Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο
Εισακτέοι
155
Βάση 2023
18.800
Βάση 2022
18.550
Αντικείμενο
Κωδικός Σχολής
0297
Πόλη
Θεσσαλονίκη
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της και η παραγωγή υψηλού επιπέδου ιατρικού επιστημονικού δυναμικού για τη χώρα. Επίσης, στόχο αποτελεί η παραγωγή αξιόλογου ερευνητικού έργου, τόσο αυτοδύναμου, όσο και σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γίνεται προσπάθεια, η επαφή με την ερευνητική διαδικασία να αρχίζει ήδη από το διάστημα της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριων, με τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων και των Κλινικών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται, κυρίως, στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής (ΕΣΙΣΑΠΘ) που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι, πρώτα από όλα, η μετάδοση στους/στις φοιτητές/τριες των ηθικών αξιών, που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος, και η εξασφάλιση των επιστημονικών γνώσεων, που θα τους επιτρέψουν να διαγιγνώσκουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά θέματα και προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μετά την αποφοίτησή τους από το Τμήμα.

 

 

 1. Τομέας Ακτινολογίας, Ανατομίας, Παθολογικής Ανατομικής και Τεχνολογιών με εργαστήρια:

 • Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας
 • Ιστολογίας-Εμβρυολογίας
 • Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής
 • Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
 • Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας
 • Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής - Απεικονιστικών Τεχνολογιών
 • Πυρηνικής Ιατρικής 
 • Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

2.  Τομέας Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικών Επιστημών & Προληπτικής Ιατρικής με εργαστήρια:

 • Πειραματικής Φυσιολογίας
 • Φυσιολογίας
 • Φαρμακολογίας
 • Κλινικής Φαρμακολογίας
 • Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής
 • Γενικής Βιολογίας 
 • Βιολογικής Χημείας
 • Βιοχημείας (Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ)
 • Μικροβιολογίας
 • Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής
 • Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας

3. Τομέας Παθολογίας με εργαστήρια/κλινικές:

 • Παθολογική Κλινική
 • Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
 • Νεφρολογική Κλινική
 • Καρδιολογική Κλινική
 • Πνευμονολογική Κλινική
 • Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
 • Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας
 • Δερματολογική Κλινική 

4. Τομέας Χειρουργικής με εργαστήρια/ κλινικές:

 • Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
 • Χειρουργική Κλινική
 • Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας
 • Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων
 • Ουρολογική Κλινική
 • Ορθοπαιδική Κλινική
 • Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
 • Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής
 • Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική
 • Αγγειοχειρουργική Κλινική

5. Τομέας Υγείας Παιδιού με εργαστήρια/κλινικές:

 • Παιδιατρική Κλινική
 • Νεογνολογική Κλινική
 • Κλινική Χειρουργικής Παίδων

6. Τομέας Νευροεπιστημών και Αισθητηρίων Οργάνων με εργαστήρια/κλινικές:

 • Νευρολογική Κλινική
 • Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Νευροχειρουργική Κλινική
 • Ψυχιατρική Κλινική
 • Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική
 • Οφθαλμολογική Κλινική
 • Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας

 

ΕΠΑΛ

Στο τμήμα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι ΕΠΑΛ του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας

Μεταπτυχιακά Τμήματος

Το Τμήμα Ιατρικής είναι εξαετούς φοίτησης, οι σπουδές διαρκούν δώδεκα (12) εξάμηνα και αντιστοιχούν σε 360 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

Οι σπουδές στο Τμήμα Ιατρικής διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους μαθημάτων:

 1. προκλινικός (1-4 εξάμηνα)
 2. κλινικός (5-10 εξάμηνα)
 3. κλινική άσκηση (11-12 εξάμηνα).

Οι φοιτητές/τριες, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς

 • σε εβδομήντα έξι (76) υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού) με σύνολο 350 ECTS (69 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο) και
 • σε πέντε (5) μαθήματα επιλογής με σύνολο 10 ECTS.

 Δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα αφορούν εκμάθησης ορολογίας σε ξένη γλώσσα.  

 
 Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές/ τριες διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης.

 Ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να κατοχυρώσει πέντε (5) μαθήματα επιλογής, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Αυτά θα κατανεμηθούν στον 1ο και 2ο κύκλο σπουδών.

 • στον 1ο κύκλο σπουδών θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δύο (2) μαθημάτων από μια δεξαμενή δεκαοχτώ (18) μαθημάτων,
 • στο 2ο κύκλο σπουδών θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών (3) μαθημάτων από μια δεξαμενή τριάντα πέντε (35) μαθημάτων.

 Kλινική Άσκηση


Οι κλινικές ασκήσεις του 6ου έτους (τρίμηνα):

1. Κατά τη διάρκεια του 11ου και 12ου εξαμήνου, ο φοιτητής κάνει πρακτική άσκηση σε Κλινικές, όπως ορίζει το ΝΠΠΣ. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν στον φοιτητή την κλινική εμπειρία και δυνατότητα να αναλύει και να συμμετέχει στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών.

2. Οι Κλινικές και οι Μονάδες, όπου οι φοιτητές επιτελούν Κλινική Άσκηση, πρέπει να έχουν οργανωμένο πρόγραμμα εργασίας και υποχρεώσεων, καθορισμένους υπεύθυνους καθοδηγητές, και οργανωμένες ώρες φροντιστηριακής εμπέδωσης των γνώσεων και εμπειριών


Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται από το 5ο μέχρι το 12ο εξάμηνο σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται από τις Κλινικές του Τμήματος. Οι Κλινικές είναι χωρισμένες σε τρεις (3) ακαδημαϊκούς πόλους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου. Κάθε φοιτητής/τρια ανήκει σε ένα (1) πόλο, στον οποίο και θα ασκηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του.

 

 

 

1o Εξάμηνο

 • Ιατρική Βιολογία
 • Ιατρική Φυσική
 • Γενική Ανατομία
 • Εισαγωγή στη Βιοχημεία
 • Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες και στην Πρακτική Άσκηση
 • Ιστορία της Ιατρικής Επιστήμης
 • Αγγλική Ιατρική Ορολογία I
 • Γαλλική Ιατρική Ορολογία I
 • Γερμανική Ιατρική Ορολογία I

2ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Πληροφορική
 • Ανατομία I
 • Γενική Ιστολογία
 • Βιοχημεία I
 • Γενική Φυσιολογία
 • Αγγλική Ιατρική Ορολογία II
 • Γαλλική Ιατρική Ορολογία II
 • Γερμανική Ιατρική Ορολογία II

3ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Στατιστική
 • Βασικές Κλινικές Δεξιότητες
 • Ανατομία II
 • Ειδική Ιστολογία
 • Βιοχημεία II
 • Φυσιολογία I

4ο Εξάμηνο

 • Ιατρική Γενετική
 • Επικοινωνία με τον Ασθενή
 • Ανατομία III
 • Εμβρυολογία
 • Κλινική Βιοχημεία
 • Φυσιολογία II

5ο Εξάμηνο

 • Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία
 • Εισαγωγή στη Φαρμακολογία
 • Μικροβιολογία I
 • Ψυχική Υγεία
 • Εισαγωγή στην Κλινική Σημειολογία (Παθολογία, Χειρουργική και Παιδιατρική)

6ο Εξάμηνο

 • Δερματολογία
 • Οφθαλμολογία
 • Ωτορινολαρυγγολογία
 • Υγιεινή - Επιδημιολογία
 • Κοινωνική Ιατρική - Δημόσια Υγεία
 • Παθολογική Φυσιολογία
 • Μικροβιολογία II
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

7o Εξάμηνο

 • Καρδιολογία
 • Καρδιοθωρακοχειρουργική
 • Πνευμονολογία
 • Ψυχιατρική I
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
 • Νευρολογία I
 • Νευροχειρουργική
 • Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

8ο Εξάμηνο

 • Παθολογία I
 • Χειρουργική I
 • Αγγειοχειρουργική
 • Πλαστική Χειρουργική
 • Ιατρική Βασισμένη στην Τεκμηρίωση
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

9ο Εξάμηνο

 • Μαιευτική - Γυναικολογία I
 • Ουρολογία
 • Αναισθησιολογία
 • Ορθοπαιδική
 • Επείγουσα Ιατρική
 • Ιατροδικαστική και Τοξικολογία
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία - Πυρηνική Ιατρική

10ο Εξάμηνο

 • Κλινική Ανοσολογία
 • Γηριατρική
 • Κλινική Φαρμακολογία
 • Κλινική Διατροφή
 • Παιδιατρική I
 • Νεογνολογία
 • Εφηβική Ιατρική
 • Παιδοχειρουργική
 • Συστημική Φαρμακολογία
 • Βιοπαθολογία
 • Ειδική Παθολογική Ανατομική
 • Ακτινολογία-Πυρηνική Ιατρική

11ο  - 12ο Εξάμηνο

 • Παθολογία II
 • Χειρουργική II (και Νευροχειρουργική)
 • Παιδιατρική ΙΙ
 • Μαιευτική - Γυναικολογία ΙΙ
 • Νευρολογία ΙΙ
 • Ψυχιατρική ΙΙ
 • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική

 

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Ειδικότητες Ιατρικής:

Το επαγγελματικό και γνωστικό πεδίο του γιατρού κατανέμεται σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Όλες οι ιατρικές ειδικότητες ανήκουν σε τέσσερις βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης:

α) της παθολογίας

β) της χειρουργικής

γ) της κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής και

δ) της ψυχιατρικής.

Στην Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», αναφέρεται αναλυτικά ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της κάθε ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

 • Αγγειοχειρουργική (7 έτη),
 • Αιματολογία (6 έτη),
 • Ακτινολογία (5 έτη),
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (5 έτη),
 • Αλλεργιολογία (5 έτη),
 • Αναισθησιολογία (5 έτη),
 • Γαστρεντερολογία (6 έτη),
 • Γενική Ιατρική (5 έτη),
 • Δερματολογία και Αφροδισιολογία (5 έτη),
 • Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία (5 έτη),
 • Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός (6 έτη),
 • Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική (5 έτη),
 • Ιατρική Γενετική (5 έτη),
 • Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος (4 έτη),
 • Ιατροδικαστική (5 έτη),
 • Καρδιολογία (6 έτη),
 • Κυτταρολογία (5 έτη),
 • Μαιευτική και Γυναικολογία (5 έτη),
 • Νευρολογία (5 έτη), 
 • Νευροχειρουργική (7 έτη),
 • Νεφρολογία (6 έτη),
 • Ορθοπαιδική και Τραυματολογία (6 έτη),
 • Ουρολογία (5 έτη),
 • Οφθαλμολογία (4 έτη),
 • Παθολογική Ανατομική (5 έτη),
 • Παθολογική Ογκολογία (6 έτη),
 • Παιδιατρική (5 έτη),
 • Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική (6 έτη),
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία (5 έτη),
 • Πυρηνική Ιατρική (5 έτη),
 • Ρευματολογία (6 έτη),
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα) (5 έτη),
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (5 έτη),
 • Χειρουργική (6 έτη),
 • Χειρουργική Θώρακος (7 έτη),
 • Χειρουργική Παίδων (7 έτη),
 • Ψυχιατρική (5 έτη),
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (5 έτη),
 • Ωτορινολαρυγγολογία (5 έτη). 

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση ειδικότητας ορίζεται για πτυχίο Βιολογίας ή Ιατρικής για ειδικότητα στην εργαστηριακή γενετική στα 5 έτη. 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα, από τη Βάση Δεδομένων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

Επαγγελματικές προοπτικές

Η Ιατρική προσφέρει σημαντικές επιλογές καριέρας. Πέρα από το να ενταχθεί κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορεί να εργαστεί ως ιδιώτης γιατρός ή να ασχοληθεί με την έρευνα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/06.07.1955 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ 171 τ.Α’. και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 16 τ.Α’. Για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας ύστερα από πρακτική άσκηση διάρκειας 1 (ενός) χρόνου, η οποία συνήθως γίνεται σε αγροτικά ή ημιαστικά ιατρεία. Το αγροτικό δεν απαραίτητο για την λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής εξακολουθεί όμως να είναι προαπαιτούμενο για διορισμό στα Δημόσια Νοσοκομεία. Μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ο ιατρός μπορεί να ειδικευτεί σε μία από τις 40 αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες αποκτώνται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, ύστερα από σπουδές και άσκηση. 

Ενδεικτικά μερικοί κλάδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος απόφοιτος Ιατρικής:

 • Καριέρα Δημόσια Υγεία
 • Καριέρα ως Αυτοαπασχολούμενος
 • Καριέρα στην Έρευνα
 • Καριέρα σε ΜΚΟ 
 • Καριέρα στην Εκπαίδευση

Ακολουθεί μία πιο αναλυτική περιγραφή μερικών επαγγελμάτων που μπορεί κανείς να ακολουθήσει με το πτυχίο Ιατρικής:

Καριέρα στη Δημόσια Υγεία

Ένας απόφοιτος Ιατρικής μπορεί να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην žΑ’ βάθμια Περίθαλψη (πρώτη επαφή με τον άρρωστο), την Β’ βάθμια Περίθαλψη (νοσοκομειακή), την žΓ’ βάθμια Περίθαλψη (εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία). Η διαδικασία προσλήψεων γίνεται μέσω ΑΣΕΠ. 

Καριέρα ως Αυτοαπασχολούμενος

Ένας απόφοιτος Ιατρικής μπορεί να εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος είτε στο προσωπικό του ιατρείο είτε σε ιδιωτικές κλινικές. Θα χρειαστεί όμως κανείς ένα αρχικό μπάτζετ στελέχωσης του ιατρείου του σε μία τέτοια προοπτική. 

Καριέρα στην Έρευνα 

Οι σπουδές στην Ιατρική δεν εστιάζουν μόνο στην καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων και στην εργασία σε κάποιο θεσμό του συστήματος περίθαλψης. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής που να εστιάζει στην έρευνα και να περνά τον καιρό του στα εργαστήρια, όπου μπορεί να εξετάσει κύτταρα, να διεξάγει πειράματα, και να ανακαλύψει νέους τρόπους ώστε να βελτιώσεις την υγεία και την ευεξία των πολιτών. 

Καριέρα σε ΜΚΟ 

Ένας απόφοιτος Ιατρικής μπορεί να στραφεί προς τις ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οι Γιατροί του Κόσμου και η Actionaid είναι χαρακτηριστικές. 

Καριέρα στην Εκπαίδευση

Για μία σταδιοδρομία στην εκπαίδευση, οι πτυχιούχοι Ιατρικής μπορούν να ενταχθούν στην εκπαίδευση μετά από την συμμετοχή σε σχετικά διαγωνισμό ΑΣΕΠ (με μόρια ή με γραπτές εξετάσεις). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν στον Κλάδο ΠΕ87 Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και συγκεκριμένα ΠΕ87.01 Ιατρικής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο