών θα
πρέπει να έχουν περάσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την Παθοφυσιολογία, τα Γενικά Προαπαιτούμενα Μαθήματα καθώς και τα αντίστοιχα ανά κλινική άσκηση ειδικά προαπαιτούμενα.

 • Η Κλινική Άσκηση διαρκεί 64 Εβδομάδες και χωρίζεται σε 4 ομάδες (Α, Β, Γ, Δ) Κλινικής Άσκησης.

Οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Α και Β πραγματοποιούνται απαρέγκλιτα στο 5ο έτος (9ο και 10ο εξάμηνο) και οι κλινικές ασκήσεις των ομάδων Γ και Δ στο 6ο έτος (11ο και 12ο εξάμηνο). Οι φοιτητές του 5ου έτους δεν μπορούν να ξεκινήσουν με τις κλινικές του 6ου έτους και αντίστροφα.
Οι τέσσερις (4) ομάδες Κλινικής Άσκησης έχουν ως ακολούθως:
Α΄ Ομάδα

 • Κλινική Άσκηση Παθολογίας

Β΄ Ομάδα

 • Κλινική Άσκηση Χειρουργικής

Γ΄ Ομάδα

 • Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής
 • Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής  
 • Κλινική Άσκηση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δ΄ Ομάδα

 • Κλινική Άσκηση Νευρολογίας  
 • Κλινική Άσκηση Ψυχιατρικής  
 • Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία (Π.Φ.Υ.)  
 • Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογίας  
 • Κλινική Άσκηση ΩΡΛ 

 

1o Εξάμηνο

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ανατομία Μυοσκελετικού    
 • Bιολογία A
 • Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία    
 • Επιστημολογία & Ιστορία Ιατρικής   
 • Iατρική Φυσική  
 • Xημεία

2o Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Bιολογία B
 • Bιοστατιστική
 • Bιοχημεία A 
 • Νευροανατομία  
 • Φυσιολογία A  

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ιατρικά Αγγλικά 
 • Ιατρική και Επιστήμες του Ανθρώπου (Μαθήματα στο Μουσείο Ιατρικής)
 • Μαθηματική Βιολογία

3o Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Βασική Ανοσολογία
 • Bιοχημεία Β
 • Εμβρυολογία Α
 • Ιστολογία Α
 • Τοπογραφική Aνατομία A
 • Φυσιολογία Β

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διατροφή 
 • Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 
 • Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα

4ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Γενική Παθολογική Ανατομική
 • Εμβρυολογία Β
 • Ιστολογία Β
 • Μικροβιολογία Α
 • Τοπογραφική Ανατομία Β
 • Φυσιολογία Γ

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ανοσολογία του Καρκίνου 
 • Από την αναζήτηση των ενδείξεων στην ανάλυση και στη λήψη της κλινικής απόφασης.
 • Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

5ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ειδική Παθολογική Ανατομική Α
 • Εργαστηριακή Ιατρική
 • Μικροβιολογία Β
 • Μοριακή Ιατρική
 • Παθοφυσιολογία A
 • Φαρμακολογία Α

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Ακτινοανατομία 
 • Bασικές Aρχές και Μηχανισμοί Oγκογένεσης 
 • Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική 
 • Ιατρική Αγγλική Ορολογία 
 • Mοριακή βάση της ανάπτυξης και δυσλειτουργίας του Nευρικού Συστήματος

6ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Α
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική Β
 • Επιδημιολογία-Δημόσια Υγεία
 • Παθοφυσιολογία Β
 • Προπαιδευτική Παθολογία
 • Προπαιδευτική Χειρουργική
 • Τοξικολογία
 • Φαρμακολογία Β

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Bασικές Aρχές HKΓ
 • Κυτταρική Επικοινωνία και Ανθρώπινες Ασθένειες 
 • Κυτταρολογία 
 • Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία της Αιμοποίησης

7ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Β
 • Νευρολογία
 • Ορθοπαιδική
 • Ουρολογία
 • Παθολογία Α
 • Χειρουργική Α
 • Ψυχιατρική

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Βασική Έρευνα στην Ιατρική 
 • Nεογνική Χειρουργική 
 • Νευροχειρουργική 
 • Το Ανθρώπινο Μικροβίωμα - Από τη βασική έρευνα στην κλινική εφαρμογή
 • Αρχές Ακτινοθεραπείας

8ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Αναισθησιολογία
 • Εντατική Iατρική
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Μαιευτική-Γυναικολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Παιδιατρική
 • Παθολογία Β
 • Xειρουργική Β
 • ΩΡΛ

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Αιμοδυναμική Παθοφυσιολογία των Αγγειακών
 • Παθήσεων και Αρχές στην Αναίμακτη Αγγειοδιαγνωστική
 • Aνδρολογία 
 • Εστιασμένη στον ασθενή φροντίδα: έννοιες -αρχές
 • Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική 
 • Εφαρμοσμένη Οπτική στην Οφθαλμολογία

9ο  - 12ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Κλιν. Άσκηση Παθολογίας 
 • Κλιν. Άσκηση Χειρουργικής 
 • Κλιν. Άσκηση Παιδιατρικής 
 • Κλιν. Άσκηση Γυναικ./Μαιευτικής 
 • Κλιν. Άσκηση ΤΕΠ
 • Κλιν. Άσκηση Νευρολογίας 
 • Κλιν. Άσκηση Ψυχιατρικής 
 • Κλιν. Άσκηση Π.Φ.Υ.
 • Κλιν. Άσκηση ΩΡΛ 
 • Κλιν. Άσκηση Οφθαλμολογίας

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Αρχές Ορθολογικής χρήσης Αντιβιοτικών 
 • Βιο-Ιατρική Ηθική 
 • Γυναικολογική Ενδοκρινολογία Εξωσωματική Γονιμοποίηση
 • Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας 
 • Μεταβολικά Νοσήματα 
 • Οξύς και χρόνιος πόνος 
 • Παθοφυσιολογία της Kινητικότητας του Πεπτικού
 • Τραύμα Μυοσκελετικού Συστήματος 
 • Διαταραχές Υγρών Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας και Βασικές Αρχές Αντιμετώπισής τους
 • Παιδιατρική Σημειολογία

10ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Tροπική και Γεωγραφική Iατρική    
 • Παιδιατρική Aιματολογία - Oγκολογία
 • H χρήση των Lasers στην Iατρική
 • Kλινική Nευροφυσιολογία για εκτίμηση ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών
 • Παιδιατρική Nεογνολογία    
 • Εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ιατρική    \Oικογενειακός Προγραμματισμός
 • Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης    
 • Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία
 • Επεμβατική Ακτινολογία    
 • Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση συχνών Κλινικών Προβλημάτων    
 • Κλινική Αλκοολογία    

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων 
 • Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία 
 • Επεμβατική Ακτινολογία 
 • Κλινική Αλκοολογία 
 • Κλινικοεργαστηριακή Διερεύνηση συχνών
 • Κλινικών Προβλημάτων
 • ΙOικογενειακός Προγραμματισμός 
 • Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης 
 • Παιδιατρική Aιματολογία - Oγκολογία 
 • Παιδιατρική Νεογνολογία 
 • Ψυχοπαθολογία Παιδιού - Εφήβου 
 • Παιδοπνευμονολογία 
 • Τροπική Ιατρική 
 • Μέθοδοι Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας, Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μεταμόσχευση Νεφρού

11ο Εξάμηνο 

Mαθήματα Υποχρεωτικά

 • Ιατροδικαστική - Δεοντολογία

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Επαγγελματική Ανάπτυξη 
 • Θεραπευτική Στρατηγική των Nεοπλασματικών Aσθενειών
 • Καρδιο-θωρακοχειρουργική 
 • Παιδιατρικές Λοιμώξεις 
 • Παιδιατρική Φαρμακολογία 
 • Παιδιατρική Ανοσολογία

12ο Εξάμηνο

Mαθήματα Κατ' επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Διαχείριση επειγόντων περιστατικών στη
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ζητήματα Κλινικής Ηθικής 
 • Ανακουφιστική Φροντίδα Ασθενών με Καρκίνο

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α΄ Ομάδα

 • Παθολογία
  • Παθολογική Κλινική
  • Καρδιολογική Κλινική
  • Πνευμονολογική Κλινική
  • Κλινική Επιλογής

Β΄ Ομάδα

 • Xειρουργική    
  • Γενική Χειρουργική /ΧΟΓΚ
  • Ορθοπαιδική Κλινική
  • Κλινική Επιλογής

Γ΄ Ομάδα

 • Παιδιατρική
 • Mαιευτική - Γυναικολογία
 • Κλινική Άσκηση ΤΕΠ (Επείγουσα Ιατρική)      

Δ΄ Ομάδα

 • Nευρολογική Κλινική
 • Ψυχιατρική Κλινική
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • ΩPΛ Κλινική
 • Oφθαλμολογική Κλινική

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

 

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η Ιατρική ως κλάδος προσφέρει ευρείες προοπτικές στους/στις αποφοίτους καθώς προσφέρει υψηλές εξειδικεύσεις. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/06.07.1955 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ 171 τ.Α’. και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 16 τ.Α’

Το πτυχίο Ιατρικής:

 • παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης
 • αποτελεί προσόν αυτόματα αναγνωρισμένο (σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2005/36/EC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • σε δικό τους ιατρείο 
 • σε ιδιωτικές κλινικές
 • σε διαγνωστικά - εργαστηριακά κέντρα
 • σε ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ( Γιατροί χωρίς σύνορα)

Νοσοκομειακοί ιατροί 

 • σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Β’ βάθμια Περίθαλψη)
 • σε Κλινικές 
 • σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα
 • σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
 • σε Κέντρα Υγείας (Α’ βάθμια Περίθαλψη)

 

 Οι ειδικότητες της Ιατρικής διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: α) Παθολογίας β) Χειρουργικής γ) Κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής δ) Ψυχιατρικής

  Μετά την απόκτηση της άδειας άσκησεως επαγγέλματος οι απόφοιτοι/ες  μπορούν να αιτηθούν για να εξειδικευτούν σε μία από τις 42 ιατρικές ειδικότητες σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική.
 

 Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

 

Στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», αναφέρεται αναλυτικά ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της κάθε ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

 • Αγγειοχειρουργική (7 έτη),
 • Αιματολογία (6 έτη),
 • Ακτινολογία (5 έτη),
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (5 έτη),
 • Αλλεργιολογία (5 έτη),
 • Αναισθησιολογία (5 έτη),
 • Γαστρεντερολογία (6 έτη),
 • Γενική Ιατρική (5 έτη),
 • Δερματολογία και Αφροδισιολογία (5 έτη),
 • Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία (5 έτη),
 • Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός (6 έτη),
 • Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική (5 έτη),
 • Ιατρική Γενετική (5 έτη),
 • Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος (4 έτη),
 • Ιατροδικαστική (5 έτη),
 • Καρδιολογία (6 έτη),
 • Κυτταρολογία (5 έτη),
 • Μαιευτική και Γυναικολογία (5 έτη),
 • Νευρολογία (5 έτη), 
 • Νευροχειρουργική (7 έτη),
 • Νεφρολογία (6 έτη),
 • Ορθοπαιδική και Τραυματολογία (6 έτη),
 • Ουρολογία (5 έτη),
 • Οφθαλμολογία (4 έτη),
 • Παθολογική Ανατομική (5 έτη),
 • Παθολογική Ογκολογία (6 έτη),
 • Παιδιατρική (5 έτη),
 • Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική (6 έτη),
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία (5 έτη),
 • Πυρηνική Ιατρική (5 έτη),
 • Ρευματολογία (6 έτη),
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα) (5 έτη),
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (5 έτη),
 • Χειρουργική (6 έτη),
 • Χειρουργική Θώρακος (7 έτη),
 • Χειρουργική Παίδων (7 έτη),
 • Ψυχιατρική (5 έτη),
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (5 έτη),
 • Ωτορινολαρυγγολογία (5 έτη). 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα, από τη Βάση Δεδομένων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσονται

 στον κλάδο ΠΕ Ιατρών στην ειδικότητα τους προκειμένου να διοριστούν σε φορείς του Δημοσίου

αλλά και

  στον κλάδο ΠΕ 87.01 Ιατρικής για διορισμό στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Ιατρικής στο άρθρο μας εδώ

 

 

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο