Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο

ΓΕΛ:  18.800

ΕΠΑΛ: 19.340

Βάση 2022
18.550
Εισακτέοι
155
Συντ. Ε.Β.Ε.
1,20

ΓΕΛ

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%

 Φυσική  25%

 Χημεία  25%

 Βιολογία  25%

 

ΕΠΑΛ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

 Μαθηματικά ( Άλγεβρα)  20%

 Νέα Ελληνικά  20%

 Μάθημα Ειδικότητας 1  30%

 Μάθημα Ειδικότητας 2  30%

Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0297
Τομείς ΕΠΑΛ
 • Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών της και η παραγωγή υψηλού επιπέδου ιατρικού επιστημονικού δυναμικού για τη χώρα.

Επίσης, στόχο αποτελεί η παραγωγή αξιόλογου ερευνητικού έργου, τόσο αυτοδύναμου, όσο και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γίνεται προσπάθεια, η επαφή με την ερευνητική διαδικασία να αρχίζει ήδη από το διάστημα της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριων, με τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων και των Κλινικών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται, κυρίως, στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΙΣΑΠΘ) που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

 • Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι, πρώτα από όλα, η μετάδοση στους/στις φοιτητές/τριες των ηθικών αξιών, που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος, και η εξασφάλιση των επιστημονικών γνώσεων, που θα τους επιτρέψουν να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά θέματα και προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

 

 

 1. Τομέας Ακτινολογίας, Ανατομίας, Παθολογικής Ανατομικής και Τεχνολογιών με εργαστήρια:

 • Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας
 • Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 • Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής
 • Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
 • Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας
 • Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
 • Πυρηνικής Ιατρικής 
 • Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

2.  Τομέας Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής με εργαστήρια:

 • Πειραματικής Φυσιολογίας
 • Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας
 • Κλινικής Φαρμακολογίας
 • Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής
 • Γενικής Βιολογίας 
 • Βιολογικής Χημείας
 • Βιοχημείας (Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ)
 • Μικροβιολογίας
 • Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής
 • Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας

3. Τομέας Παθολογίας με εργαστήρια/κλινικές:

 • Παθολογική Κλινική
 • Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
 • Νεφρολογική Κλινική
 • Καρδιολογική Κλινική
 • Πνευμονολογική Κλινική
 • Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
 • Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
 • Δερματολογική Κλινική 

4. Τομέας Χειρουργικής με εργαστήρια/ κλινικές:

 • Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
 • Χειρουργική Κλινική
 • Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
 • Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων
 • Ουρολογική Κλινική
 • Ορθοπαιδική Κλινική
 • Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
 • Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
 • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική
 • Αγγειοχειρουργική Κλινική

5. Τομέας Υγείας Παιδιού με εργαστήρια/κλινικές:

 • Παιδιατρική Κλινική
 • Νεογνολογική Κλινική
 • Κλινική Χειρουργικής Παίδων

6. Τομέας Νευροεπιστημών και Αισθητηρίων Οργάνων με εργαστήρια/κλινικές:

 • Νευρολογική Κλινική
 • Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Νευροχειρουργική Κλινική
 • Ψυχιατρική Κλινική
 • Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική
 • Οφθαλμολογική Κλινική
 • Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας

 

 

 

Μεταπτυχιακά Τμήματος

Το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ είναι εξαετούς φοίτησης, οι σπουδές

 • διαρκούν δώδεκα (12) εξάμηνα και
 • αντιστοιχούν σε 360 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Ιατρικής διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους μαθημάτων:

 1. προκλινικός (1-4 εξάμηνα)
 2. κλινικός (5-10 εξάμηνα)
 3. κλινική άσκηση (11-12 εξάμηνα).

Οι φοιτητές/τριες, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς

 • σε εβδομήντα έξι (76) υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού) με σύνολο 350 ECTS (69 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο) και
 • σε πέντε (5) μαθήματα επιλογής με σύνολο 10 ECTS.

 Δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν εκμάθησης ορολογίας σε ξένη γλώσσα.  

 
 Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές/ τριες διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης.

 Ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να κατοχυρώσει πέντε (5) μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Αυτά θα κατανεμηθούν στον 1ο και 2ο κύκλο σπουδών.

 • στον 1ο κύκλο σπουδών θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δύο (2) μαθημάτων από μια δεξαμενή δεκαοχτώ (18) μαθημάτων,
 • στο 2ο κύκλο σπουδών θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών (3) μαθημάτων από μια δεξαμενή τριάντα πέντε (35) μαθημάτων.

 Kλινική Άσκηση


Οι κλινικές ασκήσεις του 6ου έτους (τρίμηνα):

1. Κατά τη διάρκεια του 11ου και 12ου εξαμήνου, ο/η φοιτητής/τρια κάνει πρακτική άσκηση σε Κλινικές, όπως ορίζει το πρόγραμμα σπουδών. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν στον/στην φοιτητή/τρια την κλινική εμπειρία και δυνατότητα να αναλύει και να συμμετέχει στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

2. Οι Κλινικές και οι Μονάδες, όπου οι φοιτητές επιτελούν Κλινική Άσκηση, πρέπει να έχουν οργανωμένο πρόγραμμα εργασίας και υποχρεώσεων, καθορισμένους υπεύθυνους καθοδηγητές, και οργανωμένες ώρες φροντιστηριακής εμπέδωσης των γνώσεων και εμπειριών


 Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται από το 5ο μέχρι το 12ο εξάμηνο σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται από τις Κλινικές του Τμήματος.

 • Οι Κλινικές είναι χωρισμένες σε τρεις (3) ακαδημαϊκούς πόλους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου. Κάθε φοιτητής/τρια ανήκει σε ένα (1) πόλο, στον οποίο και θα ασκηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του.

 

 

1o Εξάμηνο

 • Ιατρική Βιολογία
 • Ιατρική Φυσική
 • Γενική Ανατομία
 • Εισαγωγή στη Βιοχημεία
 • Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες και στην Πρακτική Άσκηση
 • Ιστορία της Ιατρικής Επιστήμης
 • Αγγλική Ιατρική Ορολογία I
 • Γαλλική Ιατρική Ορολογία I
 • Γερμανική Ιατρική Ορολογία I

2ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Πληροφορική
 • Ανατομία I
 • Γενική Ιστολογία
 • Βιοχημεία I
 • Γενική Φυσιολογία
 • Αγγλική Ιατρική Ορολογία II
 • Γαλλική Ιατρική Ορολογία II
 • Γερμανική Ιατρική Ορολογία II

3ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Στατιστική
 • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες
 • Ανατομία II
 • Ειδική Ιστολογία
 • Βιοχημεία II
 • Φυσιολογία I

4ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Γενετική
 • Επικοινωνία με τον Ασθενή
 • Ανατομία III
 • Εμβρυολογία
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Φυσιολογία II

5ο Εξάμηνο

 • Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία
 • Εισαγωγή στη Φαρμακολογία
 • Μικροβιολογία I
 • Ψυχική Υγεία
 • Εισαγωγή στην Κλινική Σημειολογία (Παθολογία, Χειρουργική και Παιδιατρική)

6ο Εξάμηνο

 • Δερματολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Ωτορινολαρυγγολογία
 • Υγιεινή - Επιδημιολογία
 • Κοινωνική Ιατρική - Δημόσια Υγεία
 • Παθολογική Φυσιολογία
 • Μικροβιολογία II
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

7o Εξάμηνο

 • Καρδιολογία
 • Καρδιοθωρακοχειρουργική
 • Πνευμονολογία
 • Ψυχιατρική I
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
 • Νευρολογία I
 • Νευροχειρουργική
 • Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

8ο Εξάμηνο

 • Παθολογία I
 • Χειρουργική I
 • Αγγειοχειρουργική
 • Πλαστική Χειρουργική
 • Ιατρική Βασισμένη στην Τεκμηρίωση
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

9ο Εξάμηνο

 • Μαιευτική - Γυναικολογία I
 • Ουρολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Ορθοπαιδική
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

10ο Εξάμηνο

 • Κλινική Ανοσολογία
 • Γηριατρική
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Κλινική Διατροφή
 • Παιδιατρική I
 • Νεογνολογία
 • Εφηβική Ιατρική
 • Παιδοχειρουργική
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία-Πυρηνική Ιατρική

11ο  - 12ο Εξάμηνο

 • Παθολογία II
 • Χειρουργική II (και Νευροχειρουργική)
 • Παιδιατρική ΙΙ
 • Μαιευτική - Γυναικολογία ΙΙ
 • Νευρολογία ΙΙ
 • Ψυχιατρική ΙΙ
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών

Η Ιατρική ως κλάδος προσφέρει ευρείες προοπτικές στους/στις αποφοίτους καθώς προσφέρει υψηλές εξειδικεύσεις. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/06.07.1955 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ 171 τ.Α’. και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 16 τ.Α’

Το πτυχίο Ιατρικής:

 • παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης
 • αποτελεί προσόν αυτόματα αναγνωρισμένο (σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2005/36/EC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • σε δικό τους ιατρείο 
 • σε ιδιωτικές κλινικές
 • σε διαγνωστικά - εργαστηριακά κέντρα
 • σε ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ( Γιατροί χωρίς σύνορα)

Νοσοκομειακοί ιατροί 

 • σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Β’ βάθμια Περίθαλψη)
 • σε Κλινικές 
 • σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα
 • σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
 • σε Κέντρα Υγείας (Α’ βάθμια Περίθαλψη)

 

 Οι ειδικότητες της Ιατρικής διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: α) Παθολογίας β) Χειρουργικής γ) Κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής δ) Ψυχιατρικής

  Μετά την απόκτηση της άδειας άσκησεως επαγγέλματος οι απόφοιτοι/ες  μπορούν να αιτηθούν για να εξειδικευτούν σε μία από τις 42 ιατρικές ειδικότητες σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική.
 

 Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

 

Στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», αναφέρεται αναλυτικά ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της κάθε ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

 • Αγγειοχειρουργική (7 έτη),
 • Αιματολογία (6 έτη),
 • Ακτινολογία (5 έτη),
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (5 έτη),
 • Αλλεργιολογία (5 έτη),
 • Αναισθησιολογία (5 έτη),
 • Γαστρεντερολογία (6 έτη),
 • Γενική Ιατρική (5 έτη),
 • Δερματολογία και Αφροδισιολογία (5 έτη),
 • Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία (5 έτη),
 • Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός (6 έτη),
 • Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική (5 έτη),
 • Ιατρική Γενετική (5 έτη),
 • Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος (4 έτη),
 • Ιατροδικαστική (5 έτη),
 • Καρδιολογία (6 έτη),
 • Κυτταρολογία (5 έτη),
 • Μαιευτική και Γυναικολογία (5 έτη),
 • Νευρολογία (5 έτη), 
 • Νευροχειρουργική (7 έτη),
 • Νεφρολογία (6 έτη),
 • Ορθοπαιδική και Τραυματολογία (6 έτη),
 • Ουρολογία (5 έτη),
 • Οφθαλμολογία (4 έτη),
 • Παθολογική Ανατομική (5 έτη),
 • Παθολογική Ογκολογία (6 έτη),
 • Παιδιατρική (5 έτη),
 • Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική (6 έτη),
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία (5 έτη),
 • Πυρηνική Ιατρική (5 έτη),
 • Ρευματολογία (6 έτη),
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα) (5 έτη),
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (5 έτη),
 • Χειρουργική (6 έτη),
 • Χειρουργική Θώρακος (7 έτη),
 • Χειρουργική Παίδων (7 έτη),
 • Ψυχιατρική (5 έτη),
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (5 έτη),
 • Ωτορινολαρυγγολογία (5 έτη). 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσονται

 στον κλάδο ΠΕ Ιατρών στην ειδικότητα τους προκειμένου να διοριστούν σε φορείς του Δημοσίου

αλλά και

  στον κλάδο ΠΕ 87.01 Ιατρικής για διορισμό στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Ιατρικής στο άρθρο μας εδώ

Μπορείτε να δείτε τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια:

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο