Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
3ο

Α' Κατανομή: 18.350

Β΄ Κατανομή: 18.275

Αντικείμενο
Πόλη
Λευκωσία
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στόχος του Τμήματος Ιατρικής είναι η εκπαίδευση νέων ιατρών, οι οποίοι, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά από ένα προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι σε θέση να εργαστούν στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου ή και αλλού. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της δια βίου μάθησης και της αριστείας στην εξάσκηση της κλινικής ιατρικής με επίκεντρο τον ασθενή.

 Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί καταξιωμένες πρακτικές ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στην ενοποίηση των καλύτερων στοιχείων δοκιμασμένων και καθιερωμένων προγραμμάτων Ευρωπαϊκών Ιατρικών Σχολών, προσαρμοσμένη πάντοτε στις ανάγκες και στο περιβάλλον της Κύπρου.

 

 

 • Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας
 • Αναπνευστικής Φυσιολογίας
 • Έρευνας Νευρολογίας και Νευροεπιστημών Κύπρου
 • Πειραματικής Φαρμακολογίας

 

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και αξιολόγησης είναι η Ελληνική με δυνατότητα χρήσεως της Αγγλικής γλώσσας όταν κρίνεται απαραίτητο.

Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι εξαετές και

 • διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

 

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρεις Φάσεις:

Φάση Ι    ένα  (1) έτος προπαρασκευαστικών σπουδών (βασικές θετικές και θεωρητικές επιστήμες)
Φάση ΙΙ    δύο (2) έτη διασυνδεδεμένων σπουδών στις βασικές ιατρικές και κλινικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και ανάλυσης συμπεριφοράς
Φάση ΙΙΙ    τρία (3) έτη κλινικών σπουδών

 

Τα μαθήματα των τριών Φάσεων του προγράμματος σπουδών διεξάγονται στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) εκτός από κάποια μαθήματα της Φάσης I τα οποία διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη.

Κλινική Άσκηση

Η κλινική εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται στα ακόλουθα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα:

 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
 • Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρείου ΙΙΙ
 • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Κέντρα Υγείας Λευκωσίας

 

Η Ιατρική ως κλάδος προσφέρει ευρείες προοπτικές στους/στις αποφοίτους καθώς προσφέρει υψηλές εξειδικεύσεις. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ιατρικών Σχολών προβλέπονται από το Β.Δ. 25-3/06.07.1955 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ 171 τ.Α’. και τον Αναγκαστικό Νόμο 1565/1939 Π.Δ.125 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 16 τ.Α’

Το πτυχίο Ιατρικής:

 • παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης
 • αποτελεί προσόν αυτόματα αναγνωρισμένο (σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2005/36/EC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες 

 • σε δικό τους ιατρείο 
 • σε ιδιωτικές κλινικές
 • σε διαγνωστικά - εργαστηριακά κέντρα
 • σε ανθρωπιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ( Γιατροί χωρίς σύνορα)

Νοσοκομειακοί ιατροί 

 • σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Β’ βάθμια Περίθαλψη)
 • σε Κλινικές 
 • σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα
 • σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
 • σε Κέντρα Υγείας (Α’ βάθμια Περίθαλψη)

 

 Οι ειδικότητες της Ιατρικής διακρίνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς: α) Παθολογίας β) Χειρουργικής γ) Κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής δ) Ψυχιατρικής

  Μετά την απόκτηση της άδειας άσκησεως επαγγέλματος οι απόφοιτοι/ες  μπορούν να αιτηθούν για να εξειδικευτούν σε μία από τις 42 ιατρικές ειδικότητες σε κάποιο νοσοκομείο ή κλινική.
 

 Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

Στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας», αναφέρεται αναλυτικά ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της κάθε ιατρικής ειδικότητας ως εξής:

 • Αγγειοχειρουργική (7 έτη),
 • Αιματολογία (6 έτη),
 • Ακτινολογία (5 έτη),
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (5 έτη),
 • Αλλεργιολογία (5 έτη),
 • Αναισθησιολογία (5 έτη),
 • Γαστρεντερολογία (6 έτη),
 • Γενική Ιατρική (5 έτη),
 • Δερματολογία και Αφροδισιολογία (5 έτη),
 • Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία (5 έτη),
 • Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός (6 έτη),
 • Ιατρική Βιοπαθολογία /Εργαστηριακή Ιατρική (5 έτη),
 • Ιατρική Γενετική (5 έτη),
 • Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος (4 έτη),
 • Ιατροδικαστική (5 έτη),
 • Καρδιολογία (6 έτη),
 • Κυτταρολογία (5 έτη),
 • Μαιευτική και Γυναικολογία (5 έτη),
 • Νευρολογία (5 έτη), 
 • Νευροχειρουργική (7 έτη),
 • Νεφρολογία (6 έτη),
 • Ορθοπαιδική και Τραυματολογία (6 έτη),
 • Ουρολογία (5 έτη),
 • Οφθαλμολογία (4 έτη),
 • Παθολογική Ανατομική (5 έτη),
 • Παθολογική Ογκολογία (6 έτη),
 • Παιδιατρική (5 έτη),
 • Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική (6 έτη),
 • Πνευμονολογία – Φυματιολογία (5 έτη),
 • Πυρηνική Ιατρική (5 έτη),
 • Ρευματολογία (6 έτη),
 • Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (Ιατρική και Οδοντιατρική Ειδικότητα) (5 έτη),
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (5 έτη),
 • Χειρουργική (6 έτη),
 • Χειρουργική Θώρακος (7 έτη),
 • Χειρουργική Παίδων (7 έτη),
 • Ψυχιατρική (5 έτη),
 • Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (5 έτη),
 • Ωτορινολαρυγγολογία (5 έτη). 

Εδώ, μπορεί να δει κανείς τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα, από τη Βάση Δεδομένων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

 

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος εντάσονται

 στον κλάδο ΠΕ Ιατρών στην ειδικότητα τους προκειμένου να διοριστούν σε φορείς του Δημοσίου

αλλά και

  στον κλάδο ΠΕ 87.01 Ιατρικής για διορισμό στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την επιστήμη της Ιατρικής στο άρθρο μας εδώ

 

Μπορείτε να δείτε τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια:

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο